X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функціонально-вартісна система розрахунку вартості данина моді чи данина часу

Завантажити презентацію

Функціонально-вартісна система розрахунку вартості данина моді чи данина часу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Два обличчя АВС-костингу Клуб “Финансист” Функціонально-вартісна система розрахунку вартості: данина моді чи данина часу inspiring leaders

Слайд 2

Дволикий Янус – бог входів та виходів Я нус (лат. Ianus, от ianua — «дверь») — в римской мифологии — двуликий бог дверей, входов, выходов, различных проходов, а также всяческих начинаний и начал во времени. До появления культа Юпитера был божеством неба и солнечного света, открывавшим небесные врата и выпускавшим солнце на небосвод, а на ночь запиравшим эти врата. Существовало также поверье, что Янус царствовал на земле ещё до Сатурна и научил людей исчислению времени, ремёслам и земледелию. Под покровительством Янусa находились все двери — частного дома, храма богов или ворота городских стен, a так как он вёл счет дням, месяцам и годам, то на пальцах его правой руки было начертано число CCC (300), а на левой — LXV (65), что в сумме означало число дней года. Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki

Слайд 3

Дволикий Янус управлінського обліку Подібно до Дволикого Янусу – сучасний управлінський облік має також два обличчя, пробуючи підрахувати собівартість двома методами: при повному поглинанні витрат (absorption costing) при підрахунку за змінними витратами (variable costing)

Слайд 4

Дволикий Янус ABC-костингу Проте на найбільшу дволичність в управлінському обліку пертендує функціонально-вартісна система підрахунку витрат відома під назвою «ABC-costing»

Слайд 5

Дволикий Янус ABC-костингу ABC-костинг: данина моді чи данина часу?

Слайд 6

ABC (activity based costing) Еволюція витрат (від абсорбції до АВС-costing) 1 АВС-costing vs. ABC-costing 2 5 Переваги та «підводні камені» АВС-costing 4 Коли потібен, і коли непотрібен АВС-costing Технологія АВС-costing 3

Слайд 7

ABC-costing Еволюція витрат (від абсорбції до АВС-costing)

Слайд 8

Еволюція управління витратами…

Слайд 9

Парадигми у області фінансування витрат

Слайд 10

Парадигми у області фінансування витрат

Слайд 11

Парадигми у області фінансування витрат

Слайд 12

Парадигми у області фінансування витрат

Слайд 13

Трактовка витрат при ABC-costing Рівень складності розподілу накладних витрат АВС Єдина норма

Слайд 14

ABC-costing Коли потібен, і коли непотрібен АВС-costing

Слайд 15

Чи підходить функціонально-вартісна система для вашої компанії? Фактори, за наявності яких функціонально-вартісна система має переваги порівняно з традиційною калькуляцією: Велика кількість різнорідних продуктів Велика кількість підтримуючих процесів Стандартизований процес Періодична алокаційна база Періодичність змін у витратах Джерело: Durden Business Case “Destin Brass” Supporting Materials

Слайд 16

Компанія А

Слайд 17

Компанія В

Слайд 18

ABC-costing Технологія АВС-costing

Слайд 19

Ієрархія алокаційних баз Очевидний фізичний зв’язок Використані непрямі матеріали Об'єктивні причинні фактори Використані ресурси на людино-годину Причинні фактори без об'єктивного зв'язку Корпоративна реклама – відсоток продажів по відділах Довільний зв’язок Рівність = Справедливість Джерело: Durden Business Case “Destin Brass” Supporting Materials

Слайд 20

Можливі кост-драйвери Кількість здійснених операцій Кількість пересувань матеріалу Загальна кількість деталей Кількість одержаних протягом місяця деталей Середня кількість деталей в одиниці продукції Кількість одиниць продукції Середня кількість опцій Джерело: Durden Business Case “Destin Brass” Supporting Materials

Слайд 21

Функціонально-вартісна система складається з чотирьох основних кроків Ідентифікувати види діяльності Прив'язати витрати ресурсів до видів діяльності Ідентифікувати результат кожного виду діяльності Прив'язати витрати даного виду діяльності до його результату Джерело: Durden Business Case “Destin Brass” Supporting Materials

Слайд 22

Пули витрат… Пул витрат - місткість, масив, чи бухгалтерський рахунок на якому акумулюються ті види витрат, що відносяться до одного виду діяльності в системі АВС Д-т К-т Пул №1

Слайд 23

ABC-costing Переваги та «підводні камені» АВС-costing

Слайд 24

Функціонально-вартісний аналіз витрат Переваги Співставляє вид діяльності з його продуктом, а не з організаційним відділом. Ламає бар'єри між департаментами і фокусує людей на розуміння цілого процесу. Розглядає невиробничі витрати як складову собівартості продукту. Відмовляється від короткострокового розділення витрат на фіксовані та перемінні. Вважає, що з часом фіксовані витрати можуть змінитися. Визначає високо витратні види діяльності та такі види діяльності, що не додають цінності Джерело: Durden Business Case “Destin Brass” Supporting Materials

Слайд 25

Функціонально-вартісний аналіз витрат Недоліки Тяжіє до абсорбції витрат при їх розподілі по “пулах” Вимагає додаткових ресурсів фінансового департаменту Може бути запроваджена з різним рівнем якості Не завжди придатна для прийняття рішення Покращення отриманого результату не завжди співвідносне з додатковими затратами на впровадження Заставляє організацію концентруватися на масових продуктах та скорочувати індивідуальні продукти Може бути несумісною зі стратегією фірми та способами досягнення конкурентних переваг компанією

Слайд 26

Компанія В

Слайд 27

Розподіл витрат по “пулам”: variable vs. absorption

Слайд 28

Розподіл витрат по “пулам”: variable vs. absorption ?

Слайд 29

Розподіл витрат по “пулам”: variable vs. absorption ?

Слайд 30

ABC-costing АВС-costing vs. ABC-costing

Слайд 31

ABC-costing Система, значення якої тяжко переоцінити В деяких випадках без неї неможливо обійтися Може служити додатковою системою для більшої інформативності на додаток до традиційних систем Може використовуватись для рішень щодо ціноутворення разом з врахуванням досягнень інших моделей

Слайд 32

ABC-costing Важливо якісно визначити “пули” витрат Важливо якісно розподілити витрати по пулам, надаючи перевагу трасуванню витрат над їх абсорбцією Важливо вчасно зупинитися, оскільки жодна система управлінського обліку не буде продавати продукцію сама по собі

Слайд 33

inspiring leaders

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне