X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційні технології

Завантажити презентацію

Інноваційні технології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кожна сучасна інноваційна технологія — це модернізований технологічний потенціал учителя. До предмета освітньої технології входять такі аспекти: формування потрібного професійного забезпечення; новий зміст технологічного потенціалу вчителя (його модернізований обсяг — аспекти, функції, відношення); нові якісні параметри (прогнозування та характер діяльності вчителя).

Слайд 2

СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ Мета: створення оптимальних психолого-педагогічних умов для саморегуляції індивідуального розвитку особистості. Пріоритетні напрямки: • формування освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості;

Слайд 3

реалізація особистісно-зорієнтованого підходу до освітнього процесу через оновлення змісту освіти та впровадження інноваційних освітніх технологій; створення системи управління на основі моніторингу. Очікувані результати: підвищення рівня навченості учнів; досягнення оптимального рівня вихованості; сформованість загальнонавчальних компетенцій на конструктивному рівні створення творчо працюючого колективу вчителів.

Слайд 4

Працюємо над модернізацією методів управління. Поряд із традиційними вербальними та ілюстративно-наочними методами широко використовуємо дослідницькі та техніко-технологічні.

Слайд 5

Найбільш оптимальними вважаємо методи діалогічного спілкування: диспут; самоаналіз; «мозкову атаку»; моделювання; конструювання; ситуаційні та проблемні завдання; захист творчих проектів; тренінг.

Слайд 6

Використання програмно-цільового планування діяльності навчального закладу дає можливість соціально зорієнтувати навчально-виховний процес, а саме: задовольняти освітні потреби згідно з гуманістичними засадами суспільства; здійснювати постійний пошук нових способів задоволення освітніх потреб, ураховувати їх змінюваність, упроваджувати інновації;

Слайд 7

відмовитися від освітніх програм, які суперечать інтересам споживачів; розробляти та впроваджувати освітні програми, які враховують інтереси самого навчального закладу та є корисними для соціального розвитку нашого регіону.

Слайд 8

Споживачам освітніх послуг - учням і батькам- воно потрібне для того, щоб: розширити можливості задоволення духовних, соціальних, особистісних потреб; отримати якісні освітні послуги, нові знання; свідомо здійснювати вибір навчального закладу.

Слайд 9

Учителям, педагогічним працівникам для того, щоб: використати більш широкі можливості для самореалізації; працювати з кращим результатом; мати можливість отримати додаткову оплату праці.

Слайд 10

Керівникам навчального закладу для того, щоб: визначити нову стратегію управління школою в умовах ринкових відносин; забезпечити умови розвитку педагогічної системи школи; управляти більш ефективно матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами.

Слайд 11

Глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовлюють розвиток людини як головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в радикальній модернізації освітньої галузі. Актуальним завданням є постійне оновлення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень, ринкових засад економіки.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне