X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“ Використання інтерактивних технологій в процесі формування здорового способу життя”

Завантажити презентацію

“ Використання інтерактивних технологій в процесі формування здорового способу життя”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“ Використання інтерактивних технологій в процесі формування здорового способу життя”

Слайд 2

Співідношення форм профілактичної роботи.

Слайд 3

Кіно -, відеолекторій цикл лекцій з використанням кіно - і відеоматеріалів. Переваги: • мають значний емоційний вплив на аудиторію, можуть сформувати емоційне ставлення. Недоліки: вимагають технічного обладнання; не формують позитивної поведінки; аудиторія займає пасивну позицію. Умови використання: • використовуються для формування емоційного ставлення щодо проблеми в поєднай-ні з бесідами і дискусіями; ефективні при роботі з дітьми.

Слайд 4

Диспут, дискусія Дискусія — спеціально організоване обговорення проблеми, що передбачає наявність (зіткнення) різних точок зору. Дискусія театралізована — дискусія, учасники якої виступають не від свого імені, а від імені певних персонажів, соціальних типів, представників соціальних груп. Диспут — формалізована і заздалегідь підготовлена дискусія з елементами змагання.

Слайд 5

Переваги: викликають жваві емоції, інтерес, стимулюють активний пошук інформації щодо проблеми; сприяють глибокому засвоєнню інформації; формують переконання. Недоліки: учасники поділяються на активних і пасивних; вплив на останніх незначний; у дискусії людина може прагнути лише відстояти свою позицію, а не досягнути істини; перемога у диспуті, конкурсі може стати самоціллю; не дають досвіду позитивної поведінки, не формують вміння подолання проблеми Умови використання: • використовуються з метою підвищення активності й формування переконань після проведення інформаційних методів; ефективні при ґрунтовній підготовці.

Слайд 6

Гра (як метод профілактики) — емоціонально-забарвлена діяльність, що в умовних обставинах моделює ті чи інші, пов'язані із проблемою, аспекти життєдіяльності людини або розвиває якості, необхідні для подолання проблеми. У профілактичній роботі використовуються рольові і розвиваючі (спортивні, творчі, інтелектуальні) ігри. Рольова гра — відтворення в умовних обставинах проблемних ситуацій. У профілактичній роботі може бути окремим профілактичним заходом або складовим елементом тренінгів, театралізованих дискусій, свят, масових акцій, проводитись у формі вистав, змагань, концертів.

Слайд 7

Переваги: викликає жваві емоції, інтерес, підвищує активність; дає можливість у безпечних умовах відчути на собі проблему та спробувати знайти шляхи її вирішення; надає досвід поведінки. Недоліки: мало можливостей для засвоєння інформації; включення в гру потребує певної внутрішньої свободи і позитивного емоційного стану; умовність, нереальність гри знижує її ефективність. Умови використання: • ефективна при роботі з дітьми і підлітками; використовуються як допоміжний метод разом з інформаційними.

Слайд 8

Тренінг (соціально-психологічний, груповий) — групова робота, спрямована на отри мання знань, розвиток вмінь і формування навичок подолання проблем та соціальної поведінки. В профілактичній роботі використовуються тренінги комунікативних вмінь, психотерапевтичні тренінги, тренінги особистісного зростання та комплексні навчаль ні тренінги (інтерактивні семінари). Як правило, включає психогімнастичні вправи, психо - і соціодраму (моделювання і програвання ситуацій спілкування), інформаційні повідомлення групові обговорення, рольові та ділові ігри. Переваги: сприяє формуванню поглядів, емоційного ставлення, навичок поведінки; отриманий досвід учасники можуть поширювати серед інших у неформальному спіл куванні. Недоліки: дозволяє охопити невелику кількість учасників; потребує значної мотивації учасників; вимагає значних витрат часу; потребує ґрунтовної підготовки тренера. Умови використання: при роботі з людьми, які проявили особливий інтерес і зацікавленість; участь — добровільна.

Слайд 9

Розміщення інформаційних профілактичних матеріалів у засобах масової інформації (ЗМІ) — статей, тематичних рубрик, програм радіо і телебачення тощо. Переваги: дозволяє охопити велику аудиторію; інформація, поширена у ЗМІ, користується значною довірою. Недоліки: у процесі поширення ЗМІ інформація може бути викривлена; пасивна позиція аудиторії; обмежена можливість зворотного зв'язку. Умови використання: • проводиться на початку профілактичних компаній з метою привернути увагу до проблеми, сформувати певну суспільну думку, залучити до участі.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка