X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Пошуково-дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної активності дітей молодшого дошкільного віку

Завантажити презентацію

Пошуково-дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної активності дітей молодшого дошкільного віку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 “Перлинка” Лозівської міської ради Харківської області “Пошуково – дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної активності дошкільників”

Слайд 2

“Дитина за своєю природою – допитливий дослідник, відкривач світу” В.О.Сухомлинський

Слайд 3

Характеристика дитини з розвиненою пізнавальною активністю (молодший дошкільний вік) дитина швидко й правильно розумiє те, що їй говорять, реагує на новизну ситуацiї; коли у дитини є перший побутовий досвід, практичні умiння і навички; вiдбувається розвиток її вiдчуттiв, сприйняття дiйсності; вона вiльно манiпулює рiзними речами; пiд час найпростiших дiй у дитини виникає потреба пiзнавати нове, отримувати при цьому позитивнi емоції;

Слайд 4

встановлює причинно-наслiдковi зв’язки мiж предметами та подiями; диференцiює за допомогою аналiзаторiв рiзнi властивостi предметiв i явищ навколишнього свiту; здiйснює рiзнi дії, та радiє з вiдкриттiв; розширює й поглиблює знання про предмети, якi її цiкавлять.

Слайд 5

Завдання пізнавального розвитку в пошуково-дослідницькій діяльності: створити умови для розвитку пізнавальних психічних процесів дошкільників, активація розумових операцій, організації та проведення пошуково-дослідницької діяльності та виховання ініціативності, кмітливості, допитливості, критичності, самостійності; розширити знання дітей про довкілля, формувати у них уміння та навички їх самостійного набуття; розвивати діалектичне мислення, тобто здатність бачити різноманітність світу в системі взаємозв’язків та взаємозалежностей;

Слайд 6

збагачувати власний пізнавальний досвід дітей через засвоєння ними еталонів, символів, виконання дій, заміщення та моделювання; формувати в дітей здатність креативно використовувати знання та власний дослідницький досвід у розумових, моделювальниних та перетворювальних діях.

Слайд 7

Форми, методи і прийоми роботи з дітьми у пошуково-дослідницькій діяльності: спостереження; досліди; експерименти; дидактичні ігри; сюжетно-рольові ігри; ігри-загадки, ігри-описи; конструктивні ігри; бесіди; використання піктограм; ігрові проблемні ситуації; розгляд картин, ілюстрацій, макетів; робота за заданим алгоритмом; фіксація результатів досвіду; читання дитячої художньої та енциклопедичної літератури; образотворча діяльність; трудова діяльність; театралізована діяльність; перетворювальна діяльність (моделювання, макетування); складання розповідей; тренувальні, традиційні, комплексні та інтегровані заняття.

Слайд 8

Провідні методи, які сприяють ефективному проведенню пошуково-дослідницької діяльності: метод особистої аналогії (емпатії); метод синектики; метод каталога й асоціації; метод “мозгового штурму”; метод моделювання за допомогою маленьких чоловічків; метод фокальних об’єктів; метод “Біном фантазії”; метод фантограм.

Слайд 9

Алгоритм підготовки педагога до проведення досліду:

Слайд 10

Алгоритм проведення досліницької діяльності дітьми:

Слайд 11

Етапи пошуково-дослідницької діяльності Перший етап – підготовка до пошукової діяльності Другий етап – початок досліду Четвертий етап – заключний Третій етап – проведення досліду

Слайд 12

Нескладні досліди можуть проводитися: під час екскурсій у природу, прогулянок, цільових прогулянок, праці в природу.

Слайд 13

Методика проведення довготривалих дослідів: Довготривалий дослід – це педагогічний захід пізнавальної спрямованості, який використовують для розв’язання навчальних задач на встановлення причин природних явищ, взаємозв’язків тощо. Мета: Досліджувати з дітьми властивості речовин і матеріалів природних – води, повітря, піску, глини, дерева, каміння штучних – паперу, тканини, заліза тощо

Слайд 14

Методика проведення короткотривалих дослідів: Короткотривалий дослід – це педагогічний захід пізнавального характеру, в ході якого за короткий часовий проміжок (5-15 хв.) досліджують властивості об’єктів та матеріалів навколишнього світу. Мета: - досліджувати залежність змін у рослинному та тваринному світі від впливу природних умов на розвиток усього живого

Слайд 15

Перелік дослідів, які можна провести з дітьми молодшого дошкільного віку:

Слайд 16

ДІТИ Результативність пошуково-дослідницької діяльності з дітьми: Розвивається чуттєвий досвід, нетрадиційне дивергентне мислення Намагаються розв’язати проблеми Навчилися висловлювати оригінальні ідеї Самостійно знаходять альтернативні шляхи пошуку Інтерес до експерименту- вання Мають упевненість у свої силах і здібностях

Слайд 17

Дякуємо за увагу!!! Вихователь-методист Форост Тетяна Михайлівна

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка