X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про виробничий травматизм та профзахворювання

Завантажити презентацію

Поняття про виробничий травматизм та профзахворювання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема програми: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та профзахворювання

Слайд 2

Перемагай труднощі розумом, а небезпеку – досвідом народна мудрість

Слайд 3

Актуалізація опорних знань учнів: Для кожної групи підготовлено 20 тестових завдань закритої форми, кожне з яких оцінюється в 0,5 балів, 14 завдань на відповідність – 0,5 балів, 13 – з вільно конструйованими відповідями – 1 бал. Через 10 хв. За допомогою наданих ключів ви самостійно їх перевірите, а результати оголосите і надасте експертові для занесення оцінок у відомість.

Слайд 4

ВІРНІ ВІДПОВІДІ

Слайд 5

Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та профзахворювання.

Слайд 6

Мета уроку: навчальна: створити психолого-педагогічні умови для формування в учнів знань про: виробничий травматизм, професійні захворювання та отруєння; основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві; алкоголізм і безпеку праці заходи запобігання травматизму та професійним захворюванням на виробництві;

Слайд 7

розвиваюча: формувати загально-навчальні уміння та навички (робота з підручниками, узагальнення, планування, самоконтроль); сприяти розвитку волі, наполегливості під час навчання, розвитку пам’яті, уяви, мислення, мови, самостійності; розвивати емоції учнів шляхом створення ситуацій здивування, переживань; розвивати зацікавленість у навчанні та пізнавальну активність учнів шляхом доведення важливості матеріалу, що вивчається (використання ігор, проблемних ситуацій);

Слайд 8

виховна: виховувати свідоме та відповідальне ставлення до особистого життя і здоров’я та здоров’я оточуючих. формувати творчу, працелюбну особистість, розвивати її духовну культуру.

Слайд 9

учні зможуть осмислити сутність поняття «виробничий травматизм», «професійне захворювання»; визначати причини виникнення виробничого травматизму і професійних захворювань та заходи їх попередження; осмислити несумісність вживання алкоголю та наркотичних речовин із трудовою діяльністю.

Слайд 10

План уроку Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання. Нещасні випадки, пов’язані з трудовою діяльністю на виробництві й у побуті. Алкоголізм і безпека праці. Основні причини та заходи запобігання травматизму і професійним захворюванням на виробництві.

Слайд 11

Мотивація навчальної діяльності учнів За даними МОП, у світі щорічно трапляється близько 125 млн. нещасних випадків. У країнах Євросоюзу - травмується близько 10 млн. осіб, з яких майже 8 000 гине. В цілому по всіх країнах земної кулі кожні 3 хвилини гине людина, а кожні 2 секунди травмуються 8 осіб. Ціна помилки однієї людини безперервно зростає.

Слайд 12

У відомих катастрофах загинуло: судно «Адмірал Нахімов» - понад 500 чол.;

Слайд 13

підводний човен «Курськ» - 170 осіб;

Слайд 14

падіння літака СУ-27 у Скнилові - 77 осіб (постраждало 165 осіб, із котрих 28 – діти). За статистикою, в Україні щоденно на виробництві травмуються 80-85 осіб, із них до 10% стають інвалідами і до 2% гине.

Слайд 15

Прошу відкрити посібник «Основи охорони праці» на ст. 48 й протягом 5 хв. опрацювати параграф 1.15, стараючись осмислити поняття: «виробничий травматизм»; «виробнича травма»; «нещасні випадки»; «небезпечний виробничий фактор»; «шкідливий виробничий фактор»; «професійне захворювання»; «професійні отруєння».

Слайд 16

Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві – це Фактор, дія якого на працюючого у відповідних умовах призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров’я – це Патологічний стан людини, зумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів, називається виробничий травматизм небезпечний виробничий фактор професійним захворюванням Незакінчене речення

Слайд 17

Травма, отримана працівником на виробництві внаслідок недотримання вимог охорони праці – це Фактор, вплив якого на працівника призводить до професійного захворювання – це Отруєння, що виникають внаслідок тривалої дії на організм людини шкідливих речовин називаються Травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори та фауни – це виробнича травма шкідливий виробничий фактор професійними нещасні випадки

Слайд 18

Відповідно до ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», «нещасний випадок на виробництві – це раптове погіршання стану здоров'я чи настання смерті працівника під час виконання ним трудових обов'язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника»

Слайд 19

За кількістю потерпілих НВ бувають одиночні та групові (одночасно з двома та більше працівниками) Наслідком НВ може бути: переведення потерпілого на легшу роботу; одужання потерпілого; встановлення потерпілому інвалідності; смерть потерпілого.

Слайд 20

Нещасні випадки виробничого характеру підлягають розслідуванню відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. У 2012 році робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України зареєстровано 10822 (з них 648 – смертельно) потерпілих від НВ на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1.

Слайд 21

За 2012 рік до робочих органів виконавчої дирекції Фонду надійшло 5729 повідомлень про професійні захворювання (отруєння). За результатами розслідування професійних захворювань складено 5612 актів розслідування причин виникнення хронічних професійних захворювань (актів П-4). У порівнянні з 2011 роком кількість професійних захворювань збільшилась на 4%.

Слайд 22

Слайд 23

Нещасні випадки, які виникають не на виробництві, називають невиробничими. Дані випадки підлягають розслідуванню відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270.

Слайд 24

Стан травматизму невиробничого характеру в Україні за 2012 рік

Слайд 25

Таким чином, аналіз обставин, що спричиняють травматизм, дає змогу вживати заходи профілактики травматизму. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно від травм помирає понад 3 млн осіб, що становить майже 7 % від рівня загальної смертності на планеті. Чоловіки удвічі частіше, ніж жінки, стають жертвами нещасних випадків. Приблизно 50 % усіх летальних випадків при травмуванні є наслідком автомобільних катастроф, а 10 % – побутових травм.

Слайд 26

перебування за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні скоєння злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду або відповідною постановою слідчих органів використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів Нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом у випадку Перевір себе

Слайд 27

прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженим маршрутом або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене виробничим процесом раптове погіршення стану здоров'я потерпілого або його смерті під час виконання трудових (посадових) обов'язків перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства До нещасних випадків невиробничого характеру належать Перевір себе

Слайд 28

«Алкоголізм і безпека праці». Вживання працівниками алкоголю дуже часто є причиною нещасних випадків, у тому числі й тяжких. Навіть невеликі дози алкоголю згубно діють на центральну нервову систему. Під впливом малих доз алкоголю, які не викликають помітного сп'яніння, зменшується швидкість рухових реакцій людини, знижується працездатність, прискорюється стомлюваність.

Слайд 29

Вплив алкоголю на організм людини

Слайд 30

Згідно з чинним законодавством, нещасний випадок, що стався на виробництві внаслідок отруєння алкоголем чи наркотичними речовинами (якщо це не пов'язано із застосуванням цих речовин у виробничому процесі), не вважається пов'язаним з виробництвом. За 2012 рік в Україні 170 осіб (1,6%) отримали травми у стані алкогольного сп'яніння , 69 – із смертельними наслідками.

Слайд 31

«Вино губить тілесне здоров'я, розумові здібності, губить добробут у сім'ї і, що найжахливіше, губить душі людей та їх нащадків». Лев Толстой

Слайд 32

організаційні; технічні; санітарно-гігієнічні; психофізіологічні. Причини виникнення виробничого травматизму:

Слайд 33

Слайд 34

Заходи попередження виробничого травматизму: технічні; організаційні; медико-профілактичні; економічні; санітарно-гігієнічні; правові

Слайд 35

Завдання Самостійно протягом 5 хвилин опрацювати схеми на ст. 24-25 Збірника дидактичних матеріалів. Протягом 3 хвилин виконати тестові завдання на відповідність.

Слайд 36

ВІРНІ ВІДПОВІДІ №1 №2 №4 №3 1 Б 2 Г 3 А 4 В 1 В 2 Г 3 Б 4 А 1 Е 2 Д 3 Г 4 Б 5 В 6 А 1 В 2 А 3 Г 4 Е 5 Д 6 Б

Слайд 37

V. Рефлексія Епіграфом нашого уроку була народна мудрість «Перемагай труднощі розумом, а небезпеку – досвідом». Чи погоджуєтесь ви з цим?

Слайд 38

№ Запитання Відповідь 1. Науроціяпрацювала… активно /пасивно 2. Своєюроботоюнауроція… задоволена/ незадоволена 3. Урок для менявидався… коротким /довгим 4. За урок я… невтомилась/втомилась 5. Мійнастрій… ставкращим/ ставгіршим 6. Матеріалурокуменібув… зрозумілий/ незрозумілий корисний/безкорисний цікавий/ нецікавий 7. Домашнєзавданняменіздається… легким / важким

Слайд 39

VІ. Підведення підсумків Оголошення оцінок (відповідно до протоколу), їх мотивація.

Слайд 40

VІІ. Домашнє завдання Опрацювати пп. 1.15 – 1.19 посібника «Основи охорони праці», тему 7 збірника дидактичних та контролюючих матеріалів з предмета «Охорона праці», пп. 15,16 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Підготувати повідомлення про характер та причини виникнення конкретних нещасних випадків у нашому ліцеї за 2012/2013 навчальний рік.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)