X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика формування змістового модуля дисципліни та розробка шкали оцінювання навчальної діяльності студента

Завантажити презентацію

Методика формування змістового модуля дисципліни та розробка шкали оцінювання навчальної діяльності студента

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методика формування змістового модуля дисципліни та розробка шкали оцінювання навчальної діяльності студента. Практична робота № 3 Вища освіта України і Болонський процес

Слайд 2

Мета роботи: Навчити магістрантів формувати змістові модулі та шкалу оцінювання дисципліни.

Слайд 3

Основна література: Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник/За ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин.-Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004.- С. 315-328 . Допоміжна література Гончаров С.М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у світлі Болонської декларації: документи, матеріали, факти. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 39с. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Європейська система накопичення і перезарахування кредитів: кредитно-модульна система організації навчального процесу.-Рівне: УДУВГП, 2004.-33с. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес:Навчально-м етодичний посібник.-Рівне:НУВГП, 2005.-145 с. www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система.

Слайд 4

Модуль – це логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що передбачена робочою навчальною програмою.

Слайд 5

Модуль формується як сукупність тісно-пов'язаних між собою змістових модулів Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові; змістові модулі формують розділи (теми) навчальної дисципліни.