X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виробнича медицина (медицина охорони праці) в недержавному медичному страхуванні в Польщі – економічні дилеми та можливості розвитку

Завантажити презентацію

Виробнича медицина (медицина охорони праці) в недержавному медичному страхуванні в Польщі – економічні дилеми та можливості розвитку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Medycyna pracy w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce - ekonomiczne dylematy i możliwości Виробнича медицина (медицина охорони праці) в недержавному медичному страхуванні в Польщі – економічні дилеми та можливості Izabela Rydlewska-Liszkowska Pracownia Ekonomiki Zdrowia Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Łodzi International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Ізабелла Ридлевська- Лішковська Інститут економіки здоров”я Кафедра політики охорони здоров”я Медичний університет м. Лодзь

Слайд 2

Działalność służby medycyny pracy (SMP) Діяльність служби виробничої медицини badania profilaktyczne orzekanie o zdolności do wykonywania pracy w określonych warunkach inne zadania z zakresu opieki profilaktycznej lecznicza/zawodowa rehabilitacja pierwsza pomoc medyczna konsultacje, badania diagnostyczne szczepienia programy promocji zdrowia analiza stanu zdrowia i prowadzenie sprawozdawczości gromadzenie informacji o narażeniu zawodowym nadzór, kontrola i konsultacje prowadzone przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 - профілактичні дослідження - висновки про здатність виконувати роботи в певних умовах - інші завдання в галузі профілактичного нагляду (опікування) - лікувальна/професійна реабілітація - перша медична допомога - консультації та діагностичні дослідження - щеплення - програми підтримки здоров”я - аналіз стану здоров”я та ведення звітності - нагромадження інформації про професійні загрози - нагляд, контроль і консультації, які здійснюються обласними центрами виробничої медицини

Слайд 3

Skutki złych warunków pracy (2010 r.) Наслідки поганих (невідповідних) умов праці (2010 р.) International Conference „Successes and defeats of health insurance emerging markets in Central and Eastern European countries” Kiev 2011 Втрати унаслідок поганих (невідповідних) умов праці

Слайд 4

Organizacja Організація Strona podażowa instytuty naukowe, uniwersytety – jednostki medycyny pracy wojewódzkie ośrodki medycyny pracy - 20 jednostek jednostki podstawowe medycyny pracy – 7029 jednostek Strona popytowa przedsiębiorstwa – 3,8 mln (97% należy do sektora prywatnego) samozatrudniający się – 3 mln indywidualni rolnicy i ich rodziny jako współpracownicy – 2,6 mln gospodarstw Struktura jednostek podstawowych wg form własności Структура основних відділів виробничої медицини Jednostki prywatne Приватні Praktyki Indywidualne Практикуючі індивідуально Jednostki Publiczne Публічні одиниці Grupowe praktyki Lekarskie Групові лікарські Пропозиція - наукові інститути, університети – підрозділи виробничої медицини - обласні центри вир. медицини – 20 - основні (регіональні) відділи виробничої медицини- 7029 одиниць Попит підприємства – 3,8 млн. (97% - приватні) самозайняте населення – 3 млн.чол. індивідуальні фермери та члени їх родин як співробітники – 2,6 млн. господарств