X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Бухгалтерський облік в сільському господарстві

Завантажити презентацію

Бухгалтерський облік в сільському господарстві

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Сiльське господарство — одна з провiдних галузей економiки Украiни. Органiзацiйно сільськогосподарськi пiдприемства подiляються на: — колективнi селянськi пiдприємства (КСП); — товариства та їх об’єднання; — сiльськогосподарськi кооперативи; — державнi сільськогосподарськi пiдприємства.

Слайд 3

Сiльськогосподарське виробництво характеризується низкою особливостей, якi мають значний вплив на організацiю облiку в ньому, зокрема такi: — багатогалузевий характер сiльськогосподарської дiяльностi, наявнiсть рiзноманiтно продукцii та продуктiв власної переробки, системи допомiжних виробництв зумовлюють таку побудову облiку, щоб вiн враховував витрати й за галузями виробництва, а всерединi них за культурами, групами культур i видами тварин, промисловими переро6ними та iншими видами продукцї;

Слайд 4

- сiльське господарство характеризується сезонною діяльністю. Сезоннiсть передбачає нерiвномiрне використання технiки, робочої сили протягом календарного року. В зв’язку з цим фактичну собiвартiсть вилущеної сiльськогосподарської продукцiї можливо визначити наприкiнцi календарного чи звiтного перiоду. Це вимагає нагромадження витрат на рахунках облiку протягом перiодiв та їх розподiл чи списання наприкiнцi календарного року;

Слайд 5

— на формування собiвартостi сiльськогосподарської продукцї (насамперед рослинництва) мають вплив об’єктивнi природнi фактори. Тому за однакових витрат вихiд продукцi стає рiзним внаслiдок впливу природного фактора. Це, у свою чергу, змiнює собiвартiсть продукції та, вiдповiдно, її цiну;

Слайд 6

— значна частина сiльськогосподарської продукції споживається у власному господарствi, що зумовлює створення страхових фондiв у рослинництвi, резервiв кормiв тощо. Ця особливiсть зумовлює значну специфiку облiку витрат та калькулювання;

Слайд 7

— окрiм основної продукцi в процесi господарської дiяльностi можуть створюватися побiчнi продукти, що, у свою чергу, зумовлює потребу вибору об’єктивних методiв калькулювання її собiвартостi.

Слайд 8

На пiдставi зазначеного вище можна зробити висновок, що найбiльший вплив на побудову облiку в сiльськогосподарських пiдприємствах мають сезоннiсть, багатогалузевiсть, наявнiсть продукцiї основної дiяльностi, побiчних продуктiв.  

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне