X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Опис досвіду педагогічної діяльності вчителя

Завантажити презентацію

Опис досвіду педагогічної діяльності вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Опис досвіду педагогічної діяльності вчителя фізики Гапонової О.І. Гірницька загальноосвітня школа l – ll ступенів №19 Селидівської міської ради Донецької області

Слайд 2

Моє педагогічне кредо: «Вчимося не для школи, а для життя»

Слайд 3

Головна мета роботи Система моєї роботи будується на сучасних педагогічних технологіях, головна мета яких – становлення та розвиток таких важливих якостей особистості , як рефлексивність, спонтанність,критичність мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести відповідальність за наслідки власних дій; зробити процес навчання творчим, особистісно зорієнтованим. Поруч із традиційними методами використовую і новітні. Інтерактивні технології на уроках фізики через пошук, через свою емоційну насиченість спонукають до праці всіх учнів. Використання елементів інноваційних технологій забезпечує формування стійкого інтересу учнів до предмета.

Слайд 4

Пріоритетні завдання Пріоритетним завданням навчально – виховного процесу в сучасній школі є створення умов для розвитку особистості, формування в них наукового світогляду й відповідного стилю мислення, екологічної культури,розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, а основним завданням вчителя – створення атмосфери творчості, допомога учневі знайти себе в житті, уміння на основі набутих знань вирішувати проблеми, що виникають у різних життєвих ситуаціях.

Слайд 5

Основне завдання діяльності Організація навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, де учень є головною фігурою всього освітнього процесу, а урок - це процес психолого-педагогічної допомоги дитини в становленні її суб`єктивності, культурної ідентифікації , соціалізації,життєвому самовизначенні.

Слайд 6

Мета досвіду Розвиток творчої активності учня шляхом запровадження інтерактивних методів, технологій особистісно-орієнтованого навчання, спрямованості навчальної діяльності на формування і розвиток ключових компетентностей та соціалізацію особистості.

Слайд 7

Реалізація мети Під час етапу цілеутворення і планування роботи залучаю учнів до співпраці. На кожному уроці вимагаю від них прогнозувати свої особистісні очікувані результати. Це спонукає дітей осмислити зміст подальшої діяльності на уроці, розуміння свого місця в цьому процесі. Вже на початку уроку вони розуміють, чого від них чекає вчитель та передбачають кінцевий результат.

Слайд 8

Форми роботи Застосовую такі форми роботи, як: 1.Індивідуально-відокремлені ( Робота рядом) самостійні роботи, фізичні диктанти , фізичні твори, ессе , тести, бліц - опитування, експрес – контроль, індивідуальне опитування, , робота з індивідуальними картками, конкурси на найкращу відповідь. опитування – гру «Запитуємо – відповідаємо», (біля дошки; учень у ролі учителя; за заздалегідь визначеними складними питаннями теми; поглиблене опитування з коментуванням учнів, інтерактивні вправи “ Обери позицію ”, “ Мікрофон ” , “ Репортер ” тощо.

Слайд 9

Форми роботи 2. Фронтальні: пояснювальне - ілюстративне викладання навчального матеріалу; сумісний пошук, робота з індивідуальними картками, конкурси на найкращу відповідь . розв`язання проблемної ситуації , пошук оптимального варіанту розв`язання фізичної задачі, інтерактивні вправи «Незакінчені речення», «Ланцюжок», «Гірлянда запитань», « Мозговий штурм», «Карусель» , робота з індивідуальними картками, конкурси на найкращу відповідь, встановлення зв`язків між фізичним явищем та його символом , буквені, графічні, програмовані переклади фізики у повсякденне життя.

Слайд 10

Форми роботи 3. Групові: взаємне консультування, робота над проблемним питанням,розподіл ролей взаємного опитування, взаємоконтроль, лабораторна робота, складання та захист проектів, проведення експериментів , групове опитування, розігрування та аналіз фізичних явищ, інтерактивні вправи:” Знайди пару ”, “Знайди речення ” тощо .

Слайд 11

Форми роботи 4. Колективні: навчання в співробітництві “ “ Вчимося – разом ”. Допомогти другу, разом вирішувати будь які проблеми, розділяти радість успіху або гіркоту невдачі - також природно, як сміятись, співати, радіти життю. Робота в динамічних , варіативних , парах , метою якої є вчити других всьому, що знаєш або вивчаєш сам ,де кожний учень є то учень, то вчитель, ефективно під час роботи над помилками, відпрацюванні навчального матеріалу тощо.

Слайд 12

Форми роботи На уроці фізики здійснюю рефлексію в різних формах: у вигляді індивідуальної роботи, в парах, групах, в письмовій та усній формі, «Незакінчені речення», «Мікрофон», «Прес», “Розв`яжи ситуацію ”, фронтальну співбесіду, що розкриває тему уроку, вправу “Похвали себе сам”. Головне для мене на цьому етапі – домагатися, щоб учні взяли на себе зобов’язання щодо подальших дій.

Слайд 13

Методи роботи Метод вживання в образ Вживаючись в образ “ Я-електрон, ми ( команда)- молекули твердого тіла, рідини, повітря, показати, як ми рухаємося ”; Метод смислового бачення. ( В чому причина явища? Яке його походження? Метод евристичних запитань.(Що діється?, Чому? Тощо) Метод символічного бачення. ( Визначається зв’язок між явищем та його символом( сила струму - I, одиниця вимірювання-А). Метод порівняння.(якби атом гідрогену збільшити так, щоб розміри ядра зрівнялися б із футбольним м`ячем, то електрон при такому збільшенні перебував би на відстані 23 кілометрів від цього м`яча). Метод аналогій. (Напруга - різниця рівнів води в судинах). Метод критичного мислення.(Чому муха не падає зі стелі? – питання в темі “ Атмосферний тиск ”.

Слайд 14

Творчі завдання Належну увагу приділяю виконанню учнями творчих завдань, а саме: складання малюнкового письма, досьє, написання фантастичних, гумористичних оповідань, складання лінгвістичних казок, віршів, ребусів, кросвордів, криптограм, захист «дисертацій» та проектів; завданням, при виконанні яких в учнів формуються навички ефективного використання мови в реальних умовах життя. Перефразування й конструювання, редагування і переклад можуть бути використані на будь – якому етапі навчання з різною навчальною метою.

Слайд 15

Творчі завдання На уроках фізики більше зацікавлення навчальним матеріалом викликають творчі завдання: Визначення фізичних явищ, відображених у літературних джерелах; Фізика в побуті та в довкіллі; Складання фізичного доміно; Пояснення фізичного змісту прислів`я ; Розв`язання кросвордів; Розповіді й запитання історичного змісту та надзвичайні винаходи ХХ – ХХІ століть; Пояснення звичайних речей мовою фізики.

Слайд 16

Використання мультимедійних технологій У процесі навчально – виховної діяльності велику роль поряд з інтерактивними відіграють мультимедійні технології. Нещодавно розпочала використовувати мультімедійні презентації. Це викликає живий інтерес в учнів, покращує процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання, сприяє розвитку їх творчого потенціалу

Слайд 17

Ігрова діяльність Важливе місце у моїй практиці займає ігрова діяльність учнів. На мій погляд, гра допомагає пришвидшити, сконцентрувати й емоційно оживити процес практичного засвоєння знань, умінь і навичок учнів, розвиває абстрактне мислення дітей, наукове бачення світу, творчі здібності, активне ставлення до вивчення фізики. Різні ігрові ситуації сприяють розвитку пізнавальної активності учнів. Дуже подобаються дітям ігри: «Хто найкмітливіший», «Хто більше?», «Хто швидше?», «Четверте зайве», «Знайди мене», “Ділові люди”, які використовую при вивченні багатьох тем.

Слайд 18

Рольові ігри На уроках фізики часто проводжу рольові ігри: «Вчений зайшов і…», «Без табу», «Ланцюжок думок», «Я так думаю», які дозволяють ефективно використовувати зайву активність учнів, спрямовуючи її в корисне русло, формують навички взаємодії з іншими учнями, уміння чітко формулювати і обґрунтовувати свою точку зору, вести дискусію і знаходити компромісні варіанти рішень. Рольова гра допомагає зв`язати життєвий досвід учнів з науковим обгрунтуванням того, що з ними трапляється.

Слайд 19

Рефлексія Невід`ємним і найважливішим компонентом уроку є рефлексія. Вона дає можливість учням усвідомити, чого вони навчились, пригадати деталі свого досвіду й отримати реальні життєві уявлення про те, що вони думали і що відчували. Я впевнена, якщо мої учні вже на початку уроку усвідомили поставлені завдання і протягом уроку знаходяться у пошуку відповіді на питання: «Для чого це мені потрібно?», то вони в змозі вільно рефлексувати не тільки на уроці, а і в реальному житті, усвідомлюючи свої дії та прогнозуючи подальші кроки. Мені ж це допомагає побачити реакцію учнів на навчання та вносити необхідні корективи.

Слайд 20

Оцінювання діяльності учнів При оцінюванні діяльності учнів на уроці вважаю за необхідне створення ситуації успіху, заохочення школярів. Вчу учнів оцінювати свою роботу і роботу товаришів, критично ставитися до власної роботи, адекватно сприймати відгуки.

Слайд 21

Оцінювання учнів Контролюючу функцію здійснюю з урахуванням вибору учнями рівня виконаних завдань. Це дозволяє оперативно відстежити як індивідуальні успіхи, так і утруднення підлітків та намітити найближчі перспективи, корекцію їх знань і навиків. До помилок відношусь як до факту , який показує,що учні ще не опанували необхідними уміннями та сигналу про те, що мені потрібно надати учням додаткової практики. Помилки-це індикатор того, чи має потребу учень в допомозі.

Слайд 22

Результати діяльності Позитивними результатами в роботі вважаю успіхи моїх учнів у міських олімпіадах: 2012-2013 навчальний рік - II місце Ноздреватих Аліна (7 клас), III місце - Замотаєв Євген (8 клас), 2013-2014 навчальний рік-II місце Ломпарт Валерія (8 клас), Замотаєв Євген (9 клас)-рейтинг.

Слайд 23

Результати діяльності Всеукраїнський фізичний конкурс “Левеня ”: 2011 рік - 28%- відмінний результат; 41% - добрий; 2012 рік-33%- відмінний, 44%- добрий результат; 2013рік-25%- відмінний, 50% -добрий результат.

Слайд 24

Результати діяльності Моніторинг якості знань з фізики по школі: 2010рік-42,3%; 2011рік-43,5%; 2012рік- 44,7%; 2013рік- 47,3%. Діти працюють з зацікавленістю; пізнавальні можливості учнів стали більш розширеними, зокрема в здобутті, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел; учні з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень усвідомлюють власну значущість,у них з`являється впевненість у своїх силах; учні з високим рівнем навчальних досягнень демонструють вміння переносити отримані уміння і навики та способи діяльності на різні предмети та позашкільне життя.

Слайд 25

Результати діяльності Маю розробку уроку «Машины и механизмы. Золотое правило механики» в 8 класі . Робота пройшла наукову та громадську експертизу на ΧV фестивалі «Педагогіка ΧΧI століття» м. Одеса сертифікат (№ 41/2011). Технології, досвід роботи були представлені під час проведення майстер-класу на Міжнародному соціально-психолого-педагогічному Форумі у 2013 році .

Слайд 26

Висновок На мою думку, вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя і учня. Плануючи власні уроки, я прагну створити всі умови для розвитку індивідуальних здібностей кожної дитини і намагаюсь зробити навчання цікавим і емоційним процесом.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо