X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мінеральні ресурси

Завантажити презентацію

Мінеральні ресурси

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мінеральні ресурси

Слайд 2

План Що таке мінеральні ресурси?(Загальні відомості) Використання та переробка мінеральних ресурсів Поділ мінеральних ресурсів а) гідротермальні б) паливні в) рудні г) нерудні Контрольні запитання Висновки

Слайд 3

Що таке мінеральні ресурси? Мінеральні ресурси - природні речовини мінерального походження, що використовуються в господарстві як сировина або джерело енергії. Під мінеральними ресурсами розуміють сукупність різних видів корисних копалин, які можуть бути використані за сучасного рівня розвитку продуктивних сил. Мінеральні ресурси - головне джерело матеріального виробництва суспільства. Так, основою енергетики нині є енергетичні, або паливні, ресурси: вугілля, нафта, природний газ, сланці тощо. Сланець

Слайд 4

Що таке мінеральні ресурси? Запаси мінерально-сировинних ресурсів, особливо тих, що знаходяться в надрах землі, не безмежні і практично не відновлювані. Прогнози на перспективу про можливі запаси мінеральної сировини оцінюються фахівцями досить неоднозначно. Наприклад, для розвинутих країн і країн, що розвиваються, починаючи з 2000 року, запасів вугілля, залізної, марганцевої та хромової руд, фосфатної сировини та калійних солей при споживанні на сучасному рівні має вистачити ще на 100-300 років. Запасів поліметалічних руд, що містять нікель, кобальт, вольфрам, молібден, мідь, свинець, цинк, олово, а та-кож азбесту, самородної сірки залишається тільки на 30-60 років.

Слайд 5

Що таке мінеральні ресурси? Родовища корисних копалин, як і природні ресурси взагалі, розміщені досить нерівномірно. Так, США, Канада, Австралія. Китай, Росія володіють найбільшими запасами металевих корисних копалин. У країнах Близького та Середнього Сходу зосереджено понад 1/2 запасів нафти світу. В надрах країн, що розвиваються, знаходиться 90% кобальту, близько 90 % олова, 75 % бокситів. 60 % міді. Багато країн має запаси світового значення одного або кількох видів корисних копалин. Мідь Кобальт

Слайд 6

Використання та переробка мінеральних ресурсів Використання та переробка мінеральних ресурсів призводить до утворення відходів. Вони забруднюють навколишнє середовище, знижують цінність ще не використаних ресурсів. Раціональне використання мінеральних ресурсів передбачає їх комплексне освоєння, застосування у виробництві енерго - та ресурсозберігаючих технологій, активне впровадження оборотного (або повторного) використання ресурсів. У багатьох економічно розвинутих країнах послідовно реалізується саме така політика. Найглибшій утилізації (вторинному використанню) підлягають промислові та побутові відходи в Японії, країнах Західної Європи та США..

Слайд 7

Використання та переробка мінеральних ресурсів Видобування нафти Видобування мінеральних ресурсів у кар’єрах Видобування корисних копалин у шахтах

Слайд 8

Поділ мінеральних ресурсів Мінеральні ресурси поділяються на: енергохімічні (вугілля, нафта, природний газ, уран, торій, горючі сланці, торф тощо); рудні (руди чорних, кольорових, рідкісних, розсіяних, благородних металів); нерудні металургійні (флюси, вогнетриви); гірничо-хімічні (апатити, нефеліни, кам'яна, калійна солі, сірка, сірчаний колчедан, барій, фосфорити); технічні (алмаз, корунд, азбест, тальк, каолін, графіт, слюда); будівельні (глина, гіпс, природний камінь); гідротермальні (прісні та мінеральні природні підземні та поверхневі води). Глина Апатит

Слайд 9

Слюда Сірка

Слайд 10

Гідротермальні ресурси Під гідро-термальними ресурсами розуміють - прісні і мінеральні природні води. Водні ресурси складова частина невичерпних природних ресурсів. Це - во-ди суходолу (річок, озер, льодовиків, штучних водойм, боліт, підземних вод, ґрунтової вологи, снігового покрову), морів, океанів. Вода - одна з найпоширеніших речовин у природі. На Світовий океан припа-дає 361 млн км2, або 71 %, загальної площі поверхні Землі. Площа всіх внутрішніх водойм суходолу становить близько 3 % площі земної кулі. Майже 10 % суходолу вкрито льодовиками

Слайд 11

Гідротермальні ресурси Один з найбільших споживачів води - сільське господарство. Так, на вирощування 1 т цукрових буряків витрачається 130-160 м3 води, 1 т пшениці - 800-1200, 1 т бавовни-сирцю - 4000-5000, рису - 5000-7000 м3. Багато води споживає промисловість. На виробництво 1 т бавовняної тканини витрачається близько 250 м3 води, 1 т аміаку - близько 1000 м3. До найбільших споживачів води належать також теплові електростанції.

Слайд 12

Паливні ресурси З паливних ресурсів (вугілля, нафта, газ, уран, горючі сланці, торф) головні -- кам'яне і буре вугілля, нафта, природний газ. Торф

Слайд 13

Паливні ресурси Відомо понад 3,6 тис. вугільних басейнів і родовищ у 75 країнах світу з розвіданими запасами (60% припадає на кам'яне, 40% -- на буре вугілля). Більша частина вугілля (90%) знаходиться у Північній півкулі. Найбільш багаті на вугілля Азія, Північна Америка і Європа. Головна частина цих запасів сконцентрована в Аппалачському (США), Рурському (Німеччина), Сілезькому (Польща), Кузнецькому, Кансько-Ачинському, Тунгуському (Росія), Фушунському (Китай) басейнах. У Південній півкулі значні запаси вугілля є у Південній Африці та Австралії

Слайд 14

Рудні ресурси Рудні корисні копалини репрезентовані рудами чорних і кольорових, рідкісних, розсіяних, благородних металів. Запаси залізних і марганцевих руд зосереджені головним чином у Росії, Україні, США, Канаді, Бразилії, Австралії та ін. Україна має певні запаси руд кольорових металів. Запаси ні-келю невеликої потужності зосереджені у Вінницькій, Кірово-градській та Дніпропетровській областях; ртуті -- у Донбасі і Закарпатті; титану -- в Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській областях, на узбережжі Чорного та Азовсько-го морів; бокситів -- у Дніпропетровській області; алунітів -- у Закарпатті; нефелінів -- у Приазов'ї. Унікальні родовища сиро-вини для отримання ряду рідкісних і рідкісноземельних елемен-тів розташовані у Житомирському Поліссі та в Приазов'ї. Роз-робку золоторудного родовища розпочато в Закарпатті.

Слайд 15

Нерудні ресурси Україна багата ресурсами самородної сірки, основні запаси якої розміщені у Передкарпатському сірконосному басейні (Львівська та Івано-Франківська області). Украіна має великі та унікальні за якістю поклади кухонних солей. Слід сказати, що за хімічною частиною їх можна вважати кращими в світі. В Україні є запаси фосфоритів, що залягають у Придніпров'ї(Незвиське), Сумській(Кролевецьке) і Харківській (Ізюмське) областях. Нещодавно відкрито Покровсько-Керченське родовище апатитів. У республіці нараховується 61 прийняте на баланс родовище крейди, поклади якої оцінюються у 450 млн т. Основні запаси крейди зосереджені у Донецькій обл. (218 млн т). Далі йдуть Сумська, Луганська, Чернігівська, Харківська області.

Слайд 16

Нерудні ресурси У Волинській і Рівненській областях, Приазов'ї і Кривому Розі є запаси кольорового каміння. Трапляються: берил топаз бурштин аметист агат яшма Яшма Топаз

Слайд 17

Контрольні запитання Що таке мінеральні ресурси? Якими способами видобуваються мінеральні ресурси? Як поділяються мінеральні ресурси? Які види нерудних русурсів ти знаєш? Які найпоширеніші мінеральні ресурси в Україні?

Слайд 18

Висновки Мінеральні ресурси - головне джерело матеріального виробництва суспільства. Запаси мінерально-сировинних ресурсів не безмежні і практично не відновлювані. Мінеральні ресурси поділяються на: енергохімічні гідротермальні, рудні, нерудні металургійні, гірничо-хімічні, технічні, будівельні. Найпоширеніші ресурси на землі – це гідротермальні.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство