X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу інформатики у 2009/2010навчальному році

Завантажити презентацію

Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу інформатики у 2009/2010навчальному році

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу інформатики у 2009/2010 навчальному році Войцеховський Микола Олексійович

Слайд 2

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Відповідно до листа МОН України від 20.02.2009 року №1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/10 навчальний рік» робочі навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів всіх рівнів складаються згідно типовими навчальними планами, що затверджені відповідними Наказами МОН України. *

Слайд 3

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Згідно з Планом заходів щодо виконання завдань, що передбачені Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", затверджених Кабінетом Міністрів України та відповідними Наказами Міністерства освіти і науки України загальноосвітнім навчальним закладам в організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, електронні засоби навчального призначення, іншу навчальну літературу та засоби, що мають відповідний гриф (свідоцтво) Міністерства освіти і науки України. (Наказ МОН України від 24.12. 2007, № 1166). *

Слайд 4

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України до використання в ЗНЗ в 2009/2010 навчальному році публікується в “Інформаційному збірнику МОНУ”, та на сайті Міністерства www.mon.gov.ua (лист № 1\9 – 477 від 13.07.09)

Слайд 5

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 1-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп'ютерної техніки і педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в основній. *

Слайд 6

Пропедевтичний курс інформатики може викладатися за такими програмами: Програма факультативного курсу «Прикладна інформатика» (автори: Журавльова Л.А., Бобрик О.О.) для учнів 1-11 класів Програма вивчення дисципліни «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх шкіл (автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.) Програма пропедевтичного курсу інформатики "Шукачі скарбів" (автор. Коршунова О.В.) *

Слайд 7

У 5-8 класах 12-річної школи, доцільно обирати програми курсу: Програма курсу «Інформатика» для 5-6 класів (автори: Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.) Програма курсу «Основи інформатики, 7 клас» (автори: Володін В.В., Володіна І.Л., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.) Програма курсу «Основи інформатики, 8 клас» (автори: Володін В.В., Володіна І.Л., Столяров Ю.О.) Програма пропедевтичного курсу «Вступ до програмування мовою Лого. 5 клас» (автор: Пахомова Г.В.)

Слайд 8

Викладання інформатики у 9 класі рекомендується здійснювати за програмами: Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) Детальніше дивись ” Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/10 навчальному році ” www.mon.gov.ua ” Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2009/10 навчальному році ” www.ippo.org.ua *

Слайд 9

Підручники, за якими буде здійснюватися викладання інформатики у 9 класі: «Інформатика. 9 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, ЛА.Чернікова, В.В.Шакотько) видавництва «Ґенеза», «Інформатика. 9 клас» (автори І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко) видавництва «ВНV», «Інформатика. 9 клас» (автори В.В.Володін, І.Л.Володіна) видавництва «Гімназія», «Інформатика. 9 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва «Школяр». *

Слайд 10

Програма поглибленого вивчення інформатики. Поява навчальних закладів нового типу та перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання вимагає поглиблення змісту основного курсу інформатики та посилення його прикладної спрямованості. Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. *

Слайд 11

Програма поглибленого вивчення інформатики. У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу суттєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадних змаганнях та наукових дискусіях, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах. *

Слайд 12

Програма поглибленого вивчення інформатики. Викладання інформатики для поглибленого вивчення рекомендовано здійснювати за «Програмою поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: Караванова Т.П., Костюков В.П.) *

Слайд 13

* У 10-11 класах з поглибленим вивченням математики та інформатики курс інформатики може вивчатись за програмами: «Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування. 8-11 класи» з розрахунку 4 години на тиждень; «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика (поглиблений курс). 8-11 класи з розрахунку 2 години на тиждень у 9 класах і 4 години на тиждень у 10-11 класах.

Слайд 14

* Допрофільна підготовка з інформатики У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

Слайд 15

* Допрофільна підготовка з інформатики Експериментальний навчальний курс «Основи інформатики, 7- 9 класи» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) розрахований на вивчення у 7, 8 та 9 класах 12-річної школи протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень).

Слайд 16

* Допрофільна підготовка з інформатики Пропоновані авторські навчальні курси є двонапрямленими і складаються з двох змістово-процесуальних частин: комп'ютерні технології та комп'ютерні науки, які можуть вивчатися як незалежно одна від одної, так і взаємоузгоджено, з певним тематичним чергуванням.

Слайд 17

* Допрофільна підготовка з інформатики Структури навчальних посібників «Основи інформатики, 7 клас» (автори: І.Л.Володіна, В.В.Володін, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров), «Основи інформатики, 8 клас» та нового навчального посібника «Основи інформатики, 9 клас» повною мірою відповідають авторським навчальним програмам відповідного курсу.

Слайд 18

* Допрофільна підготовка з інформатики Метою курсу за вибором «Основи робототехніки» (укладач Кожем'яка Д.І.) є навчання основ об'єктно-орієнтованого та графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмування.

Слайд 19

* Допрофільна підготовка з інформатики Курс спрямований на популяризацію галузі робототехніки в Україні, підготовку учнів середнь ого шкільного віку до вивчення мов програмування для створення програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації. У курсі застосована унікальна методика — навчання програмування на прикладах, розроблених для конкретного виконавця, сконструйованого самими ж учнями.

Слайд 20

* Допрофільна підготовка з інформатики Курс «Основи робототехніки» призначений для вивчення у 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень. Обов'язковими умовами навчання за програмою є наявність комп'ютерного класу та навчально-методичного комплекту. Комп'ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.

Слайд 21

* Допрофільна підготовка з інформатики Перехід від традиційної (пояснювально-ілюстартивної) методики навчання програмування до навчання основ алгоритмізації через робототехніку призводить до підвищення рівня теоретичної підготовки учнів, оскільки всім базовим концепціям програмування, таким як змінні, типи даних, оператори, алгоритмічні структури, підпрограми приділяється увага не менша, ніж того вимагають Державні стандарти навчання інформатики.