X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Визначення типу темпераменту

Завантажити презентацію

Визначення типу темпераменту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Визначення типу темпераменту

Слайд 2

Таблиця. Співвідношення властивостей і типів нервової системи Властивості темпераменту Сила Урівноваженість Рухливість Холерик + - + Сангвінік + + + Флегматик + + - Меланхолік - - + / -

Слайд 3

Таблиця. Характеристики типів темпераменту Характеристики Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік Перекладзлатинської Жовч Кров Слиз Чорна жовч Образнепорівняння Могутнійпотік,якийскидаєсвоїводизіскелі Бігмогутнього потоку Спокійнатечіяповноводноїріки Струмок, здатний перетворитись в болото Урівноваже- ність Неврівнова-жений Урівноважений Дужеврівноважений Дуже неврівнова-жений Емоційні переживання Сильні,короткочасні Поверхневі,короткочасні Слабкі Глибокі, довготривалі Настрій Нестійкий,здомінуваннямоптимізму Стійкий,життєрадісний, веселий Стійкий, без великихрадощівіпечалей Нестійкий,здомінуваннямпесимізму Мова Дуже голосна Голосна Монотонна Тиха Терпіння Слабке Помірне Дужевелике Дужеслабке Адаптація Добра Відмінна Повільна Поганоадаптується Комунікабель- ність Нерівномірно комунікабель-ний Комунікабель-ний Некомуніка- бельний Замкнутий Агресивність Агресивний Миролюбний Стриманий Істеричний

Слайд 4

Ставленнядо критики Збуджене Спокійне Байдуже Образливе Активність Пристрасний Енергійний (діловий чи марнослівний) Невтомний трудівник Нерівномірно активний Ставленнядозагрози Бойове, ризиковане Обачливе, без ризику Холоднокров-не, незворушне Тривожне,розгублене,пригнічене Спосіб досягнення мети Енергійно,зповноювіддачею Швидко,здіямибезперешкод Поступово, наполегливо Слабко,зухиляннямвідперешкод Самооцінка Значна переоцінка Деяка переоцінка Реальна оцінка Недооцінка Сугестивність (здатність до навіювання) Помірна Невелика Слабка Велика Особливості Велика життєва енергія, висока дратівливість, повільна заспокійливість, гарячковість, нестриманість, нетерплячість, прямолінійність, невміння володіти собою Жвавість, рухливість, веселість, балакучість, розвинута уява, вразливість, швидка зміна емоцій, легкість в подоланні перешкод, легка адаптовність до нових умов Повільність, спокійність, терплячість, витривалість, слабкий зовнішній вияв почуттів, важко переходить від одного виду діяльності до іншого, важке звикання до зміни в навколиш-ньому середовищі, до нових людей в спілкуванні Слабкийвиявпочуттів, замкнутість,наданняперевагисамотності,несміливість,невпевненістьусобі Ділові якості Енергійність, ініціативність, азартно береться за роботу, швидко долає перешкоди, вирішує проблеми Продуктивний в цікавій роботі, вміє захоплювати, вести за собою людей, підтримувати гарну атмосферу в колективі Цілеспрямо- ваний, наполегливий, продуктивний, відданий роботі, володіє високим почуттям відповідаль-ності В’ялий,можепрацюватиуспішнотількизасприятливихумовінамежісвоїхможливостей

Слайд 5

Тест А. Бєлова містить “паспорти” темпераментів, які складаються з переліку рис, притаманних представникам кожного з чотирьох типів темпераменту. Слід відповідати, виходячи з того, як Ви поводитеся у повсякденному житті, а не в якихось екстремальних умовах. Відмітьте знаком “+” ті риси в “паспорті” темпераменту, які характерні для вашої вдачі. Тест на визначення типу темпераменту

Слайд 6

Паспорти темпераментів: I. Ви: 1) непосидючі, метушливі; 2) нестримані, запальні; 3) нетерплячі; 4) різкі і прямолінійні у стосунках з людьми; 5) рішучі й ініціативні; 6) вперті; 7) влучні у суперечках; 8) працюєте поривами; 9) схильні до ризику; 10) незлопам’ятні; 11) маєте швидку, пристрасну, з плутаними інтонаціями мову; 12) неврівноважені і схильні до гарячковості; 13) агресивні; 14) нетерплячі до вад; 15) маєте виразну міміку; 16) здатні швидко діяти і щось вирішувати; 17) невтомно прагнете до нового; 18) у Вас різкі, поривчасті рухи; 19) наполегливі в досягненні поставленої мети; 20) схильні до різких змін настрою.

Слайд 7

II. Ви: 1) веселі, життєрадісні; 2) енергійні та ділові; 3) часто не доводите розпочату справу до кінця; 4) схильні переоцінювати себе; 5) здатні швидко схоплювати нове; 6) непостійні в інтересах і нахилах; 7) легко переживаєте поразки; 8) без труднощів пристосовуєтесь до різних обставин; 9) із задоволенням беретесь за будь-яку нову справу; 10) легко залишаєте справу, якщо вона перестала Вас цікавити; 11) швидко включаєтесь у нову роботу і так само швидко переключаєтесь з однієї справи на іншу; 12) для Вас обтяжливі одноманітність, буденна, клопітка робота; 13) Ви товариські та чуйні, не відчуваєте скутості у стосунках з новими для Вас людьми; 14) витривалі та працездатні; 15) маєте голосну, швидку, чітку мову, яка супроводжується жвавими жестами і виразною мімікою; 16) зберігаєте самовладання в несподіваній, складній ситуації; 17) маєте завжди бадьорий настрій; 18) швидко засинаєте і прокидаєтесь; 19) буваєте незібрані, виявляєте поспішність в рішеннях; 20) часто відволікаєтесь, схильні до поверховості.

Слайд 8

III. Ви: 1) спокійні та холоднокровні; 2) послідовні, серйозні в справах; 3) обачні і розважливі; 4) вмієте чекати; 5) мовчазні і не любите зайвих балачок; 6) маєте спокійну, врівноважену мову із зупинками, без особливих емоцій, жестикуляції і міміки; 7) стримані і терплячі; 8) доводите розпочату справу до кінця; 9) не розтрачуєте даремно сили; 10) суворо дотримуєтесь встановленого розпорядку життя, системи в роботі; 11) легко стримуєте пориви; 12) не берете близько до серця похвалу чи засудження; 13) незлобливі, поблажливо ставитесь до критики на свою адресу; 14) постійні в своїх стосунках та інтересах; 15) повільно втягуєтесь в роботу і переключаєтесь з однієї справи на іншу; 16) рівні у стосунках з людьми; 17) любите охайність та порядок у всьому; 18) важко пристосовуєтесь до нових обставин; 19) витримані; 20) дещо повільні.

Слайд 9

IV. Ви: 1) сором’язливі; 2) губитеся в нових обставинах; 3) важко встановлюєте контакт з незнайомими людьми; 4) не вірите в свої сили; 5) легко переносите самотність; 6) почуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах; 7) схильні заглиблюватися в себе; 8) швидко втомлюєтесь; 9) маєте слабку, тиху мову, що іноді переходить у шепіт; 10) мимоволі пристосовуєтесь до характеру співрозмовника; 11) вразливі до сліз, 12) ставите високі вимоги до себе та інших; 13) надзвичайно сприйнятливі до похвали чи засудження; 14) схильні до підозр; 15) хворобливо чутливі і легко вразливі; 16) надмірно образливі; 17) замкнуті та відлюдкуваті, не ділитися ні з ким своїми думками; 18) малоактивні, несміливі; 19) покірні; 20) прагнете викликати співчуття і допомогу оточуючих.

Слайд 10

Визначте свій темперамент за формулою: де ФТ – значення темпераменту; А – загальна кількість плюсів за всіма типами; А х – число плюсів у “паспорті” холерика; А с – число плюсів у “паспорті” сангвініка; А ф – число плюсів у “паспорті” флегматика; А м – число плюсів у “паспорті” меланхоліка. Паспорти відповідають темпераментам: I – холеричному; II – сангвінічному; III – флегматичному; IV – меланхолічному.

Слайд 11

Оціночна шкала Якщо кількість позитивних відповідей за одним з типів темпераменту складає 40% і більше, це означає, що даний тип темпераменту для Вас є домінуючим. Якщо цей результат складає 30-39%, то риси даного типу виявлені у Вас досить сильно, якщо 20-29% – риси даного типу виявлені середньо. При результаті 10-19% можна стверджувати, що риси цього типу темпераменту виявлені у Вас значною мірою.

Слайд 12

Слайд 13

Методика визначення темпераменту 1. А – настрій часто міняється, бурхливі веселощі можуть змінюватися роздратуванням, легко можна вивести з себе;      Б – майже завжди веселий життєрадісний настрій, який часто передається іншим;      В – настрій завжди врівноважений, важко вивести з рівноваги;      Г – часто поганий настрій, зрідка можна побачити посмішку, почути жарт; 2. А – дуже активна поведінка, але без різких рухів, жестів;    Б – рухи, жести й мова уповільнені, голос тихий, не впевнений;    В – швидкі, різкі рухи, поспішна мова, часта метушливість;    Г – рухи, жести, мова сповільнені, стримана поведінка, рівний і сильний голос; 3. А – при невдачі продовжує працювати, вперто досягає мети, але шукати інші шляхи не любить;    Б – при невдачах кидає роботу чи шукає інших підходів;    В – при невдачах довго переживає, хвилюється, не може продовжувати роботу;    Г – швидко забуває про невдачі і продовжує роботу;

Слайд 14

4. А – швидко втомлюється, часто, мріє фантазує;    Б – може довго і напружено працювати, старається все робити до кінця;    В – надає перевагу роботі, в якій можна швидко досягнути успіху;    Г – виконує будь-яку роботу, часто проявляє ініціативу. 5. А – бурхливо реагує на зауваження, сперечається, оправдовується;    Б – всі зауваження вислуховує спокійно, не сперечається, але може повторювати одну й ту саму помилку;    В – уважно вислуховує зауваження, відразу виправляє помилки;    Г – тяжко сприймає будь-які зауваження, нервує, переживає, але не сперечається; 6. А – перед тим як розпочинати справу, заздалегідь все продумає, спланує, розрахує;    Б – при виникненні труднощів в роботі легко знаходить інші шляхи;    В – зазвичай відразу береться за справу, не замислюючись, що буде потім.;    Г – часто вагається перед тим як розпочати роботу, при невдачах може покинути роботу; 7. А – довго думає, хвилюється перед тим, як розпочати роботу;    Б – в складній ситуації, здатний на непродуманий, імпульсивний вчинок;    В – часто затрудняється знайти вихід з положення через свою повільність;    Г -   зазвичай швидко знаходить вихід з положення;

Слайд 15

8. А – в спілкуванні виділяється м’якістю, тактовністю, делікатністю;    Б – в спілкуванні завжди активний, прагне всіх розворушити, не любить одноманітності;    В – не шукає зустрічей з людьми, добре почувається самотнім;    Г – постійно шукає контакту, погано почувається самотнім; 9. А – бурхливо переживає образи, але швидко їх забуває;    Б – образи переживає важко і пам’ятає довго, але зовні це не проявляється;    В – довго не може забути образи;    Г – легко, оптимістично переносить образи, швидко їх забуває; 10.А – любить жарти, гумор, розігрування, не ображається, якщо стає об’єктом жартів;      Б – любить і цінує жарти, в розігруваннях намагається участі не приймати, гостроту розуму проявляє звично в розмовах з добре знайомими людьми;      В – любить підсміюватися над оточуючими, не задумуючись приємно це їм чи ні;      Г – зрідка шуткує, часто ображається на жарти.

Слайд 16

Листок відповідей Більше значень: А – холерик Б – сангвінік В – флегматик Г – меланхолік. №запитання А Б В Г 1 А Б В Г 2 В А Г Б 3 В Г А В 4 Б Г Б А 5 В В Б Г 6 А Б А Г 7 Б Г В А 8 Г Б В А 9 А Г Б А 10 А В Б Г Всього        

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Психологія