X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів

Завантажити презентацію

Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів Учителю, будь сонцем, яке випромінює людське тепло, будь грунтом, збагаченим ферментами людських почуттів, і сій знання не тільки в пам’яті та свідомості своїх учнів, а й у душах і серцях. Ш. Амонашвілі

Слайд 2

Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна. Кожен урок – це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на ім’я Розвиток і Знання, без яких неможлива розумна, діяльна людина-творець.

Слайд 3

Урок – це така форма організації навчальних занять, при яких зберігаються часові та локальні рамки, постійний склад учнів і певна дидактична організація. Як і на навчально-виховний процес, на урок впливають: - зміни, що відбуваються в суспільстві, які обумовлюють соціокультурні, економічні умови для розвитку всіх його сфер, у тому числі й освітньої; - державне замовлення школі на підготовку майбутніх громадян, здатних задовольнити актуальні потреби суспільства; - державні стандарти та програми з їх цілями й предметним змістом; - сучасні педагогічні концепції з їх цілями, принципами технологіями навчання.

Слайд 4

Для сучасного уроку характерними ознаками є: - гуманітарний потенціал і гуманізація навчання; - варіативність і гнучкість структури уроку; - спрямованість уроку на особистість учня; - системний підхід до побудови уроку та процесу навчання; - спрямованість уроку на головне – генералізація навчання; - повне засвоєння нового матеріалу на уроці; - оптимізація форм роботи на уроці; - економія часу в шкільному навчанні. Сучасний урок – ц урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою.

Слайд 5

Значення нетрадиційних форм навчання полягає в тому, що вони: - урізноманітнюють форми роботи з учнями; - сприяють розвитку творчої особистості школярів; - дозволяють повніше враховувати особливості навчального матеріалу; - вимагають розробки технології застосування нових освітніх форм.

Слайд 6

Шляхи підвищення ефективності уроку ( психологічні поради вчителеві ) 1. Зробіть мету уроку метою учнів. 2. Формулюйте мету, орієнтуючись на потреби й інтереси учнів. 3. Серйозно ставтеся до організації уроку. 4. Під час розвитку мотиву досягнення орієнтуйте учнів на самооцінку діяльності. 5. Якнайчастіше ставте учнів у ситуацію вибору. 6. Допомагайте учням ставити для себе реалістичні завдання. 7. Допомагайте учням бути відповідальними за успіхи та прорахунки. 8. Зробіть ситуацію успіху досяжною для кожного учня. 9. Робіть клас і урок більш привабливими і цікавими. 10. Пов’язуйте навчальну інформацію з життєвим досвідом школярів. 11. Починаючи роботу, переконайтеся, що в учнів достатньо можливостей, щоб почуватися безпосередньо причетними до групових занять. 12. Уникайте небажаних наслідків своїх учительських очікувань. 13. Зробіть основні правила й вимоги зрозумілими. 14. Чітко встановлюйте правила й процедури. 15. Щоб запобігти порушенню дисципліни, створіть умови для підвищення якості знань учнів та їхньої самоповаги. 16. Акцентуйте увагу на вчинках і поведінці, а не на особистості учня 17. Не підсилюйте напруження ситуації. 18. Створіть позитивне ставлення до самоврядування. 19. Дайте школярам можливість фіксувати й оцінювати свій прогрес. 20. Враховуйте вікові особливості учнів у розвитку їх особистості та пізнавальної сфери.

Слайд 7

Класифікація нетрадиційних форм відповідно до способу взаємодії суб’єктів навчального процесу Модель А Модель В Модель С Інтегрований урок Урок – лекція Урок – мандрівка Урок – екскурсія Урок – новела Урок – парадокс Урок – семінар Урок – есе Урок – залік Урок - суд Урок – лото Урок – композиція Урок – огляд знань Урок – аукціон Урок – казка Урок– диспут Урок – діалог Урок – “ круглий стіл ” Урок – турнір Урок – КВК Урок –брейн-ринг Урок – “ Що? Де? Коли? “ Урок – форум Урок - телеміст Залежно від змісту, форм і методів у рамках даної моделі може бути як одностороннє діяннясуб’єктів, так і взаємодія, тобто може бути або модель А, або модель В, або обидві моделі разом

Слайд 8

Основні шляхи вдосконалення уроку в сучасній школі 1. Посилення цілеспрямованості вчителя й учнів на уроці. Одна з важливих задач педагога – мобілізувати поставлені завдання школярам на виконання, досягнення цілей безпосередньо на уроці. Для цього необхідно спланувати кожен урок, щоб у ньому були передбачені найкоротші шляхи до поставленої мети, і, в першу чергу, намічені структура, методика та засоби навчання відповідно до поставленої мети. 2. Здійснення організаційної чіткості кожного уроку від першої до останньої хвилини. Заздалегідь на перерві готуються необхідні для заняття наочні посібники, технічні засоби, учнівське приладдя, довідкова та додаткова література, розкладається все необхідне на кожне робоче місце.

Слайд 9

Загальні вимоги до сучасного уроку: озброювати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями; формувати міцні навички та вміння, сприяючи підготовці школярів до життя; підвищувати виховний ефект навчання на уроці; здійснювати всебічний розвиток учнів; формувати в дітей самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі якості особи, вміння творчо вирішувати завдання, які зустрічаються в житті; виробляти вміння самостійно вчитися, набувати та поглиблювати або поповнювати знання, працювати з книгою, опановувати навички, вміння і творчо застосовувати їх на практиці; формувати в школярів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні та набутті знань, позитивне ставлення до навчання.

Слайд 10

Особистісно орієнтований урок Єдність самовиховання, соціалізації та виховання Демократизм Розвиток ціннісно-смислової сфери діяльності Упровадження інноваційних технологій Використання індивідуального підходу Самостійний творчий пошук Співпраця учителя та учня Розвиток творчих здібностей Оновлення змісту навчання Учитель – диригент на уроці

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка