X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УЧАСТЬ НАУКОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В РАМКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Завантажити презентацію

ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УЧАСТЬ НАУКОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В РАМКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УЧАСТЬ НАУКОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В РАМКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄС

Слайд 2

Політика ЄС у науково-дослідній та інноваційній сферах Стратегічні документи ЄС: ERA VISION 2020 (Європейський науковий простір) STRATEGIA EUROPA 2020 (Стратегія розвитку Європейського Союзу 2020)

Слайд 3

Стратегія розвитку Європейського Союзу 2020 (EU 2020 Strategy ) Мета Покращити якість освіти Підвищити ефективність досліджень Сприяти інноваціям і трансферу знань Бачення Міцне майбутнє для Європи з розумним, стійким та всебічним економічним зростанням Більше робочих місць та краща якість життя для європейських громадян

Слайд 4

EU 2020 Strategy – цілі 1. Зайнятість (75% працевлаштованих від загальної кількості осіб 20-64 років) 2. Дослідження та інновації (3% ВВП ЄС інвестувати в R&D) 3. Зміна клімату та енергетика 4. Освіта (40% з вищою освітою) 5. Боротьба з бідністю (зменшення до 20 млн людей на рівні бідності)

Слайд 5

ERA VISION 2020 ERA (ЄНП) - система наукових дослідницьких програм та організацій, що реалізують політику інтеграції наукових ресурсів Євросоюзу. Мета: подолання проблем недостатнього фінансування та стимулювання наукових досліджень; подолання проблем незадовільного застосування результатів; подолання проблем фрагментації наукової діяльності й розосередження ресурсів. Завдання ЄНП: забезпечити максимально ефективне використання наукового потенціалу та матеріальних ресурсів країн ЄС на основі тісного взаємозв'язку європейської і національної наукової політик; обмін знаннями й інформацією; пересування вчених територією країн ЄС.

Слайд 6

Особлива роль приділяється країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою. Що стосується країн СНД, то тут переслідується подвійна мета: стабілізувати науковий потенціал цих держав; сприяти вирішенню проблем, що являють собою взаємний інтерес в області енергетики, нерозповсюдження озброєнь, поліпшення охорони здоров'я й забезпечення екологічної безпеки, включаючи ядерну. Основним інструментом Євросоюзу для фінансування наукових досліджень впродовж 2007-2013 років є Сьома Рамкова Програма «Seventh Framework Programme for research and technological development» (7РП/FP7).

Слайд 7

Європейська комісія наукових досліджень та інновацій - http://ec.europa.eu/research

Слайд 8

7 РАМКОВА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (7PR) 7PR діє з 2007 по 2013 рік, її бюджет становить 54 мільярди євро. Мета: підвищення рівня наукових досліджень, що проводяться в Європі та стимулювання усіх форм наукової співпраці

Слайд 9

7PR поділяється на чотири спеціальні програми: “Співпраця” (Cooperation), “Ідеї” (Ideas), “Люди” (People) та “Можливості” (Capacities). Бюджет 7PR “ Співпраця ” Cooperation 32 413 млрд. євро “ Ідеї ” Ideas 7 510 млн. євро “ Люди ” People 4 750 млн. євро “ Можливості ” Capacities 4 097млн. євро

Слайд 10

Програма1 “ Співпраця ” (Cooperation) МЕТА: посилити або закріпити вплив Європейського Союзу у провідних наукових та технологічних галузях. Програма “Співпраця” поділена на десять окремих тем – тематичних пріоритетів: 1. Здоров’я Біотехнології, інструменти та технології для здоров’я людини Передові дослідження для здоров’я людини біологічні дані та процеси дослідження мозку інфекційні хвороби поширені хвороби Охорона здоров’я

Слайд 11

2. Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології Використання та менеджмент біологічних ресурсів землі, лісу і води „Fork to farm” – продукти харчування та здоров’я Науки про життя та біотехнології для вдосконалення нехарчових продуктів і процесів 3. Інформаційні та комунікаційні технології Основи інформаційних і комунікаційних технологій Інтеграція технологій Майбутні технології та технології, що розвиваються 4. Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології Нанонауки та нанотехнології Матеріали Нові процеси виробництва Інтеграція технологій для промислового використання

Слайд 12

5. Енергія Водневі та паливні елементи Відновлювальні джерела виробництва електричної енергії Відновлювальні джерела виробництва палива Відновлювальні джерела нагрівання та охолодження Технології поглинання та зберігання СО2 для нульової емісії виробництва електроенергії Технології збагачення вугілля Розвинуті енергетичні мережі Ефективне використання та збереження енергії Знання про політику в галузі енергетики 6. Навколишнє середовище (вкл. зміни клімату) Зміни клімату, забруднення та ризики Стале управління ресурсами Технології охорони навколишнього середовища Спостереження за Землею та інструменти оцінки життєдіяльності

Слайд 13

7. Транспорт (вкл. Аеронавтику) Аеронавтика та повітряний транспорт Наземний транспорт (залізничний, автомобільний, водний) Підтримка Європейської глобальної супутникової навігаційної системи (Galileo) 8. Соціоекономічні та гуманітарні науки Розвиток, зайнятість і конкурентоспроможність в обізнаному суспільстві Об’єднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейську перспективу Основні тенденції розвитку суспільства Європа в світі Громадяни ЄС Соціоекономічні та наукові індикатори Передбачення

Слайд 14

9. Космос Космічні прилади на службі європейського суспільства Використання космосу Науково-технічний розвиток космічних досягнень 10. Безпека Захист від тероризму та злочинності Безпека інфраструктур і об’єднань Безпека кордонів Відновлення безпеки в кризових випадках Інтеграційні системи безпеки та системи безпеки із взаємодії Безпека та суспільство Координація та структурування досліджень у сфері безпеки Детальнішу інформацію щодо програми “Співпраця” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Слайд 15

7 рамкова програма - http://cordis.europa.eu/fp7

Слайд 16

Програма 2 “ Ідеї ” (Ideas) МЕТА: покращувати динаміку, творчість та майстерність наукових досліджень, що проводяться на “межі знань” (міждисциплінарні дослідження) для підтримки науково-дослідних проектів у всіх галузях науки, що реалізуються індивідуальними командами. В рамках програми “Ідеї” створено європейську науково-дослідну раду (ERC), що складається з Наукової Ради та призначена організовувати виконання науково-дослідної роботи у тих галузях, які відносяться до “граничних знань”. Детальніше про Європейську науково-дослідну раду можна знайти на сторінці: http://erc.europa.eu/index.cfm http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/structure_en.htm Детальнішу інформацію щодо програми “ Ідеї ” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

Слайд 17

Програма 3 “ Люди ” (People) МЕТА: “покращити якість людських ресурсів” і збільшити число працівників, зайнятих у європейському науково-дослідному секторі. Сприяння кар’єрному росту дослідників, заохоченню європейських науковців залишатись в Європі, а також залучення найкращих спеціалістів з усього світу працювати в Європі. Діяльність даної програми базується на тривалому та успішному експерименті “Акцій Марії Кюрі” і охоплює усі етапи професійного росту науковців, починаючи від початкової підготовки і до тривалого навчання та розвитку кар’єри. Детальнішу інформацію щодо програми “Люди” можна знайти на сторінці: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Слайд 18

Акції Марії Кюрі - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions

Слайд 19

Програма 4 “Можливості” (Capacities) Європейська Комісія виділяє на програму «Можливості» 4 097 млн. євро, які розподіляються між шістьма ініціативами: Дослідні інфраструктури Мета: оптимізація використання та розвитку кращих дослідних інфраструктур, які існують в Європі, допомога у створенні нових дослідних інфраструктур загальноєвропейського значення в усіх галузях науки та техніки.   Дослідження, які приносять користь, малим і середнім підприємствам Мета: посилення інноваційних можливостей малих і середніх підприємств (МСП) у Європі та їх внеску в розробку продуктів, які базуються на нових технологіях, та розвиток ринків у даній галузі. Програма допомагає організувати дослідження, збільшити свої дослідні зусилля, розширити свої мережі, краще використати результати досліджень і одержати технологічні ноу-хау, подолати проміжок між дослідженнями і інноваціями.    

Слайд 20

Дослідницький потенціал регіонів конвергенції Мета: стимулювання реалізації всього дослідницького потенціалу розширеного Євросоюзу для відкриття і розвитку дослідницького потенціалу в регіонах конвергенції ЄС і найвіддаленіших регіонах, сприяння успішній участі науковців у дослідженнях європейського рівня. Регіони знань Мета: зміцнення дослідницького потенціалу європейських регіонів, особливо через заохочення та підтримку розвитку у Європі регіональних «кластерів, які займаються дослідженнями», спільних університетів, дослідних центрів, підприємств і регіональних органів влади. Наука у суспільстві Мета: побудова дієвого та демократичного суспільства, що базується на знаннях. Ця ініціатива спрямована стимулювати інтеграцію політики наукових та технічних зусиль і політики об’єднаних досліджень у європейське суспільство, а також заохочувати європейські дискусії щодо науки і технологій та їх зв’язку з суспільством і культурою. Така діяльність ґрунтується на твердженні, що здатність європейського суспільства розвиватись у певному напрямку і підтримувати цей розвиток значною мірою залежить від його можливості створювати і експлуатувати знання та запроваджувати інновації.

Слайд 21

Підтримка спільного розвитку науково-дослідної політики Мета: підвищення ефективності та послідовності науково-дослідної політики (тут мається на увазі і національна політика, і політика європейської Спільноти); підвищення рівня наукових досліджень, що фінансуються державою, або удосконалення їх зв’язку з промисловістю; посилення державної підтримки та сприяння інвестуванню з приватного сектору.   Оголошення про нові конкурси за цими програмами можна знайти на сайті http://cordis.europa.eu/fp7 у рубриці “Find a call”. Деталь