X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЛвЦНТЕІ – партнер органів державної влади та місцевого самоврядування

Завантажити презентацію

ЛвЦНТЕІ – партнер органів державної влади та місцевого самоврядування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* ЛвЦНТЕІ – партнер органів державної влади та місцевого самоврядування Інституційна місія ЛвЦНТЕІ – сприяння впровадженню в економіку науково-технічних досягнень, розвитку наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок, поширенню наукових методів управління виробничими та трудовими ресурсами, підвищенню продуктивності і культури праці та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та територій. Інструменти: Моніторинг; Аналітика Прогнозування Стратегічний план Промоція Пошук партнерів Підготовка проектів ІКТ Інформаційний обмін Синергія інтересів Люди Особи Лідери Мережа партнерів Мотивація

Слайд 2

* Наші клієнти-партнери БІЗНЕС Цільові групи АГЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНИ ВЛАДИ НДО ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, НАУКОВІ ІНСТИТУТИ

Слайд 3

* Методика контактних пунктів Підготовка міжнародних проектів Просування розробок українських вчених, організацій, фірм: джерела інформації; форми представлення інформації методи поширення інформації індивідуальний супровід пошук ресурсів (транскордонні проекти, 7 Рамкова Програма, знаходження інвестора та партнерів)

Слайд 4

(Опис організації/особи) Опис напрямків роботи Представлення Вашої зацікавленості у вибраній тематиці. Тематика повинна відповідати напрямкам, які можуть бути фінансовані. Презентація Вашого досвіду (приклади робіт, публікації, фотографії, схеми, Веб-сайти і т.п. Бажані форми кооперації *

Слайд 5

* Інновації - основне законодаство Закон України "Про інноваційну діяльність" від 25.03.2005 р. №40-ІV Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 р. №433-IV Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.1999 р. №991-XIV Закон України"Про Державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 14.09.2006 р. №143-V Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 №1563-VI Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 19.12.2006 р. №1977-ХІІ Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.2006 р. №51/95-В

Слайд 6

* Приклад – Технопарк Яворів У серпні 2007 року технопарк «Яворів» отримав спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків. Учасники технопарку «Яворів» в рамках виконання конкретних інноваційних проектів, зареєстрованих в установленому порядку, користуються наступними податковими та митними пільгами («спеціальним режимом інноваційної діяльності»), визначеними Законом “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків “: 1. Звільнення від податку на прибуток, отриманого в рамках виконання проекту технопарку (80% суми податку йде на спеціальний рахунок виконавця вказаного проекту, а 20% – на спецрахунок технопарку. Вказані кошти можна використовувати за напрямками, вказаними в статті 8 Закону). 2. Звільнення від ввізного мита при ввезенні в Україну для реалізації проектів технопарку нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні. 3. Надання податкового векселя на суми податкового зобов‘язання, що нараховуються гідно із Законом України «Про податок на додану вартість» при імпорті нових устаткування, обладнання та комплектуючих, зі строком погашення на 720 календарний день, а при імпорті матеріалів, які не виробляються в Україні, зі строком погашення на 180 календарний день із дня надання векселя органу митного контролю.

Слайд 7

* Приклад – науковий парк "Київська політехніка http://spark.kpi.ua Закон України № 523-V "Про Науковий парк "Київська політехніка" від 22 грудня 2006 року Науковий парк – договірне об'єднання суб'єктів господарювання, створене за принципом поєднання можливостей освіти, науки, виробництва і бізнесу шляхом координації виконання інноваційних проектів наукового парку його учасниками/ партнерами Створення Наукового парку є загальнонаціональним проектом , унікальність якого полягає в тому, що він реалізується без будь-яких пільг і за умов відповідної державної політичної підтримки має здійснити прорив у інноваційному середовищі України на рівні кращих закордонних аналогів. До складу Наукового парку входять підрозділи НТУУ «КПІ», наукові, виробничі, навчальні організації, технопарк „Київська політехніка”, бізнес-інкубатор „Київська політехніка”, що працюють у галузі високих технологій, а також консалтингові, юридичні, фінансові та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють кадрове, правове, інвестиційне забезпечення і супровід інноваційної діяльності.

Слайд 8

* Науковий парк "Київська політехніка http://spark.kpi.ua Пріоритетні напрями діяльності: комп'ютерні та телекомунікаційні технології для навчання, наукових досліджень, мікроелектроніка і нанотехнології; нові та нетрадиційні технології енергозабезпечення та ресурсозбереження, технології ефективного використання низькосортних палив; охорона навколишнього середовища та інженерні і біотехнічні розробки по вирішенню екологічних проблем; удосконалення хімічних технологій промислового призначення, отримання матеріалів з новими функціональними можливостями; сучасні технічні комплекси і системи, в тому числі спеціального призначення. Для реалізації конкретних проектів розроблена схвалення інноваційна програма наукового парку “Київська політехніка” на 2007 — 2011 роки (Розпорядження Кабінету міністрів України № 760-р від 19.09. 2007 року).

Слайд 9

* Науковий парк "Київська політехніка приклади проектів Енергоефективний екобудинок з комплексним використанням відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії. Розвиток науково-освітньої інформаційної мережі URAN з інтеграцією до GEANT Створення освітнього сегмента національної Grid-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень Біоконвеєр для очищення води Пропонується технологія очищення води різного ступеня забрудненості (природної, зливової, побутової, промислової) із вмістом органічних, токсичних, канцерогенних і мутагенних відходів будь-якої концентрації та забезпечення заданого ступеня чистоти очищеної води. Більшість проектів перебувають на стадії розробки математичних моделей, дослідних зразків і поки що ще не науковий парк не вийшов на великі бізнес-проекти.

Слайд 10

* Львів - кластери На сьогодні зареєстровано кластери "Вантажопідіймальна техніка", та “Бізнес послуг" (Розвиток ІТ технологій) На стадії завершення реєстрації кластери "Деревообробка та меблеве виробництво", " та "Виробництво альтернативної енергії“. Активна співпраця з сферою освіти та науки передбачається у кластерах “ІТ технологій” та "Виробництво альтернативної енергії“

Слайд 11

* Львів – спільні проекти на конкурс CRDF http://www.crdf.org.ua Критерії відбору:   Учасники мають бути науковцями або інженерами в інститутах, університетах, компаніях чи інших науково-дослідних організаціях. Проекти ГДП ПНТП повинні мати наукові дослідження та розробки (НДР) основною задачею, але включати також попередню оцінку ринку, аналіз потреб споживача, а також компоненти розвитку бізнесу. У конкурсі 2009-2010 року з 14 грантів для України 6 отримали організації зі Львова. Теми: Нові процеси в поліграфії (1грант) Біотехнології для практичного використання (3 гранти) Наноматеріали та хімічні процеси (1 грант) Інформаційні технології (1 грант) У заявках партнерами наукових організацій виступали бізнес-компанії, які планують використати результати досліджень

Слайд 12

* Організаційно-інформаційна площадка інноваційного підприємництва – www.cstei.lviv.ua Інформаційний портал з базою розсилки 5800 активних контактів Теми: Європейські програми для України Енергоощадні технології Інновацій та інтелектуальна власність, в т.ч. віртуальна виставка інновацій Розділ обговорення конкретних планів інноваційного розвитку регіону та України Проекти Події (форуми,конференції, семінари, і т.п.). Наш портал надає додаткові можливості розвитку співпраці сфери науки та бізнесу. Разом з нами діють: Агенція європейських інновацій, Асоціація “Львівтехнополіс”. Є тісна співпраця з міською та обласною адміністраціями.

Слайд 13

* Організаційно-інформаційна площадка інноваційного підприємництва – www.cstei.lviv.ua

Слайд 14

* Підсумки Україна має позитивні приклади співпраці науки і бізнесу: Національна Академія наук проводить спеціальні конкурси науково-технічних проектів, в яких передбачається використання результатів у бізнес структурах і діє портал www.innovations.nas.gov.ua Частина технопарків досягають реальних успіхів, приклад технопарк "Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона (http://www.tp.paton.kiev.ua ) У великих промислових центрах виробничі підприємства на умовах договору залучають науковців до вирішення технічних проблем і впровадження інновацій (міста: Суми, Харків, Запоріжжя, Донецьк та інші) Активно використовуються можливості європейських, американських та інших програм підтримки інновацій (м.Київ, Львів, Харків, Крим, Одеса) У липні 2010 створено Державний комітет науки, інновацій та інформатизації. Уряд проголосив курс на реформи і ми сподіваємось на реальні кроки до прогресу.

Слайд 15

Kontakt: 57 V. Tchornovil ave. 79058 Lviv, Ukraine tel.: (+38 0322) 52-32-00 fax: (+38 0322) 52 33 42 www.cstei.lviv.ua e-mail: ivanppp@cstei.lviv.ua Konferencija 20.06.2006 Poznan

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Політика