X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Бухгалтерський облік в будівництві

Завантажити презентацію

Бухгалтерський облік в будівництві

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Бухгалтерський облік в будівництві

Слайд 2

Порядок первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат забудовника на придбання та створення основних засобів, які характеризуються як капітальні інвестиції і відображаються за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції», субрахунку 151 «Капітальне будівництво».

Слайд 3

До капітальних інвестицій у широкому розумінні цього поняття відносять витрати на виробництво, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і придбання основних засобів та інших необоротних активів. Капітальне будівництво, як механізм проведення капітальних інвестицій, є однією з провідних галузей економіки України. Капітальне будівництво може бути державним і приватним.

Слайд 4

Будівництво веде власник власними силами (господарським способом) або за допомогою спеціальних будівельно – монтажних організацій (СБМО) – підрядним способом. У такому випадку підприємство через ВКБ стає замовником, а СБМО – підрядником. СБМО ще називають генеральним підрядником, тому, що між ним і замовником укладають договір підряду на весь цикл будівельно – монтажних робіт.

Слайд 5

До початку будівництва об’єкту необхідно завершити розробку проектно – кошторисної документації та вирішити питання щодо організації робіт (господарським чи підрядним способом).

Слайд 6

До складу проектно – кошторисної документації входять такі документи: - Проектне завдання, - Зведений кошторисно–фінансовий рахунок, - Кошторис будівництва.

Слайд 7

Проектне завдання на будівництво Кошторисна вартість об’єктів капітального будівництва документ, на підставі якого встановлюють суму грошових коштів, необхідних для виконання робіт на окремому об’єкті і таким чином визначають кошторис на його вартість. Кошторис будівництва включає в себе технічні характеристики об’єктів, джерела і способи забезпечення об’єктів водою, паливом, світлом. визначається на підставі кошторисних норм на будівельно – монтажні роботи, цін і тарифів на матеріали, воду, енергію, витрат на оплату праці та інших витрат будівельного виробництва

Слайд 8

Для пiдприемств усiх форм власностi джерелами iнвестування є власнi кошти, як правило, для цього використовують прибуток пiдприємства, а для державних пiдприємств можуть видiлятися бюджетнi асигнування. У разi недостатностi джерел iнвестування пiдприємства можуть скористатись довготермiновими позиками банку та, цовготермiновими позичковими коштами

Слайд 9

Органiзацiйно-технiчною особливiстю будiвництва є наявнiсть безцехової структури, тому загальновиробничi витрати облiковують як накладнi на одному рахунку. На цьому ж рахунку облiковують витрати з експлуатацii будiвельних машин та механiзмiв. Враховуючи те, що витрати з експлуатацiї будiвельних машин i механизмiв мають у затратах будiвництва значну частку i вiдрiзняються вiд загальновиробничих витрат, рахунок 91 “Загальновиробничi витрати” у будiвництвi подiляється на два субрахунки: — 911 “Загальновиробничi (загальнодiльничнi) витрати”; — 912 « Витрати з експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв”.

Слайд 10

Облiк експлуатацiї тимчасових споруд здiйснюється на рахунку 11 “Iншi необоротнi матерiальнi активи”, субрахунок 113 “Тимчасовi (нетитульнi) споруди”.

Слайд 11

На субрахунку 201 “Сировина i матерiали” ведеться облiк основних матерiалiв, що використовуються пiдрядними будiвельними органiзацiями при здiйсненнi будiвельно-монтажних та ремонтних робiт. На субрахунку 205 “Будiвельнi матерiали” пiдприємства-забудовники вiдображають рух будiвельних матерiалiв, конструкцiй i деталей, обладнання та комплектуючих виробiв, якi належать до монтажу, та iнших матерiальяих цiнностей, необхiдних для виконання будiвельно-монтажних робiт, виготовлення будiвельних деталей та конструкцiй.

Слайд 12

Згiдно з П(С)БО 18 “Будiвельнi контракти” розрiзняють два види контрактiв, за якими може бути органiаований бухгалтерський облiк: — контракт з фiксованою цiною — договiр про будiвництво, який передбачає фiксовану (тверду) цiну всього обсягу робiт за будiвельним контрактом або фiксовану ставку за одиницю кiнцевої продукцii, що випускатиметься на об’єктi будiвництва;    — контракти за цiною “витрати плюс” — договiр про будiвництво, який передбачає цiну як суму фактичних витрат пiдрядника на виконання будiвельного контракту та погодженого прибутку (у виглядi вiдсотка вiд витрат або фiксовані величини).

Слайд 13

Що таке капітальні інвестиції? Яким може бути капітальне будівництво? Який документ розробляють до початку будівництва об’єкта? Які існують види контрактів? ЗАПИТАННЯ

Слайд 14

Продовжити речення: До складу проектно – кошторисної документації входять такі документи: ……. Проектне завдання на будівництво включає в себе………… Кошторис будівництва – це документ, на підставі якого …………………… Кошторисна вартість об’єктів капітального будівництва визначається на підставі …… Контракт з фiксованою цiною — договiр про будiвництво, який передбачає ………… Контракти за цiною “витрати плюс” — договiр про будiвництво, який передбачає ……….. ЗАПИТАННЯ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне