X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Передовий педагогічний досвід: мета, завдання, вивчення та способи оформлення

Завантажити презентацію

Передовий педагогічний досвід: мета, завдання, вивчення та способи оформлення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Передовий педагогічний досвід: мета, завдання, вивчення та оформлення Кугуєнко Н.Ф. старший викладач Харківської академії неперервної освіти 13.09.2012

Слайд 2

Передовий педагогічний досвід ЕПД – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення.

Слайд 3

Ознаки ЕПД - високі кількісно-якісні показники результатів НВП - Оптимальність досягнення - Стійкість та стабільність - Можливість повторення та творчого використання іншими - Перспективність – має майбутнє - Наукова обґрунтованість

Слайд 4

Мета ЕПД - Популяризація - Розповсюдження - Створення стимулів для розвитку - Збагачення педагогічної системи нестандартними підходами - Підвищення якості освіти

Слайд 5

Джерела ефективного педагогічного досвіду Досвід Творче Новаторське Традиційні начала

Слайд 6

Умови організації ЕПД - забезпечення інформаційною, науково-педагогічною, науково-психологічною літературою - застосування послідовного, систематичного й рівномірного запровадження плану впровадження ЕПД протягом певного часу - не допускати перевантаження дітей; позитивні результати мають досягатися при нормальних затратах зусиль дітей з урахуванням їх вікових особливостей

Слайд 7

“ПОЛОЖЕННЯ про районний (міський) методичний кабінет (центр)” На рівні району стоїть завдання “ вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу ” ( наказ МОН України від 25.12.2008 р № 1119 П. 3.2.13. )

Слайд 8

ПОЛОЖЕННЯ про районний (міський) методичний кабінет (центр) Цільові функції методичного кабінету : прогностична; компенсаторна; інформаційно - коригувальна.

Слайд 9

ПОЛОЖЕННЯ про районний (міський) методичний кабінет (центр) Організаційні функції: - трансформаційна - діагностична - моделююча - організаційно-координувальна - соціальна - інформаційно-аналітична робота - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів

Слайд 10

ПОЛОЖЕННЯ про районний (міський) методичний кабінет (центр) - впровадження в педагогічну практику - формування електронної бази даних - проведення масових заходів - висвітлення в засобах масової інформації

Слайд 11

Види ЕПД (за рівнем творчої самостійності ) Репродуктивний Діяльність, яка не має в собі нічого нового, але спрямована на сумлінне виконання своїх професійних обов'язків, є добрим взірцем для тих педагогів, котрі лише оволодівають педагогічною майстерністю.

Слайд 12

Види ЕПД (за рівнем творчої самостійності) Раціоналізаторський Пов’язаний із творчим використанням відомих форм і методів , спрямований на підвищення ефективності педагогічної роботи. Новаторський Діяльність, яка завжди пропонує суттєві зміни в навчально-виховному процесі , має в собі елементи новизни, оригінальності. Такий досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в педагогічній науці та практиці.

Слайд 13

Вимоги до організації вивчення ЕПД - досвід має створюватися в певній відповідності з вимогами програми - повинен характеризуватися раціональністю шляхів, якими досягається високий результат - має бути результативним, високо ефективним ( про якість говорить тільки її кінцевий результат) - ЕПД повинен відповідати вимогам і завданням сучасної педагогічної науки

Слайд 14

Форми надання допомоги в процесі вивчення ЕПД - аналіз та систематизація - складання плану оформлення - розробка прийомів та методів - організація і проведення обміну досвідом - перевірка і випробування виявленого досвіду

Слайд 15

Алгоритм вивчення ЕПД Підготовчий етап Визначити, в чому полягає новизна (умов, процесів, успішності, результативності). Вивчення досвіду Скласти план вивчення досвіду, відібрати складові досвіду ( ретельно вивчити умови, зміст та засоби діяльності педагога, досягнуті результати). Узагальнення досвіду Скласти план досвіду, описати основні етапи роботи. Оприлюднити. Скласти картку ЕПД.

Слайд 16

Узагальнення досвіду опис педагогічних явищ , що об'єктивно розкривають зміст наукове обґрунтування гіпотези пояснення шляхів подолання проблем, суперечностей визначення заходів щодо поширення досвіду організація застосування в масовій педагогічній практиці, - визначення доцільних форм поширення досвіду

Слайд 17

Методи дослідження Метод – спосіб досягнення мети, сукупність прийомів, об'єднує об'єктивні і суб'єктивні моменти пізнання. Емпіричні: спостереження, порівняння, розрахунок, вимірювання, анкети, тести, бесіди, співбесіди, соціометрія, інтерв'ю тощо. Експериментально-теоретичні: експеримент, аналіз, синтез, моделювання, індукція й дедукція тощо. (Методи теоретичного рівня (абстрагування, ідеалізація, формалізація, аксіоматика тощо); та метатеоретичного рівня (діалектичний та метод системного аналізу та ін.).

Слайд 18

Картка ЕПД 1.Тема ( проблема). (Н: Організаційно-педагогічні умови інноваційного підходу до розвитку творчих здібностей учня (дошкільника) ). 2. Автор: П.І.Б., заклад, фах, стаж роботи, категорія, нагороди. 3. Анотація досвіду ( провідна ідея, мета, новизна, практична значущість). 4. Ким і коли схвалено (... методичною радою науково-методичного центру відділу освіти) 5. Форми використання (в загальній системі роботи НЗ...) 6. Рівень готовності до розповсюдження ( у формі портфоліо, на електронних та паперових носіях, статті, моделі, проекти, методичні рекомендації ) 7. Можливі форми подальшого впровадження і розповсюдження ( семінари-практикуми, майстер-класи, конкретний заклад, семінари, виставки вищого рівня управління освітою, методичне портфоліо вчителя, посібники, статті тощо) 8. Апробація досвіду ( у загальній системі роботи НЗ №..., на відкритих заходах закладу, району, міста...)

Слайд 19

Слайд 20

Ми керуємо речами. А людей ми ведемо за собою. Стівен Р. КОВІ

Слайд 21

Дякую за увагу! Харківська академія неперервної освіти Кафедра управління якістю освіти вул. Світла, 41. Тел. 364 – 38 - 51 кaf_ypravl@mail.ru

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка