X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Україна та ЄС: проблеми та перспективи

Завантажити презентацію

Україна та ЄС: проблеми та перспективи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Україна та ЄС: проблеми та перспективи

Слайд 2

Хронікавідносин 1991 Декларація ЄС щодо України 1992 Перша зустрічУкраїна-ЄСна найвищому рівні 1993 Відкриття представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні 1994 Ратифікація Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС 1995 Перше засідання Спільного комітетуУкраїна-ЄС, створення представництва України при Європейських Співтовариствах 1996 Європейський Союз визнав за Україною статус країни з перехідною економікою. Радою Міністрів ЄС прийняла план дій щодо України 1997 Перший СамітУкраїна-ЄС(Київ), підписано угоду між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі та урядом України про торгівлю сталеливарними виробами 1998 Набуття чинності угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, Україна офіційно заявила про прагнення набути статусу асоційованого членства в ЄС, прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 852 про запровадження механізму адаптації законодавства України до ЄС. Другий самітУкраїна—ЄС(Відень) 1999 Третій саміт Україна — ЄС (Київ), ЄС підтвердив намір сприяти вступу України до СОТ, початок роботи щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Слайд 3

Початок роботи щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україноюта ЄС 2001 ЧетвертийсамітУкраїна— ЄС (Ялта) 2002 П'ятий самітУкраїна—ЄС(Копенгаген) 2004 Відмова ради міністрів ЄС у статусікраїни з ринковою економікою 2005 РадаЄвропейськогоСоюзунадалаУкраїністатускраїниізринковоюекономікою,черговийсаміт 2006 СамітЄС-Україна,Хельсінкі 2007 СамітЄС-Україна, Київ Розпочатопереговори проукладенняновоїпосиленоїугоди назамінуУгоди про партнерство таспівробітництво 2008 Набуттячинностіугодпроспрощеннявізовогорежиму тареадмісіюміжУкраїноюта ЄС,самітЄС-Україна(Евіан) Під час паризького СамітуУкраїна-ЄСдосягнуто компромісне рішення щодо назви нової посиленої угоди як Угоди про асоціацію 2009 УкраїнасталаучасницеюініціативиЄС «Східнепартнерство» 16.06 2009 під час засідання Ради з питань співробітництва Україна — ЄС політично схвалено «Порядок денний асоціації Україна — ЄС» 25.02 2010 Європарламент визнав право України на приєднання до ЄС. Також Єврокомісії надається мандат задля роботи над “дорожньою картою” безвізових подорожей між Україною та країнами ЄС

Слайд 4

Критерії вступу до ЄС Політичний критерій Економічний критерій Критерій членства «Незалежний» критерій Свободавиборів Верховенство права Покращення законодавства Боротьба з корупцією Покращення сфер юстиції та судочинства Захист прав і свобод людини Існування ринкової економіки Спроможність впоратися з конкурентним тиском та дією ринкових сил в межах Євросоюзу Здатність взяти на себе обов’язки членства Дотримання цілей політичного, економічного та валютного союзу СпроможністьЄвосоюзуабсорбувати нових членів, підтримуючи динаміку європейської інтеграції

Слайд 5

Економічні стандарти 2008 2009 2010 2011 Відношення державного дефіциту до ВВП-не більше 3% 1,5% 4,1% 5,9% 4,0% Відношення державного боргу до ВВП-не більше 60% 13,8% 23,1% 29,5% 30,6% Достатній рівень стабільності цін, сталість темпів інфляції-не вище ніж на 1,5% за три кращі показники країн членів 25,2% (3%) 15,9% (1,3%) 9,4% (1,7%) 8,0% (2,3%) Довгострокова номінальна відсоткова ставка-не вище ніж на 2% від трьох кращих показників країн членів 9,9% 13,8% 10,6% - Відхилення величини обмінного курсу національної валюти-не повинно виходити за граничні значення, передбачені механізмом курсу ЄС 7,70 грн.за дол 7,98 грн.за дол 7,96 грн.за дол 8,0 грн.за дол

Слайд 6

Соціальні стандарти Україна Показникочікуваностітривалості життя при народженні від 25 до 80 68,2 роки Показник грамотності дорослого населення 100% 99,6% Середня тривалість навчання не менше 15 років 16 років Реальний ВВП на душу населення від 200 дол.до 40 тис.дол 7тис.дол Сумарний коефіцієнт народжуваності 2,14-2,15 /1000 9,59/1000 Коефіцієнт старіння населення не більше 7% 15,76% Розриву рівні доходів граничнихдецильнихгруп населення не перевищує 10:1 6:1 Частканаселення за межею бідності не більше 10% 35% Співвідношення міnта мах зарплати не більше 10:1 - Мінімальнийрівень погодинної зарплати не менше 3 дол./год. 6,04грн Рівень безробіття не більше 8-10% 8% Кількість правопорушень на 100 тис. населення до 5 тис. випадків Всього 37 553 Рівень депопуляції 50:50 70:30 Кількість психічних патологій на 100 тис. населення не більше 284 осіб -

Слайд 7

Які критерії Україна ще має виконати?

Слайд 8

Слайд 9

Економічні критерії Удосконалення господарського кодексу Покращення ділового клімату Створення досконалої системи оподаткування Регулювання ступеню втручання держави до корпоративного управління Наближення митної сфери до міжнародних стандартів Здійснення програми модернізації в галузі ядерної безпеки Дотримання стандартів міжнародного обліку Перегляд законодавства щодо політики регіонального розвитку Проведення комплексного реформування банківського сектору Завершення процесів приватизації

Слайд 10

SWOT- аналіз вступу України до ЄС

Слайд 11

Сила, переваги та вигоди

Слайд 12

Можливості та перспективи

Слайд 13

Слабкість та недоліки

Слайд 14

Загрози

Слайд 15

Причини проблем пов'язаних зі вступом до ЄС Суб'єктивні Неготовність Євросоюзу до подальшого розширення Об'єктивні Історичний фактор Роз'єднаність в поглядах та діях політичних угрупувань Відсутність єдиного напрямку дій президента парламенту та кабінету міністрів Неефективність прийнятих рішень Світові економічні кризи Дефіцит державного бюджету та заборгованість країни Тривалий процес адаптації змін у законодавстві та реформ до євростандартів

Слайд 16

Ставлення українців до вступу в ЄС Чи   потрiбно   Українi   стати   членом   Європейського   Союзу? Червень-2006 Грудень-2008 Грудень-2009 Грудень-2011 Так 43.7 43.3 42.8 46.0 Нi 35.9 34.6 32.9 32.9 Важко сказати 20.4 21.7 24.3 21.1

Слайд 17

Чи   потрiбно   Українi   стати   членом   Європейського   Союзу? (грудень-2011)  Так  Ні  Важко сказати Ставленнядо членстваУкраїниу ЄС урізнихрегіонахУкраїни Захід 74.2 22.4 3.3 Центр та Північний Схід 49.7 22.4 27.9 Південь та Південний Схід 36.0 42.3 21.8 Донбас та Крим 26.4 47.7 25.9 Ставлення до членства України у ЄС у різних вікових групах 18-29 58.0 21.9 20.4 30-54 46.3 32.2 21.4 55 і старші 35.2 43.4 21.4

Слайд 18

Якби   Україна   стала   повноправним   членом   ЄС,   якi,   на   Вашу   думку,   переваги вона мала б у цьому   разi?   Грудень-2007 Грудень-2011 Вiльнепересуваннялюдей за кордон 35.4 34.7 Пiдвищенняжиттєвогорiвнялюдей 33.0 28.0 Вiльнiшийдоступмолодiдонавчанняуєвропейськихунiверситетах 19.0 24.3 Полiпшеннязабезпеченнятоварами 8.8 16.1 Цесприятимеруховiкраїнив бiксучасноїєвропейськоїцивiлiзацiї 17.7 16.1 Цесприятимедемократизацiї 13.0 13.7 Цесприятимерозвиткуукраїнськоїекономiки 15.0 13.3 Україназдобудебiльшийавторитет намiжнароднiйаренi 11.0 11.2 Надання фiнансової допомоги 8.8 9.7 Це посилить безпеку/обороноздатнiсть країни 6.7 7.5 Iнше 0.6 0.6 Жодних переваг Україна не матиме 15.7 27.7 Важко вiдповiсти 16.3 11.6

Слайд 19

Що  найбiльше   заважає   тому,   щоб   Україна   стала   членом   Європейського   Союзу?   ОсновніперешкодичленствуУкраїнив ЄС Червень-2006 Грудень-2011 НедостатнiйекономiчнийрозвитокУкраїни 51.8 34.5 НизькийрiвеньжиттянаселенняУкраїни 48.0 32.4 Проблемиздемократiєю, правамилюдинивУкраїнi 17.6 22.6 Позицiя захiдних держав-членiв ЄС, якi не хочуть приймати Україну до ЄС 12.9 18.7 Позицiякерiвникiвукраїнськоїдержави,якiнасправдiнепрагнутьдо ЄС 6.2 17.6 Тiснiстосунки з Росiєю 11.0 10.8 Небажання громадян України 13.4 8.9 Нiщо не заважає Українi вступити до ЄС, вона до цього вже готова 1.3 5.0 Українi й не потрiбно ставати членом ЄС 17.2 14.5 Iнше – 0.9 Важко відповісти 11.0 11.2

Слайд 20

Шляхи розв'язку проблем інтеграціїї України до ЄС

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Основні завдання України на шляху інтеграції Якомога повніша реалізація у відносинах з ЄС та його країнами-членами загальних принципів торговельно-економічного співробітництва, викладених в Гельсінському Заключному акті Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ), Паризькій хартії для нової Європи Своєчасне і комплексне здійснення економічних та політичних заходів, що є необхідними для початку переговорів з країнами Західної Європи щодо створення в перспективі в їх відносинах зони вільної торгівлі. Вирішення питань, пов’язаних з можливістю приєднання України до окремих європейських програм інтеграційного характеру, насамперед у сферах енергетики, транспорту, науки і техніки, інформатики, сільського господарства,окремих галузей промисловості, охорон» навколишнього середовища, освіти. Забезпечення безперешкодного недискримінаційного доступу основних експортних товарів і послуг України на ринки країн - членів ЄС. Здобуття стабільної фінансової підтримки і технічної допомоги для успішного проведення ринкових перетворень в економіці України, насамперед якомога більш динамічних і безболісних структурних зрушень і формування міжнародно-конкурентоспроможної економіки.

Слайд 25

Рейтинг програм ТКС за участю України у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу Рейтинг програм ТКС за участю України у пріоритетах регіонального розвитку Європейського Союзу

Слайд 26

Напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом Напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика