X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Моделі соціальної роботи як основа соціально-педагогічних технологій

Завантажити презентацію

Моделі соціальної роботи як основа соціально-педагогічних технологій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Моделі соціальної роботи як основа соціально-педагогічних технологій ПЛАН 1. Види моделей соціальної роботи. 2. Психолого-орієнтовані моделі соціальної роботи. 3. Соціолого-орієнтовані моделі соціальної роботи. 4. Комплексно-орієнтовані моделі соціальної роботи.

Слайд 2

1. Види моделей соціальної роботи.

Слайд 3

Види моделей соціальної роботи

Слайд 4

2. Психолого-орієнтовані моделі соціальної роботи.

Слайд 5

Мета: допомога клієнту шляхом оптимізації його власних зусиль для впливу на ситуацію Значну роль має минулий досвід індивіда, що сягає корінням у дитинство та юність Психолого-орієнтовані моделі соціальної роботи:

Слайд 6

Концепції: Психодинамічна; Екзистенційна; Гуманістична; Рольова; Комунікативна; Кризово-інтервентна; Проблемно-орієнтована; Біхевіористська.

Слайд 7

Психодинамічні технології: індивідуалізація клієнта; оцінка специфіки проблеми; діагностика її гостроти; використання недирективної терапевтичної технології надання допомоги. В основу психодинамічної моделі було покладено можливості психоаналізу Зігмунд Фройд

Слайд 8

Екзистенційні технології: Референтометрія (спосіб виявлення значимості членів групи для кожного індивіда, що входить у неї); Комунікометрія (спосіб виявлення місця кожного учасника групи у системі міжособистісних комунікацій). А. Камю, Ж.-П. Сартр і В. Франкл

Слайд 9

Гуманістичні технології: Індивідуальна робота з клієнтом; Допомога клієнтам у самопізнанні та усвідомленні значущості їх особистості в розумінні самих себе. К. Роджерс, А. Маслоу

Слайд 10

Рольові соціальні технології: Психодрама (виконання ролі – творча робота над особистими проблемами і конфліктами); Зміна ролей; Групова дискусія (на тему: “біографія клієнта”, “міжособистісні стосунки в групі” та ін); Групова поведінкова терапія (створення нових ролей у групі); Арттерапія (стимуляція активності клієнта). Я. Морено

Слайд 11

Комунікативні технології: Постановка запитань; Оцінка отриманої інформації; Подання інформації у вигляді певних "порцій"; Корегування інформації щодо конкретної проблеми. О. Свенцицький, О. Леонтьєв та О. Лурія

Слайд 12

Кризово-інтервентні технології (кризового втручання): Інтенсифікація зусиль клієнта; Пошук та заміна способів реалізації мети; Переоцінка ситуації (залучення додаткових можливостей, ресурсів) Г. Бернер та Л. Юнссон

Слайд 13

Проблемно-орієнтовані технології: Чітке визначення життєвих і перспективних цілей, завдань, часових меж їх реалізації; Демонстрування досвіду вирішення проблем.

Слайд 14

Біхевіористські технології: Сприяння угасанню, скасуванню небажаних форм поведінки; Посилення бажаної поведінки людей шляхом її підкріплення та соціального навчання.

Слайд 15

3. Соціолого-орієнтовані моделі соціальної роботи

Слайд 16

Соціолого-орієнтовані моделі соціальної роботи Зосереджують увагу на соціальному контексті допомоги: Механізм роботи: розробка соціальних проектів, програм, у яких беруть участь як соціальні служби, так і самі групи нужденних.

Слайд 17

Концепції: Системна модель; Соціально-екологічна; Соціально-радикальна; Марксистська; Культурологічна; Модель "вирішення проблем".

Слайд 18

Системні технології: Виявлення факторів оточення клієнта (від побутового до рівня суспільства); Фіксація впливу на нього інших людей, а також впливу інших соціальних факторів. 70-х-80-х рр. XX

Слайд 19

Системно-екологічні технології ("модель життя"): Допомога у збереженні рівноваги між клієнтом і навколишнім середовищем Допомога у пошуках своєї "екологічної ніші". Організація роботи системи соціального забезпечення та підтримки населення Виявлення походження індивідуальних психологічних особливостей людини (психогенетична технологія)

Слайд 20

Соціально-радикальні технології: Технологія захисту (відновлення життєвого потенціалу за допомогою соціального працівника); Технологія “надання повноважень” (Підвищення самоконтролю клієнта, його особистої відповідальності).

Слайд 21

Марксистські технології: Допомога клієнтові шляхом спільних колективних дій, спрямованих на підвищення самосвідомості і здійснення соціальних змін у суспільстві.

Слайд 22

Культурологічні технології: Соціальна діагностика; прогнозування; Соціальне планування мікросоціального середовища; Соціально-терапевтична робота; Практична робота у соціокультурній громаді П. Сорокін Принцип поляризації

Слайд 23

Технології "вирішення проблем”: Допомога клієнтам оцінити власні потенційні можливості; Технологія "партнерських стосунків”; Технологія психологічної допомоги;

Слайд 24

4. Комплексно-орієнтовані моделі соціальної роботи.

Слайд 25

4. Комплексно-орієнтовані технології соціальної роботи: Об'єднують концептуальні підходи кількох гуманітарних наук - соціології, психології та педагогіки

Слайд 26

Концепції: Когнітивна; Соціально-педагогічна; Віталістська.

Слайд 27

Когнітивні технології : Допомога клієнту, орієнтується на особливості його мислення. Навчання клієнта свідомо "відпрацьовувати" адекватні механізми своїх вчинків; Технологіяпояснення; Технологія моделювання; Технологія референтних груп.

Слайд 28

Соціально-педагогічні технології : Технології формування свідомості особистості (понять, суджень, переконань, оцінок); Технології організації пізнавальної, практичної діяльності та поведінки (доручення, завдання, вправи, створення спеціальних виховних ситуацій); Технології стимулювання діяльності та поведінки індивіда (оцінка, заохочення, осудження та ін.).

Слайд 29

Віталістські (вітально-орієнтовані) технології : Експертиза рівня розвиненості життєвих сил індивіда; Експертиза найважливіших характеристик життєвого простору; Написання соціальних біографій; Встановлення типових форм життєдіяльності об'єкта допомоги. Найбільш перспективні!

Слайд 30

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка