X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Арабські ночі

Завантажити презентацію

Арабські ночі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

А р а б с ь к і н о ч і (* П р е з е н т а ц і ю в и к о н а л а К а з а к о в а А. С. У ч е н и ц я 11 – А к л а с у

Слайд 2

Слайд 3

Т и с я ч а і о д н а н і ч (* О б р а з и к р а ї н С х о д у р о з м и т і і н е в л о в и м і. М о в т о н к и й а р о м а т в и ш у к а н и х п а р ф у м і в, м о в ч а р і в л и в и й о б р а з ч о р н о о к о ї к р а с у н і, о п о в и т о ї н и з к а м и п е р л і в, м о в с п е к о т н и й в і т е р е ц ь, д о л и н а ю ч и й з п а л ь м о в о г о г а ю, м о в н е п о в т о р н о – т е р п к и й с м а к г р а н а т о в о г о щ е р б е т у (*

Слайд 4

Слайд 5

С х і д – ц е н е с п і ш н а м у д р і С х і д н а м у д р і с т ь (* С х і д – ц е н е с п і ш н а м у д р і с т ь, п о в і л ь н а р о з с у д л и в і с т ь, м л о с н о-с о л о д к і л і н о щ і. Т а й к у д и с п і ш и т и? В і ч н і с т ь – п о п е р е д у, в і ч н і с т ь – п о з а д у, а л ю д и н а – л и ш е п і щ и н к а у ц ь о м у б е з д о н н о м у о к е а н і ч а с у... (*

Слайд 6

Слайд 7

С х і д н а ф і л о с о ф і я (* Н е і с н у є т а к о г о, щ о м о г л о б х о ч н е н а д о в г о з а с м у т и т и ж и- т е л я С х о д у. А д ж е, я к к а з а л а с в о є м у б а т ь к о в і Ш а х е р е з а д а: “Х т о т у р б о т а м и г р и з е т ь с я, Т и м с к а ж и :”Н е в і ч н е г о р е!” Я к з а к і н ч у є т ь с я щ а с т я, Т а к п р о х о д я т ь і т у р б о т и.” (*

Слайд 8

П е р л и н а С х о д у (* С м і ю ч и с ь, в о н а н і б и п о к а з у є н а м н и т к у п е р л і в ч и г р а н а т о в и х з е р е н. І л о к о н в о л о с с я, м о в т е м і н ь н і ч н а, с п у щ е н и й, і б л и с к ї ї р а н к у с я й в о б е н т е ж и т ь (*

Слайд 9

Ш а х е р е з а д а (* Я к о ю ж б у л а ц я д і в ч и н а, я к а н а - с т і л ь к и с к о р и л а с у л т а н а, щ о в і н с л у х а в ї ї і с т о р і ї, м о в з а ч а р о в а н и й, т и с я ч у і о д н у н і ч? С к о р і ш з а в с е в о н а п о в н і с т ю в і д п о в і д а л а ж і н о - ч о м у і д е а л у т о г о ч а с у : в и с о к о г о з р о с т у, к р а с и в а і п р е к р а с н а, б л и с - к у ч а і д о с к о н а л а, з с я ю ч и м ч о л о м і р у м’ я н и м о б л и ч ч я м, з о ч и м а с е р - н и і б р і в м и, п о д і б н и м и д о с е р п а м о л о д о г о м і с я ц я (*

Слайд 10