X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра права і законотворчого процесу

Завантажити презентацію

Кафедра права і законотворчого процесу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра права і законотворчого процесу

Слайд 2

Цілі кафедри права і законотворчого процесу При виконанні своєї місії кафедра спирається на принципи: Формування у слухачів умінь і навичок, а також особистісних якостей, необхідних для ефективного здійснення державного управління; Надання можливості отримання слухачами якісної, конкурентоспроможної освіти в межах викладання дисциплін нормативної частини і дисциплін спеціалізації; Використання в навчальному процесі новітніх методик викладання та забезпечення взаємозв’язку – „ потреби держави – рівень випускника Академії за спеціалізацією кафедри ”.

Слайд 3

Цілі кафедри права і законотворчого процесу Стратегічними цілями кафедри є: Зміцнення ролі кафедри в навчальному, науково-методичному, організаційному та представницькому процесах; Організація додаткової підготовки аспірантів і докторантів за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тактичними цілями розвитку кафедри є: Удосконалення якісного складу науково-педагогічних кадрів кафедри; Впровадження в процес викладання інноваційних методик; Удосконалення підготовки наукових кадрів по кафедрі; Удосконалення наукової роботи кафедри.

Слайд 4

Механізми досягнення цілей кафедри Для реалізації стратегічних і тактичних цілей кафедри необхідно: Активно залучати в практику викладання нові навчальні технології (моделювання, індивідуальні проблемні завдання, індивідуальну роботу зі слухачами);   Розвивати наявну практику захисту магістерських робіт шляхом підсилення визначення їх практичної значимості для правового регулювання державного управління і місцевого самоврядування;   Орієнтувати магістерські роботи на вирішення актуальних для України проблем регулювання державного управління і місцевого самоврядування;   Запровадити постійно діючий науковий семінар щодо обговорення останніх наукових досліджень в галузі правового регулювання державного управління і місцевого самоврядування;   Налагодити систему підвищення кваліфікації викладачів кафедри в органах державної влади та інших навчальних закладах України та за кордоном;   Проводити відкриті лекції, практичні і семінарські заняття провідними викладачами

Слайд 5

Викладацький склад кафедри права і законотворчого процесу Професори: Доктор юридичних наук, професор Шаповал В.М. Доктор юридичних наук, професор Кудлай Т.П. Доктор юридичних наук, професор Андрійко О.Ф. Доктор юридичних наук, доцент Борденюк В.І. Доктор історичних наук, професор Орленко В.І. Станом на 2010 рік кафедра нараховує 9,5 штатних одиниць. У штаті кафедри працюють:

Слайд 6

Викладацький склад кафедри права і законотворчого процесу Доценти: За основним місцем роботи: Кандидат юридичних наук, доцент Дубенко С.Д. Кандидат юридичних наук, доцент Плахотнюк Н.Г. Кандидат юридичних наук, доцент Снісаренко Л.Ю. Кандидат історичних наук, доцент Мельниченко В.І. Кандидат економічних наук, доцент Карпенко О.А.  На умовах сумісництва: Кандидат юридичних наук, доцент Ришелюк А.М. Кандидат юридичних наук, доцент Кравченко О.С. Кандидат юридичних наук, доцент Сударенко О.В. Кандидат наук з державного управління Покрова Л.В. Кандидат наук з державного управління Парамонова М.Ю. Доцент Вакуленко В.І.

Слайд 7

Спеціальність „ Державне управління ”

Слайд 8

Навчальні дисципліни спеціалізацій в межах спеціальності „ Державне управління ”

Слайд 9

Спеціальність “Управління суспільним розвитком”

Слайд 10

Спеціальність „Публічне адміністрування”

Слайд 11

Нові спеціальності

Слайд 12

Дисципліни дистанційних курсів:

Слайд 13

Наукові пріоритети кафедри На кафедрі підготовлено 1 докторська і 6 кандидатських дисертацій. Станом на жовтень 2010 р. на кафедрі навчається 26 аспірантів та 6 здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Слайд 14

Наукові та навчально-методичні видання ( 2006 – 2010 рр.) 1. Сравнительное конституционное право: научн.изд. / В.Н.Шаповал; Киев, ИД „Княгиня Ольга”, 2007. – 413 с. 2. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: Монографія/ В.І.Борденюк.- К.: Парламентське видавництво, 2007.- 576 с. 3.Влада в Україні: шляхи до ефективності/ Ін. Юре, К., 2010.- 688 с. (Мельниченко В.І., Плахотнюк Н.Г.) 4. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнї: Монографія / нац.акад. держ.упр. при Президентові України; відп. Ред. І.А.Грицяк, К.: „К.І.С.”, 2009.- 240 с. (Дубенко С.Д.,Мельниченко В.І.,Плахотнюк Н.Г.) 5. Інституційний розвиток на рівні регіону: навч.-метод. Посіб. / Мельниченко В.І. – К.: НАДУ, 2009,- 88 с 6. Теорія держави та права: навч. пос. / Кудлай Т.П.. - : НАДУ, 2009. – 96 с. 7. Споживча політика в системі державного управління: навч.- метод. Посіб./ за загальною ред Максименко К.О., Овчарук О.В.,Протасової Н.Г. – К.: Тютюкін, 2009. – 248 с. ( Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г.) 8. Концепція сучасної державної кадрової політики України: наук. Вид. – К.: Вид –во НАДУ, 2006.- 56 с. ( Дубенко С.Д. ) Загалом за 2006 – 2010 рр. Підготовлено 15 методичних рекомендацій до дисциплін, що викладаються на кафедрі. Загальна кількість наукових публікацій за 2006 – 2010 рр. складає 65 найменувань, зокрема у фахових видання 32 найменувань.

Слайд 15

Наукові дослідження кафедри 2007-2009 роки – розробка науково-дослідної теми “Унормування надання адміністративних послуг як пріоритетний напрям вдосконалення державного управління“, результатом виконання якої стало 52 наукові публікації; 2010-2011 роки – розробка науково-дослідної теми «Відповідальність органів публічної влади: теоретичні засади, правове регулювання, практика забезпечення", в межах якої вийшли у світ 20 наукових публікацій.

Слайд 16

Участь науково-педагогічних працівників у робочих групах органів державної влади Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь (як члени робочих груп ) у підготовці проектів: Трудового кодексу України; Закону України „Про державну службу” ; Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”; Концепції реформування адміністративного права в Україні   Ними підготовлено ряд експертних висновків із суті питань, порушених в конституційних поданнях, направлених Конституційним Судом України в НАДУ При Президентові України (стосовно законопроекту про внесення змін до Конституції України /реєстраційний № 3207/; стосовно конституційності Указу Президента України від 29 грудня 2006р. 1164 /2006 „Про тимчасове виконання обов”язків голів державних адміністрацій” тощо).   Викладачі кафедри неодноразово залучалися до підготовки зауважень та пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади ( Закон України „Про лобізм”, Закон України „Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”, Закон України „Про державну службу”, Кодексу доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави тощо).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне