X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проект " Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти Криворізького району

Завантажити презентацію

Проект " Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти Криворізького району

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проект «Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти Криворізького району»

Слайд 2

Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти й сьогодні залишається складною і актуальною. Вкрай важливо зробити безболісним для дитини перехід від однієї вікової сходинки до наступної, максимально зблизити умови розвитку, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.

Слайд 3

Програма освітнього проекту «Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти Криворізького району» І. Опис проекту Тема проекту: «Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти Криворізького району» Спрямованість проекту: забезпечення наступності і перспективності в освітньому просторі двох суміжних ланок ; створення єдиної системи, спрямованої на розвиток і виховання старших дошкільників та молодших школярів. Учасники проекту: Керівники ДНЗ, заступники директорів шкіл, методисти, практичні психологи, вчителі початкових класів, логопед, вихователі, батьки майбутніх першокласників Строки реалізації: грудень 2012 р. – травень 2013 р.

Слайд 4

ІІ. Структура проекту: Мета проекту: реалізація принципу безперервності освіти шляхом удосконалення спільної роботи учасників навчально - виховного процесу та забезпечення цілісності процесу розвитку, навчання і виховання старших дошкільників та молодших школярів. Завдання проекту: Визначити шляхи взаємодії працівників управлінських та методичних служб відділу освіти Криворізької РДА , дошкільних навчальних закладів та початкової ланки шкіл району. Забезпечити поступовий перехід від дошкільної до початкової освіти. Розробити систему роботи щодо підвищення рівня педмайстерності вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів ( обговорення змісту освітньо – виховної роботи, створення дидактичного матеріалу, обмін досвідом організації навчальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів). Організувати широке обговорення з педагогічною та батьківською громадськістю проблеми наступності розвитку і навчання дітей, висвітлювати в пресі умови переходу на новий зміст і структуру дошкільної освіти та початкових класів. Провести інтернет – збори батьків майбутніх першокласників.

Слайд 5

Етапи реалізації районного освітнього проекту «Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти Криворізького району» І. Організаційний етап (грудень 2012 року – січень 2013 року) визначення складу робочої групи; розподіл обов’язків між членами групи; підбір і опрацювання нормативно – правової бази та методичної літератури з даного питання; розроблення інструментарію для проведення діагностики всіх учасників навчально – виховного процесу.

Слайд 6

ІІ. Пошуково – дослідницький етап (лютий – квітень 2013 року) виокремлення основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти у оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Державного стандарту початкової освіти; проведення діагностування вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкових класів та батьків майбутніх першокласників; розроблення рекомендацій щодо створення єдиної динамічної та перспективної системи взаємодії, що сприяє зближенню умов розвитку, виховання і навчання старших дошкільників та молодших школярів; розроблення орієнтовних матеріалів для роботи консультативних пунктів у ДНЗ та адаптаційних занять у школі з майбутніми першокласниками; визначення активних форм методичної роботи, які спрямовані на спільну діяльність вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів з питання забезпечення наступності між суміжними ланками

Слайд 7

ІІІ. Узагальнюючий етап (травень 2013 року) підведення та узагальнення підсумків проведеної роботи; обговорення з педагогічною та батьківською громадськістю проблеми наступності у розвитку, вихованні та навчанні дітей у певному віковому періоді; висвітлення у пресі умов переходу на новий зміст і структуру дошкільної освіти і початкової школи; проведення Internet – зборів батьків майбутніх першокласників

Слайд 8

Робота з організації наступності має проводитись педагогічними колективами спільно і системно. Тільки зацікавленість обох сторін і батьківської громадськості забезпечить дошкільної розв’язання проблеми наступності дошкільної і початкової освіти, зробить перехід з дошкільного навчального закладу до початкової школи безболісним і успішним для дитини. Взаємодія педагогів ДНЗ та вчителів початкових класів у здійсненні наступності відбувається за 3 напрямами: інформаційно – просвітницький, методичний і практичний

Слайд 9

Спільні заходи: укладання угод про співпрацю між школою та ДНЗ внесення в річні плани розділу «Наступність та перспективність в роботі ДНЗ та шкіл» круглі столи творчих груп вихователів і вчителів («Адаптація 6 –ти річок до нових умов шкільного життя: проблеми та шляхи розв’язання форсування інтелектуального розвитку майбутніх школярів: за і проти») конференції ( «Розвиток базових якостей особистості дитини, необхідних для успішного шкільного навчання», «Збереження та зміцнення здоров’я - пріоритетний напрямок діяльності педагогічних колективів ДНЗ та шкіл» ) взаємовідвідування з метою обміну накопиченим педагогічним досвідом з питань вирішення проблеми наступності («Використання ігрових методів і прийомів у навчальній діяльності дітей 6 -7 річного віку», «Організація сприятливого розвивального простору відповідно до віку дітей», «Забезпечення рухової активності під час організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку») тематичні виставки, стенди, папки - пересувки («Як сформувати пізнавальний інтерес та любов до навчання», «Важливі навички із самообслуговування, особливості їх формування та удосконалення») семінари – практикуми («Єдність,взаємодія та узгодженість у формах, методах та прийомах освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку», « Забезпечення наступності у формуванні комунікативно – мовленнєвої компетентності старшого дошкільного та молодшого шкільного віку») педради («Передумови успішного старту шестирічок у шкільному навчанні», «Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя», «Роль методичних служб у забезпеченні наступності», «Результативність співпраці початкової школи і ДНЗ»

Слайд 10

методичні об’єднання (розроблення методичних рекомендацій, нетрадиційних форм методичної роботи з метою підвищення рівня компетентності педагогів у розв’язанні проблеми наступності та перспективності, забезпечення наступності у логіко – математичному розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, активізації творчої діяльності у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку,використання ігрових форм навчальної діяльності дошкільників та учнів початкових класів, формування емоційно – вольової готовності до шкільного навчання) психолого – педагогічні семінари, здійснення єдиного медико - психолого – педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей, дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, аналіз процесу їх адаптації у ролі учнів 1 –го класу; застосування корекційно – розвивальних методів у роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку за наявності певних проблем) консультації («Гіперактивна дитина у колективі», « Дитина з вадами мовлення у колективі») дні відкритих дверей , батьківські збори («Як визначити готовність шести річок до навчання у школі», «Особливості соціальної адаптації першокласника в нових умовах шкільного життя», «Готуємо дитину до школи») проектна діяльність (Розробка системи освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, наприклад, «Буду я природі другом», «Рослини нашої місцевості») конкурси ( На кращий методичний стенд «Здрастуй, школо!», «Педагог року», « Шукаємо таланти», «Дуже вмілі рученята», «Найкращий конспект заняття, уроку з використанням інноваційних технологій») виставки дитячих робіт («Моя рідна Україна», « Ми – майбутнє нашої держави») екскурсії, свята і розваги (спортивні розваги, театралізовані вистави, випускне свято у ДНЗ, прощання з Букварем) моніторинг проблемних питань ( «Вивчення якості та результативності освітньої діяльності педагогів ДНЗ та школи із соціально-морального розвитку дітей», «Визначення реального стану фізичного та психологічного здоров’я дітей перед вступом до школи»)

Слайд 11

Основні напрямки методичної роботи щодо забезпечення взаємодії: взаємовідвідування відкритих занять у ДНЗ і уроків у початковій школі; анкетування педагогів дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів з питань всебічного розвитку особистості дитини; проведення Днів відкритих дверей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для батьків дітей старшого дошкільного віку, вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи; участь у спільних педрадах, семінарах – практикумах, «круглих столах», конференціях, консультаціях, тематичних виставках тощо. проведення спільних методичних об’єднань творчих груп вихователів ДНЗ і вчителів початкової школи; залучення педагогів ДНЗ і початкової школи до участі в спільних педагогічних проектах, розробки педагогічних рекомендації і порад; взаємообмін накопиченим педагогічним досвідом між вихователями дітей старшого дошкільного віку та вчителями початкової школи з цікавих проблемних питань реалізації наступності; самоосвіта педагогів дошкільного навчального закладу і початкової школи, підвищення фахової майстерності; взаємодія педагогів ДНЗ та вчителів початкових класів у здійсненні наступності за 3 напрямами: інформаційно – просвітницький, методичний і практичний; розроблення індивідуальних, колективних нетрадиційних форм методичної роботи з метою підвищення рівня компетентності педагогів у розв’язанні проблеми наступності у використанні ігрових форм навчальної діяльності дошкільників та учнів початкових класів.

Слайд 12

Робота з дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових класів включає: проведення екскурсій у загальноосвітній навчальний заклад; організацію спільних виставок дитячих робіт, вернісажів, конкурсів тощо в дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі; відвідування театралізованих вистав, музеїв у ДНЗ та школі; відвідування дітьми старшого дошкільного віку святкової лінійки 1 вересня,свята «Прощання з Букварем» та інших заходів у загальноосвітньому навчальному закладі; спільну участь школярів і дошкільників у проектній діяльності тощо

Слайд 13

Робота з батьками передбачає: організацію зустрічей учителів початкової школи з батьками вихованців старших дошкільних груп на батьківських зборах; проведення інтернет – зборів для батьків майбутніх першокласників; анкетування батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до школи; організацію роботи «педагогічної вітальні» для батьків вихованців старшого дошкільного віку з питань підготовки дітей до школи; організацію днів відкритих дверей для батьків у загальноосвітньому навчальному закладі; організацію роботи Батьківських клубів та інших форм взаємодії.

Слайд 14

Робота психологічної служби включає: здійснення єдиного медико - психолого – педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей; дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, аналіз процесу їх адаптації у ролі учнів 1 – го класу; застосування корекційно – розвивальних методів у роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку за наявності певних проблем.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо