X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧНПУ ЗА 2011 РІК

Завантажити презентацію

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧНПУ ЗА 2011 РІК

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

* Показники 2009 2010 2011 Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб 512 481 462 з них: - докторів наук 55 21 24 - кандидатів наук 215 212 218 Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб 512 481 462 з них: - докторів наук 55 21 24 - кандидатів наук 215 212 218 Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб: 33 37 55 з них: - докторів наук 5 3 3 - кандидатів наук 19 21 32 Чисельність штатних працівників, усього 6  7  5 

Слайд 3

* Категорії робіт 2009 2010 2011 Кільк. од. Тис. грн. Кільк. од. Тис. грн. Кільк. од. Тис. грн. Фундаментальні 5 325,2 4 301,6 6 426,2 Прикладні 4 210,8 3 234,9 4 319,6 Госпдоговірні 4 309,6 3 200 6 445,3

Слайд 4

* Діаграма 1 Залежність фінансування по рокам Діаграма 2. Кількість робіт по рокам

Слайд 5

* 2009 2010 2011 Кількість захищених дисертацій у спеціалізованих вчених радах, усього 22 29 35 з них захищених сторонніми працівниками 15 15 23 Кількість докторантів, усього 2 2 2 Кількість аспірантів, усього 119 124 137 з них: з відривом від виробництва 75 72 76 Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ/НУ, усього 15 23 17 Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками, аспірантами ВНЗ/НУ, усього, в тому числі: 32 46 19 "- за межами ВНЗ/НУ 11 15 5

Слайд 6

* 2009 2010 2011 Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них: 393,9 440,5 528,3 - фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) 183,2 205,6 208,7 - прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040) 210,7 234,9 319,6 - державна програма "Наука в університетах" (за кодом КПКВ 2201060)       - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)       Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них: 142,00 200,00 445,3 - обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами       -обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.       -обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти, спільні проекти під егідою МОНмолодьспорт України)       -обсяг фінансування НДР за госпдоговорами (у тому числі міжнародними)     445,3 -обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них: 142,00 96,00 217,5 • за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень 142,00 96,00 217,5

Слайд 7

* 2009 2010 2011 Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі: 10 12 18 • за кодом КПКВ 2201020 2 2  4 • за кодом КПКВ 2201040 8 10 14  -"- обліково-видавничих аркушів: 180 200   з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць: 8 9 10  • за кодом КПКВ 2201020       • за кодом КПКВ 2201040 8 9   -"- обліково-видавничих аркушів: 1100 1400 1600 

Слайд 8

* 2009 2010 2011 Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 119 64 80 • за кодом КПКВ 2201020 - 4 4  • за кодом КПКВ 2201040 116 60  76 -"- обліково-видавничих аркушів: 1100 800 960  з них:. з грифом МОН, усього одиниць: 1 3 3  • за кодом КПКВ 2201020   1   • за кодом КПКВ 2201040 1 2 3  -"- обліково-видавничих аркушів: 12 80  

Слайд 9

* 2009 2010 2011 Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 1286 1320 1035 з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць: 36 48 36 • за кодом КПКВ 2201020 20 20 15  • за кодом КПКВ 2201040 16 28  21 -"- обліково-видавничих аркушів: 30 50 29 

Слайд 10

* 2009 2010 2011 Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 4420 4166 3672 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб 1435 1173   з них: - з оплатою із загального фонду бюджету 5 – 4 - з оплатою із спеціального фонду 47 40 87 Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 35 37 36 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі: 6 5  1 " - на міжнародних олімпіадах       Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 12 14 1 Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 2 2 1 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 200 272 235 з них: самостійно 134 211 160 Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України 1 2   Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів 9 5 8 

Слайд 11

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського

Слайд 12

У 2009 р. в Чернігівському національному педагогічному університету імені Т.Г. Шевченка створена Любецька постійнодіюча археологічна експедиція (наказ № 83а вк/ІІ від 25.04. 2009 р.). Науковим керівником експедиції призначена доцент кафедри історії та археології України О.М. Веремейчик. Метою роботи цього підрозділу є вивчення старожитностей Любеча та його околиць. На базі експедиції проводяться археологічна, етнографічна та музейна практики студентів різних спеціальностей Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського. Протягом польового сезону 2009 р. співробітники експедиції вивчали пам’ятку монументальної архітектури першої половини XVIII ст. - кам’яницю гетьмана П. Полуботка. А у польових сезонах у 2010 – 2011 рр. експедиція проводила дослідження городища Замкова (Мазепина) Гора. Більша частина Замкової Гори була розкопана експедицією АН СРСР під керівництвом академіка Б.О. Рибакова протягом 1957 – 1960 рр. Археологічними дослідженнями 2011 р. вивчені ділянки на в’їзді та у північній частині городища, де виявлені оборонні споруди, цвинтар та забудова Замку середньовічного Любеча.

Слайд 13

Слайд 14

Місце розташування Замкової гори в смт. Любеч

Слайд 15

Замкова гора в смт. Любеч

Слайд 16

Реконструкція Любецького замку ХІІ ст. за Б.О. Рибаковим

Слайд 17

Дослідження Замкової гори у 2011 р.

Слайд 18

Загальний вигляд розкопів 2011 р. на Замковій горі в смт. Любеч

Слайд 19

Розчистка давньоруської печі Залишки житлових споруд давньоруської доби на майданчику Замкової гори

Слайд 20

Дослідження поховання на цвинтарі Замкової гори

Слайд 21

Поховання на цвинтарі Замкової гори

Слайд 22

Давньоруські горщики та залишки мідного казану з шару пожежі на Замковій горі

Слайд 23

Скарб срібних монет початку ХVІ ст. знайдений на Замковій горі під час археологічних досліджень 2011 р.

Слайд 24

Мідна та кам'яна іконки з розкопок Замкової гори 2011 р.

Слайд 25

Християнські старожитності давньоруської доби із Замкової гори

Слайд 26

Свинцева наковальня Браслет із мідного сплаву

Слайд 27

Вигляд із Замкової гори на поділ Любеча та заплаву р. Дніпро

Слайд 28

Керівник НДР: Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Слайд 29

Предмет дослідження – система дидактичного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання. Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання.

Слайд 30

Мета дослідження – підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання задля покращення стану здоров’я учнів і студентів, підвищення їх фізичної підготовленості та досягнення високих спортивних результатів. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати й узагальнити стан проблеми здоров’язбереження в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання у педагогічній, психологічній, фаховій літературі з фізичного виховання і спорту; визначити основні концептуальні засади компетентнісного підходу в освіті. 2. Здійснити педагогічну діагностику сформованості професійних компетентностей у студентів педагогічних навчальних закладів до використання здоров’язбережувальних технологій. 3. Розробити та впровадити в навчальний процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури систему дидактичних засобів спрямованих на формування здорового способу життя молоді. 4. Перевірити ефективність застосування розроблених дидактичних засобів під час формування професійних здоров’язбережувальних компетентностей майбутніх студентів факультету фізичного виховання.

Слайд 31

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: - вперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування професійних компетенцій студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних педагогічних закладах, які полягають в усвідомленні ними значущості педагогічних, анатомо-фізіологічних, валеологічних, біоме