X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Oрганiзацiя основних форм i методiв навчання

Завантажити презентацію

Oрганiзацiя основних форм i методiв навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Oрганiзацiя основних форм i методiв навчання

Слайд 2

Форма навчання – це цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена й методично оснащена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, стосунків викладача та студентів

Слайд 3

Форма навчання реалізується як органічна єдність цілеспрямованої організації змісту, навчальних засобів і методів

Слайд 4

Слайд 5

Dо основних організаційних форм навчання відносять такі форми навчальної взаємодії: Заняття (основна форма навчання) Лекція Семінар Практичні заняття (тренувальні вправи) Лабораторно-практичні заняття (частково-дослідницькі) Конференції Науково-теоретичні читання Екскурсії Колоквіум Залік Олімпіади Консультації Державна підсумкова атестація Дидактичні ігри Домашня навчальна робота студентів

Слайд 6

Форма організації навчання - обмежена в часі конструкція окремої ланки процесу навчання

Слайд 7

Слайд 8

Функції форм організації навчання

Слайд 9

Типи занять Типи занять та можлива їх структура Можливі методи навчання Нетрадиційні типи заняття Повідомлення і засвоєння нових знань. Структура: - організаційна частина; - підготовка спеціалістів до вивчення нового матеріалу: а) повідомлення теми, завдань заняття; б) мети заняття; в) актуалізація життєвого досвіду і опорних знань; г) мотивація навчальної діяльності студентів: - вивчення нового матеріалу; узагальнення та систематизація навчального матеріалу; закріплення знань(можливе і поетапне); підсумки занять; домашнє завдання.   Бесіда, розповідь, пояснення, робота з книгою, дослідження, спостереження, демонстрація та ін.   Семінар Колоквіум Ділова гра Конференція Диспут Екскурсії  

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Повторення, узагальнення знань, умінь і навичок. Структура: організаційна частина; підготовка студентів до заняття: а) повідомлення плану, завдань заняття, інструктаж; б) мети заняття; повторення і узагальнення матеріалу; а) огляд викладачем основних питань теми розділу; б) виконаннями студентами комплексних завдань(вправ); підсумки заняття; - домашнє завдання.   Бесіда, розповідь, пояснення, робота з книгою, вправи, демонстрація, письмові, графічні і практичні роботи, програмовий контроль, спостереження та ін. Заняття – конкурс Заняття – аукціон Заняття – ділова гра Заняття - практикум

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Контрольно-обліковий Структура: організаційна частина; підготовка студентів до заняття: а) повідомлення плану завдань заняття; б) мети заняття: доведення контрольного завдання до студентів (загальне, по варіантах, індивідуальне); самостійна робота студентів; підведення підсумків і оцінка роботи студентів; заключна бесіда; домашнє завдання.   Письмові, графічні і практичні роботи, програмовий контроль, контрольна бесіда та ін. Ділова гра «Що, де, коли?» Тренінг Заняття – залік Заняття – семінар Інтерактивні заняття (робота в парах, ланкахіт.д.)

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Практичний (застосування знань, формування умінь та навичок) Структура: - організаційна частина; підготовка студентів до виконання роботи (вступний інструктаж): а) повідомлення теми, завдань заняття; б) мети заняття; в) актуалізація життєвого досвіду і опорних знань; г) мотивація навчальної діяльності студентів; самостійна робота студентів (біжучий інструктаж); узагальнення та систематизація навчального матеріалу; підведення підсумків і оцінка роботи студентів; заключна бесіда; домашнє завдання. Спостереження, вправи, письмові, графічні і практичні роботи, бесіда, програмовий контроль та ін. Заняття – олімпіади Заняття – форуми Заняття – дослідження Прес-конференції Практичні заняття з різними організаційними формами

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Комбіноване (контрольний вивчення нового матеріалу) Структура: організаційна частина; перевірка домашнього завдання і контроль знань; підготовка студентів до вивчення нового матеріалу: а) повідомлення теми, завдань заняття; б) мети заняття; в) актуалізація життєвого досвіду і опорних знань; г) мотивація навчальної діяльності студентів; вивчення нового матеріалу; закріплення знань (можливе поетапне); повідомлення підсумків; домашнє завдання. Контрольна бесіда, розповідь, пояснення, демонстрація, письмові, графічні і практичні роботи, вправи, програмовий контроль та ін. Інтерактивні методи навчання (робота в парах, робота в ланках, ділова гра, робота в малих групах, дискусія аукціон, і т.д.)

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Форми організації навчання за дидактичними цілями

Слайд 27

Лекція – це логічне, послідовне викладання матеріалу, яке характеризується судженням, висновками, підсумком. Для лекцій характерна наявність наукових відомостей.

Слайд 28

Bиди лекцій Інструктивна Бінарна Із заздалегідь запланованими помилками Лекція-конференція Лекція консультація Лекція-діалог Теоретичного конструювання Лекція з науковою структурою Лекція з введення культурно-історичних аналогів Узагальнююча Загальнопредметна Історична Методологічна

Слайд 29

Cемінар – форма заняття, яка забезпечує узагальнення та розширення знань студентів під час колективно-групової комунікації

Слайд 30

Cемінари

Слайд 31

Bиди семінарів Вступний семінар Оглядовий семінар Самоорганізувальний семінар Пошуковий семінар Семінар з індивідуальною роботою Семінар з груповою роботою Семінар у групах за вибором Семінар генерації ідей Семінар “ круглий стіл ” Семінар-виставка Семінар-рефлексія

Слайд 32

Cупровідні форми організації навчання

Слайд 33

Hавчальна екскурсія

Слайд 34

Серед ігрових форм навчання вирізняють: ігри-вправи ігрові дискусії ігрові ситуації навчально-рольові (ділові) ігри Dілова гра

Слайд 35

Tренінг

Слайд 36

Форми конспектування опрацьованого матерiалу: план тези цитата анотування рецензування складання довідки Pобота з книгою складання формально-логічної моделі складання тематичного тезаурусу складання матриці ідей графічний запис

Слайд 37

Слайд 38

Bиховна мета: аргументувати положення викликати почуття задоволення, гордості, інтересу, відпові дальності, співчуття, радості, поваги; виробити, виробляти уміння мислити, звички, риси характеру; виховати, виховувати патріотизм, любов до Батьківщини, любов до обраної професії, гуманність, терпимість, милосердя, працелюбство, чесність, безстрашність, пильність, тактовність, певні погляди, активність, охайність, ввічливість, великодушність, діло витість, дисциплінованість, життєрадісність, ініціативність, любов до природи і землі, критичність, культуру, допитливість, наполег ливість, відвертість, привітність, принциповість, пунктуальність, заощадливість, рішучість, стриманість, скромність, сміливість, спра ведливість, старанність, тактовність, хоробрість, почуття нового, прогресивного; виявити погляди, нахили, здібності; мотивувати необхідність знань; завершити формування, вивчення, відпрацювання; ознайомити із суспільно-політичними подіями; охарактеризувати історичні умови, ідеї, погляди; підвести до висновку, розуміння важливості, цінності; оцінити навики, уміння, працездатність; пробудити пізнавальний, науковий, творчий, трудовий інтерес; розвинути, розвивати пізнавальні можливості, самостійність, самовдосконалення, увагу, пам'ять, здібності; розкрити роль, ідейну суть; сприяти розвитку уміння подолання труднощів, звичок, загар тування переконань; сформувати, сприяти формуванню; продовжувати формування ідей, поглядів, звичок.

Слайд 39

Hавчальна мета заняття ВИРОБИТИ вміння, навики. ВИВЧИТИ основні положення, етапи; основні етапи творчого шляху. ВИЯВИТИ рівень знань, умінь, навиків, здібностей. ДАТИ практику у виконанні. ДОСЛІДИТИ залежність, явище; залежність у процесах і явищах. ДОСЯГТИ оволодіння, поглиблення, засвоєння; виконання, рівня. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО довести, виявити. ЗАВЕРШИТИ формування, вивчення, дослідження. ЗАЛУЧИТИ до самостійної, творчої роботи. ЗАКРІПИТИ знання, уміння, навики, новий матеріал. МОТИВУВАТИ розвиток умінь, прийомів роботи, здібностей, навиків. НАВЧИТИ аналізувати, виділяти, готувати, відрізняти, користуватися, проводити. ОВОЛОДІТИ знаннями, уміннями, навиками. ОЗНАЙОМИТИ з принципами, діями, будовою, змістом. СТВОРИТИ атмосферу підйому. СФОРМУВАТИ знання, уміння. ОЦІНИТИ підготовленість, рівень знань.

Слайд 40

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка