X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Принципи адміністративного процесу

Завантажити презентацію

Принципи адміністративного процесу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Принципи адміністративного процесу

Слайд 2

Здійснення адміністративного процесу ґрунтується на системі прин ципів, до яких належать: законність; охорона інтересів держави і особи; публічність або офіційність; самостій ність і незалежність у прийнятті рішень; об'єктивна (мате ріальна) істина; гласність; рівність учасників процесу пе ред законом; швидкість і економічність; здійснення про цесу національною мовою; відповідальність посадових осіб.

Слайд 3

1. Законність. Даний принцип виражений у тому, що адміністративний процес як діяльність суто юридична здійснюється тільки на основі спеціальних процесуальних норм. Державні органи діють в адміністративному процесі у межах закріпленої за ними компетенції.

Слайд 4

Так, повноваження органів і посадових осіб, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, міс тяться в КпАП України, а ст. 222 Кодексу визначає, зокре ма, категорії справ, підвідомчі органам внутрішніх справ (міліції); ст. 214 розмежовує компетенцію органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні пра вопорушення тощо.

Слайд 5

2. Охорона інтересів держави і особи. Цей принцип ві дображає демократизм адміністративного процесу. Орга ни, що розглядають індивідуальні справи і приймають по них рішення, зобов'язані забезпечити захист інтересів дер жави, громадського порядку, прав і свобод особи, інтересів підприємств, організацій, закладів. Громадянам надається юридична допомога, вони можуть користуватися послуга ми адвоката. Послідовне, повне і неухильне врахування інтересів держави і особи безпосередньо відбивається на ефективності адміністративного процесу і є обов'язком будь-якого органу або посадової особи, що розглядає і ви рішує адміністративну справу. До їх завдань входить також обов'язок стежити за належним використанням сторонами своїх прав, щоб це не зашкодило інтересам держави та учасників процесу.