X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функції та принципи загальної мистецької освіти

Завантажити презентацію

Функції та принципи загальної мистецької освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Функції та принципи загальної мистецької освіти ПЛАН Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти Функції мистецької освіти Принципи загальної мистецької освіти Мета і завдання Базові компетентності

Слайд 2

Література: Основна: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.— К.: Дошкільне виховання, 1999. – 69 с. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посіб. для вчителів / Л.Масол [О.Гайдамака, Е.Бєлкіна та ін.].– Х., 2006. – 256с. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274с. Додаткова: Безрукова В. Педагогическая интеграция: сущность, состав, механизмы реализации // Интеграционные процессы в педагогической теории и практике / Отв. ред. В. Везрукова.— Свердловск: СИПИ, 1990.— С. 5—26. Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование, материалы.— Астрахань, 1997.— 240 с. Гончаренко С., Козловська І. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі // Педагогіка психологія.— 1997.— №2.— С. 9-18. Данилюк А. Теория интеграции образования.— Ростов-на-Дону: РГГУ, 2000. — 440с. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики.— К.: К.І.С, 2003.— С. 13—42. Педагогика искусства и интеграция: Материалы международной конференции „Интеграция как методологический феномен художественного образования в изменяющейся России” / Ред.-сост. Л. Савенкова. — М.: НИЙ ХВРАО, 2001.— 440с.

Слайд 3

Питання для самостійної роботи: Написати рецензію на статті: Хуторский А. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование.— 2003.— № 5.— С. 55—61. Юсов Б. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» // Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. — М.: Компания «Спутник+», 2004.— 253 с.

Слайд 4

Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти Загальна мистецька освіта — це підсистема шкільної освіти, яка гармонійно поєднує навчання, виховання і розвиток дітей і молоді засобами мистецтва і яка покликана підготувати їх до активної участі в соціокультурному житті, до подальшої художньо-естетичної самоосвіти. Забезпечує набуття базових компетентностей: (загальнокультурних, художньо-пізнавальних, комунікативних тощо)