X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання нормативно-правової бази ЗСО при плануванні роботи в умовах організованого початку нового 2012/2013 навчального року

Завантажити презентацію

Використання нормативно-правової бази ЗСО при плануванні роботи в умовах організованого початку нового 2012/2013 навчального року

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання нормативно-правової бази ЗСО при плануванні роботи в умовах організованого початку нового 2012/2013 навчального року Байназарова О.О., начальник відділу нормативності та якості освіти УЗСО ГУОН

Слайд 2

Нормативні документи Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» наказ МОНМСУ від 25.05.2012 № 630 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року» лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-399

Слайд 3

Наказ ГУОН ХОДА від 15.06.2012 № 316 “Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області”

Слайд 4

Лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-399 Семестри: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 (25 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) травня. Канікули: осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

Слайд 5

Навчальні екскурсії та практика Навчальні екскурсії у 1-4 класах - 27-30 травня Навчальні екскурсії та практика у 5-8 і 10 класах - 27 травня – 7 червня

Слайд 6

Лист МОНУ від 06.02.2008 № 1/9-61 Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Слайд 7

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників.

Слайд 8

Навчальна практика Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять. Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи.

Слайд 9

Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо. Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково.

Слайд 10

Державна підсумкова атестація Початкова школа - 13-21 травня 2013 року Основна школа - 28 травня – 11 червня 2013 року Старша школа - 27-31 травня 2013 року Вручення документів про освіту 9-і класи - 11-12 червня 2013 року, 11-і класи – 1-2 червня 2013

Слайд 11

Нормативно-правові документи, що регламентують стан ведення ділової документації та зміст навчально-виховного процесу Закони України; Постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджені чинні положення у галузі освіти; Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Слайд 12

Нормативно-правові документи, що регламентують стан ведення ділової документації та зміст навчально-виховного процесу Інструкції (охоплюють різні напрями управлінської діяльності та навчально-виховного процесу); Листи (інструктивні; інструктивно-методичні; рекомендаційні) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Слайд 13

Зміст чинних законів з питань розвитку системи загальної середньої освіти 1. Загальні положення (7 статей); 2. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти (4 статті); 3. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (7 статей); 4. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (11 статей); 5. Державний стандарт загальної середньої освіти (5 статей);

Слайд 14

Державний стандарт Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (впроваджено з 01.09.2012) Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013, а в частині повної загальної середньої освіти - з 01.09.2018)

Слайд 15

Зміст чинних законів з питань розвитку системи загальної середньої освіти 6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей); 7. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (2 статті); 8. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів (3 статті); 9. Міжнародне співробітництво (1 стаття); 10. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти (1 стаття); 11. Прикінцеві положення (1 стаття).

Слайд 16

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 Структура та зміст: Загальні положення; Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування; Організація навчально-виховного процесу; Оцінювання навчальних досягнень учнів; Виховний процес у закладах;

Слайд 17

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 Учасники навчально-виховного процесу; Управління закладом; Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність; Міжнародне співробітництво; Контроль за діяльністю закладу.

Слайд 18

IНСТРУКЦIЯ З ВЕДЕННЯ ДIЛОВОI ДОКУМЕНТАЦII У ЗАГАЛЬНООСВIТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-III СТУПЕНIВ (наказ МОНУ вiд 23.06.2000р. №240)

Слайд 19

Загальні положення Інструкція встановлює правила документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів незалежно від їх підпорядкування, типів та форм власності (далі - загальноосвітні навчальні заклади) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження, до відправлення чи передачі в архів

Слайд 20

Загальні положення Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю ділову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК)

Слайд 21

Загальні положення Діловодство в загальноосвітніх навчальних закладах ведеться призначеною для цього відповідальною особою. Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах чи сейфах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

Слайд 22

Загальні положення Вся ділова документація ведеться державною мовою. У місцях компактного проживання громадян, які належать до національних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної національної меншини у порядку, встановленому чинним законодавством.

Слайд 23

Загальні положення Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткою

Слайд 24

Загальні положення Ділові папери, які надходять до загальноосвітнього навчального закладу, чи відправляються з нього, реєструються у журналах вхідного і вихідного листування. УВАГА! У вихідному листуванні (вихідній документації) виправлення не допускаються. Допущені виправлення у поточній діловій документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою