X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аналіз і прогнозування виробництва зерна з використанням систем управління баз даних та регресійних моделей

Завантажити презентацію

Аналіз і прогнозування виробництва зерна з використанням систем управління баз даних та регресійних моделей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виконавець магістерської роботи Чернега А.Ю. Керівник магістерської роботи к.е.н., доцент Садко М.Г. 2012

Слайд 2

Актуальність теми Зернопродуктовий підкомплекс АПК є важливою складовою економіки України, його розвиток значною мірою визначає рівень забезпечення населення достатньою кількістю вітчизняних продуктів харчування та соціально-економічну ситуацію в країні. Зернове господарство відноситься до основних пріоритетів розвитку агропродовольчого сектора економіки держави, є важливим джерелом прибутковості сільськогосподарських підприємницьких структур. Це зумовлюється наявністю сприятливих ґрунтово-кліматичних умов для вирощування зернових та зернобобових культур, споконвічно високою хліборобською майстерністю працьовитого українського селянства, вигідним економічним і геополітичним розташуванням України на Європейському континенті.

Слайд 3

Мета роботи Мета магістерської роботи полягає у проведенні аналізу та прогнозуванні виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами на території Черкаської області використовуючи системи управління баз даних, регресійні моделі, ряди динаміки, виявлення перспектив його розвитку.

Слайд 4

Завдання роботи визначити основні особливості формування і функціонування зернопродуктового підкомплексу; проаналізувати сучасний стан виробництва зерна в господарствах Черкаської області; використання СУБД Microsoft Access для вибору та обробки необхідної інформації по господарствам Черкаської області; використати кореляційно-регресійний аналіз для встаностановлення тісноти взаємозв’язку між факторними та результативною ознаками; спрогнозувати виробництво зерна в Черкаській області за допомогою рядів динаміки; дослідити ефективнсть виробництва зерна та перспективи його розвитку.

Слайд 5

Предмет та об’єкт дослідження Предметом дослідження є інформаційна база даних (БД) загального користування ННЦ Інституту аграрної економіки НААН України, з допомогою якої створена база даних "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" ( Форма 50 сг), яка містить інформацію по господарствам у розрізі областей України, районів, категорій господарств. Об'єктом дослідження є сільськогосподарські підприємства Черкаської області, які виробляють зерно для його реалізації на ринку.

Слайд 6

Методи дослідження В магістерській роботі використовувались такі методи дослідження явищ і процесів, обробки даних: статистико‒економічний, зокрема методи кореляційного, регресійного аналізу, розрахунково‒конструктивний, метод групування та ін. Також використовується графічний метод.

Слайд 7

Урожайність та валові збори зернових культур в Україні

Слайд 8

Ціни реалізації зернових культур в Україні, грн./т

Слайд 9

Структура сільськогосподарських земель Черкаської області

Слайд 10

Стpуктуpa пoсiвниx плoщ зеpнoвиx культуp Черкаської області

Слайд 11

Виробництво зернових культур в Черкаській області Роки Посівні площі, тис.га Валовий збір, тис.т Урожайність, ц/га 2006 651,2 2108,6 32,4 2007 643,7 1842,4 28,7 2008 670,3 2978,0 44,4 2009 695,1 3194,9 46,0 2010 647,9 2531,1 39,1 2011 656 3761,9 57,3

Слайд 12

Прогнозування врожайності

Слайд 13

ВИСНОВКИ Виробництво зерна в Україні, як свідчить аналіз, завжди було високоефективною галуззю. Це свідчить, що зернове господарство відіграє провідну роль у збереженні позитивної динаміки аграрної економіки і всього агропромислового комплексу. Багатофакторний кореляційно–регресійний аналіз дає змогу оцінити міру впливу на досліджуваний результативний показник кожного із введених у модель факторів при фіксованому положенні на середньому рівні інших факторів. Прогнозування здійснюється за допомогою рядів динаміки (тренда). Черкаська область одна з небагатьох, яка знаходиться на полосі чорноземів, в сумарності з сприятливими кліматичними умовами це створює хороші перспективи для вирощування зернових культур. В poзpiзi oкpемиx видiв пpoдукцiї нaйбiльшу питoму вaгу зaймaють пшениця та кукурудза, якi у 2010 poцi стaнoвили – 27,78%; 57,52%, a в 2009 poцi – 34,95%; 47,36%.

Слайд 14

Як свідчать коефіцієнти детермінації, рівень урожайності зернових культур (У) на 21,47% залежать від сумарного впливу трьох досліджуваних факторів, у тому числі: на 6,76% від витрат на добрива на 1 га (Х1); на 10,21% від витрат на насіння на 1 га (Х2); на 4,5% від витрат на оплату праці на 1 га посіву зернових (Х3). Проаналізувавши зерновий ринок в Черкаській області виявили основні перспективи розвитку: підвищення врожайності зернових культур за рахунок впровадження досягнень генетики, селекції та насінництва, внесення необхідних доз якісних мінеральних та органічних добрив; забезпечення виробників зерна необхідною матеріально-технічною базою; створення умов для придбання сільськогосподарської техніки на взаємовигідних умовах; впровадження сучасних технологій виробництва, використання точного землеробства; активізація участі держави у забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності на зерновому ринку. Пріоритетними напрямами розвитку Черкаської області є відновлення роботи існуючих підприємств та створення нових виробництв на інноваційно-інвестиційній основі; розвиток агропромислового виробництва та підвищення ефективності використання ґрунтів; покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в АПК області.

Слайд 15

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне