X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Культура мови і культура мовлення вчителя"

Завантажити презентацію

"Культура мови і культура мовлення вчителя"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Культура мови і культура мовлення вчителя

Слайд 2

Культура мови – галузь знань, яка вивчає нормативність мови, її відповідність суспільним вимогам; індивідуальна здатність особи вільно володіти різними функціональними стилями. Культура мовлення – упорядкована сукупність нормативних, мовленнєвих засобів, вироблених практикою людського спілкування, які оптимально виражають зміст мовлення і задовольняють умови і мету спілкування.

Слайд 3

Культуру мовлення вчителя характеризують такі ознаки: правильність різноманітність виразність ясність точність нормативність чистота стислість доцільність логічність варіативність простота естетичність багатство актуальність конкретність належний теоретичний рівень практична спрямованість

Слайд 4

Структурними особливостями мовлення вчителя є: тривалість мовлення горизонтальне членування вертикальне членування використання тропів використання риторичних фігур

Слайд 5

Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями: Організаторськими організувати процес спілкування, враховуючи ситуацію, мотив і мету спілкування, правильно розуміючи партнера; викликати і підтримувати інтерес до спілкування, поступово досягаючи своєї мети

Слайд 6

Інформативними викласти інформацію в монологічній або діалогічній формі доступними для адресата лексичними засобами, синтаксичним, інтонаційним оформленням Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями:

Слайд 7

Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями Перцептивними словом і ділом впливати на партнерів, переконувати їх, схиляти на свій бік

Слайд 8

Високий рівень культури мовлення вчителя забезпечується такими вміннями Контрольно-стимулюючими оцінювати діяльність співрозмовника на кожному етапі спілкування у такій формі, підсилювати його прагнення до подальшого спілкування, аналізувати власну мовленнєву діяльність та ін.

Слайд 9

Культура мовлення вчителя є не лише показником його професійних якостей, а й фактором, що впливає на його визнання у педагогічному світі.

Слайд 10

Слайд 11

Артикуляція лат. articulatio – розчленяти, чітко і ясно проголошувати) – злагодженої і виразної діяльності органів мовлення. Вона вимагає чіткого вимовляння усіх звуків відповідно до правил орфоепії мови. Процес артикуляції охоплює не тільки язик, губи, зуби, а й міміку, зміни на обличчі, в жестах, постаті. Оволодінню технікою мовлення сприяє систематичне виконання вправ артикуляційної гімнастики.

Слайд 12

Дикція (лат. dictio – вимова) Учитель повинен чітко не тільки виголошувати думку, але й промовляти кожен звук губами (мають рухатись під час розмови постійно) і язиком (має не торкатися зубів, інших частин ротової порожнини, увесь час перебувати в напруженні, змінюючи своє положення від одного до другого звука). Розвитку дикції мовця сприяє виконання вправ для засвоєння положення апарату мовлення й артикуляції під час вимови звуків і слів у фразі.

Слайд 13

Дихання яке визначає якість звуків і мовлення загалом. Його ме ханізм формується з дитинства. Фізіологічне дихання (вдихання і видихання ритмічні, однакові за тривалістю) є достатнім під час мовчазної роботи людини. Воно дає змогу виголошувати тривалі промови, не втомлюючись, вимовляючи слова голосно і виразно.

Слайд 14

Динаміка (сила) голосу визначається струменем повітря, що посилається і тисне на голосові зв'язки. Сила звучання має широкий діапазон, тому педагог має обрати оптимальний рівень посилання повітря залежно від обставин (місця, пори року, часу, оточення, розмірів приміщен я, конкретного завдання).

Слайд 15

Витривалість коли тривала мовна діяльність людини не зумовлює ослаблення чи захворювання голосу. У голосі вчителя звучать впевненість, мажорність, що робить його мовлення переконливим, сприяє виникненню позитивних емоцій у слухачів. (володіння гнучкістю голосу – діапазоном звучання).

Слайд 16

Тембр голосу насиченості звуку, його емоційної забарвленості. Залежно від змісту навчальних і виховних завдань, індивідуальних особливостей учнів учитель визначає тональність голосу. Важливо знайти приємні (оксамитового звучання) висоту звука і тембр звучання («музику мовлення»).

Слайд 17

(франц. etiquette – порядок) – система ритуалів, яка складається з відповідних словесних формул. Мовленнєвий етикет педагога

Слайд 18

Мовленнєвий етикет педагога складається з правил мовленнєвої поведінки у спілкуванні з колегами, учнями, їхніми батьками. Він зобов'язує вчителя поводитися відповідно до соціально, культурно й історично сформованих моделей у типових ситуаціях спілкування і взаємодії вчителя та учнів.

Слайд 19

Педагог має володіти правильним, чистим мовленням, різноманітними словесними формулами, складними словосполученнями, умінням конструювати власні висловлювання, послуговуватися правилами мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування.

Слайд 20

Мовна культура вчителя виявляється в його вмінні обрати доречну форму привітання чи прощання Привітання:«Доброго ранку!» «Добрий день!» «Добридень!» «Добрий вечір!» «Добривечір!» «Здрастуйте!» Прощання: «До побачення!», «Бувайте здорові!», «Ходіть здорові!», «Прощавайте!», «На все добре!», «Усього найкращого!», «Щасливої дороги!», «До зустрічі!», «До завтра!», «До наступної зустрічі!», «Добраніч!», «На добраніч!». Стилістично нейтральні вислови: («Здрастуйте», «До побачення», «Дякую») і варіантні («До завтра», «Прощавайте»).

Слайд 21

Знайомство супроводжується особливими формулами мовного етикету «Дозвольте відрекомендуватися...»; «Мене звуть...»; «Моє ім'я..., моє прізвище...»; «Дозвольте представити (відрекомендувати) Вам...»; «Дозвольте познайомити Вас із...»; «Познайомтеся, це...»; «Познайомте мене, будь ласка, з...»; «Дуже радий з Вами познайомитися...»; «Дуже приємно...»). В офіційних звертаннях використовують вирази: «Добродію!», «Добродійко!», «Пане!», «Пані!», «Панове!», «Товаришу!», «Товаришко!», «Дорогий друже!», «Шановне товариство!», «Вельмишановне панство!».

Слайд 22

Педагогічна етика регулює позицію вчителя і учнів у процесі комунікації; передбачає не рольове, а особистісне спілкування, яке виявляється у підтримці, співчутті, щирості, утвердженні людської гідності, довіри; зумовлює, актуалізує потребу в діалозі як домінуючій формі педагогічної комунікації; передбачає самоаналіз і самопізнання.

Слайд 23

Мовленнєвим етикетом мають володіти учителі й учні формуванню його сприяє: використання загальновживаних фраз, словосполучень, стійких висловів; моделювання комунікативних ситуацій різної тематичної спрямованості і стилістичного забарвлення; практикування вмінь і навичок застосування різноманітних за формою і змістом моделей, формул мовленнєвого і поведінкового етикету.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне