X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання та педігогіки учнів 1-11 класів ЗНЗ України

Завантажити презентацію

Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання та педігогіки учнів 1-11 класів ЗНЗ України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України Сіренко С.М., методист Центру громадянського виховання КВНЗ “ Харківська академія неперервної освіти”

Слайд 2

“Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ” Л.Толстой

Слайд 3

«Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування і мистецтво виховання» І.Кант

Слайд 4

* Виховні проблеми сьогодення: корозія ціннісних орієнтирів; несформованість життєвих навичок; погіршення стану здоров’я учнів; соціальна апатія; агресія і насильство; збільшення проявів девіантної поведінки.

Слайд 5

* Фактори загострення виховних проблем: Сімейний рівень: помилки сімейного виховання; перекладання виховних турбот на школу; низький рівень педагогічної культури батьків; переважання авторитарних методів виховання; загострення конфліктів “діти – батьки”.

Слайд 6

* Шкільний рівень: прорахунки в організації виховного процесу; переважання моралізаторських технологій; формалізація шкільного життя; авторитарні методи виховання; відчуженість дитини від шкільного середовища. Фактори загострення виховних проблем:

Слайд 7

Виховання – це: Дорога без кінця Дзеркало Джерело і рослина Батіг і пряник Чистий аркуш Лабіринт Факел

Слайд 8

“ Найголовнішим у вихованні має бути особистість вихователя. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень... ” К.Д.Ушинський

Слайд 9

Педагог-вихователь висока загальна культура; професійна компетентність; педагогічна майстерність; діалогова педагогіка; мистецтво комунікабельності; організаційні вміння; творчість; неперервна освіта впродовж життя.

Слайд 10

відсутність дієвих форм виховання недостатній рівень фахової підготовки педагога-вихователя неузгодженість міжсуб’єктної взаємодії необізнаність з новими виховними технологіями відчуженість учнів від творення шкільної політики відсутність системного підходу до організації ВД

Слайд 11

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОНМС України від 31.10.11 р. № 1243) Ціннісне ставлення до себе Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей Ціннісне ставлення до праці Ціннісне ставлення до природи Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Слайд 12

Структура Основних орієнтирів Розділ І. Пояснювальна записка Розділ ІІ. Визначення проблеми Розділ ІІІ. Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання Розділ ІV. Вікові особливості учнів Розділ V. Зміст виховної діяльності Проведення тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів “вихідного дня”, виїзних форм навчання у школах та позашкільних закладах України

Слайд 13

Основа сучасного виховного процесу - людина як найвища цінність. Провідна тенденція виховання -формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе.

Слайд 14

Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України

Слайд 15

Чинники сучасного виховання сім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління; школа, яка покликана стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо), які виступають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів.

Слайд 16

Шляхи реалізації: організація виховного процесу на засадах проектної педагогіки; створення програми виховання для окремого класу; змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; задоволення базових потреб особистості в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу; реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу;

Слайд 17

Шляхи реалізації: оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; співпраця з органами учнівського самоврядування; інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Слайд 18

Виховання учнів реалізується у процесі організації: навчально-виховної діяльності; позаурочної та позакласної діяльності; позашкільної освіти; роботи органів учнівського самоврядування; взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Слайд 19

Зміст виховання: система цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самої себе

Слайд 20

« Кодекс цінностей» Абсолютні вічні цінності: добро, милосердя, правда, віра, чесність, доброта тощо. Основні національні цінності: патріотизм, готовність до захисту своєї Батьківщини, почуття національної гідності, історична пам'ять, пошана до державних символів тощо. Основні громадські цінності: прагнення до соціальної гармонії і справедливості, захист індивідуальних прав і свобод, повага до закону,право на життя тощо. Цінності сімейного життя: вірність, піклування про дітей та батьків, злагода між членами сім'ї тощо. Цінності особистого життя: задоволення духовних потреб, внутрішня свобода, реалізація власних нахилів, інтересів тощо.

Слайд 21

Сучасні підходи до організації виховної діяльності Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом: вивчення учнів, психолого-педагогічне діагностування, підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу, об’єктивне оцінювання результатів виховної діяльності.