X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виразки

Завантажити презентацію

Виразки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Терези ШЕЯ НОРМА ВИРАЗКА ЗАХИСНІ ФАКТОРИ Слизово-бікарбонатний бар’єр; Достатній кровоток; Регенерація епітелію; Імунний захист; Простагландини АГРЕСИВНІ ФАКТОРИ Соляна кислота і пепсин; Порушення моторики; Helicobacter pylori; Лікарські засоби

Слайд 2

ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ “Медикаментна ваготомія” призводить до нетривалого позитивного ефекту і часто супроводжується побічними ефектами; Стійкість НР до дії антибіотиків; Сучасні соціально-економічні умови не дозволяють більшості хворим на виразкову хворобу отримувати довготривале консервативне лікування у повному обсязі;

Слайд 3

“На сьогоднішній момент резекція шлунка може по праву вважатися не тільки методом вибору для лікування виразкової хвороби, але власне по ній та її результатах слід оцінювати другі методи лікування і другі типи операцій” С.С. Юдин

Слайд 4

Характер ускладнень виразкової хвороби

Слайд 5

ПОЄДНАНІ УСКЛАДНЕННЯ (СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ У 45%)

Слайд 6

Розподіл хворих за віком і локалізацією виразки

Слайд 7

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Динамічний ЕФГДС-контроль; Іонобалонотензіокінезіографія; Морфометрія; Імуноморфологія; Дослідження згортальної, протизгортальної, фібринолітичної ланок та місцевого гемостазу; Дослідження мікробного обсіювання (мікробного числа у периульцерозній зоні, черевній порожнині); Оцінка індексу поліморбідності та ризику операції (за критеріями Larsen, Golldmann, 1995).

Слайд 8

Ми повинні вникати в сутність патологічного процесу для того, щоб знати більш точну картину хвороби і, таким чином давати хірургічному лікуванню нову орієнтацію Rene Fointaine

Слайд 9

Показання до органощадних резекцій шлунка

Слайд 10

Вибір обєму операції в умовах поліморбідності КЛАС ОПЕРАЦІЙНО-АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ (ОАР) І клас ОАР 0-5 ІІ клас ОАР 6-12 ІІІ клас ОАР 13-25 ІV клас ОАР >26 Органозберігаючі операції Резекції шлунка Умовно-радикальні, паліативні та органозберігаючі операції

Слайд 11

ПОТЕНЦІЙНИЙ РИЗИК ОПЕРАЦІЇ Об’єм операції (кількість оперованих) Паліативні та умовно-радикальні операції Органозберігаючі та органощадні операції Резекція шлунка Клас операційно-анестезіологічного ризику, кількість оперованих (ускладнення у %) І клас 0-5 Балів 0,3% 1,6% 3,0% ІІ клас 6-12 балів 1,0% 6,5% 10,0% ІІІ клас 13-25 балів 3,0% 15,0% 30,0% ІV клас >26 балів 19,0% 44,0% 75,0%

Слайд 12

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВИРАЗОК ЗА JOHNSON

Слайд 13

ХАРАКТЕР УСКЛАДНЕНЬ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ВИРАЗКИ УСКЛАДНЕННЯ Пенетрація Кровотеча Рецидив після вшивання Пенетрація + кровотеча Пенетрація + стеноз Пенетрація + стеноз + + кровотеча ВСЬОГО І ТИП 65 12 3 33 - - 113 ІІ ТИП 6 3 1 5 7 6 28 ІІІ ТИП 7 6 1 6 7 8 35 ВСЬОГО 78 21 5 44 14 14 176

Слайд 14

Диспластичні зміни слизової шлунка залежно від типів виразок Дисплазія відсутня 31,3% 25,0% 20,0% 28,0% І тип ІІ тип ІІІ тип Всього Помірно виражена 51,8% 53,6% 20,0% 45,7% дисплазія Важка 17,0% 21,4% 60,0% 26,3% дисплазія СТУПІНЬ ДИСПЛАЗІЇ

Слайд 15

ДИСПЛАЗІЯ І ХЕЛІКОБАКТЕРНА ІНВАЗІЯ СТУПІНЬ ОБСІЮВАННЯ НР І ст ІІ ст ІІІ ст ДИСПЛАЗІЯ Помірно виражена дисплазія 34 % 37 % 39 % Важка дисплазія 54 % 29 % 17 %

Слайд 16

Морфологічно-морфометричне дослідження слизової шлунка показали: шлункові виразки I-III типів в 72% випадках супроводжуються диспластичними змінами слизової оболонки шлунка. Із них, у 45,7% хворих була виявлена помірна виражена дисплазія і у 26,3% - важка дисплазія слизової оболонки шлунка. При власне шлунковій і поєднаній локалізації виразок шлунка і дванадцятипалої кишки у 81,7 % і 75% спостерігається помірно виражена дисплазія, що носить зворотній характер при умові усунення виразкового дефекту. В той час як при препілоричних виразок у 72% присутня важка дисплазія з незворотнім характером, що є поганою прогностичною ознакою малігнізації ураженого органу. Помірно виражена дисплазія при виразках шлунка має місце при збереженому структурному та локальному імунному гомеостазах досліджуваного органу на фоні 76% бактеріального обсіюваннями ІІ і ІІІ ступенів і при значних резервах адаптації. Важка дисплазія пов’язана з істотними склеротично-дистрофічними змінами та порушеннями локального імунного гомеостазу ураженого шлунка при виснаженні адаптаційних і компенсаторних резервів при бактеріальному обсіюванні І ступеня у 54%.

Слайд 17

Характер оперативних втручань при І типі

Слайд 18

Прицільна резекція ішемізованого сегменту шлунка за Л.Я.Ковальчуком

Слайд 19

Надпілорична резекція за Макі-Шалімовим

Слайд 20

А.С. №930764/035178

Слайд 21

Власне шлункова виразка

Слайд 22

Поєднання шлункової виразки з дуоденостазом (ап№180350)

Слайд 23

Характер оперативних втручань при II типі

Слайд 24

ВИСІЧЕННЯ ВИРАЗКИ ДПК+ДП+СКР+СПВ

Слайд 25

АЛГОРИТМ ВИБОРУ ОБЄМУ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ІІІ ТИПІ ШЛУНКОВИХ ВИРАЗОК ІІІ тип хронічні і гострі ускладнення препілоричної виразки шлунка Відсутня дисплазія Помірно-виражена і важка дисплазія Субтотальна резекція шлунка за Більрот-ІІ Резекція шлунка за Більрот-І

Слайд 26

Показання до органозберігаючих операцій на шлунку та ДПК

Слайд 27

Хірургія пілородуоденальних стенозів Пілородуоденальні стенози – в 10 - 59 % хворих потребують хірургічного втручання. Ранні стадії стенозування – компенсація і субкомпенсація – органозберігаючі операції. Пізні стадії стенозування – тип операції дискутується від органозбегігаючих до резекційних.

Слайд 28

Проведені нами клініко-експериментальні дослідження показали, що морфофунціональні зміни стінки шлунка в умовах пілородуоденального стенозу мають певну етапність. Процеси декомпенсації скоротливої функції стінки спочатку виникають у тілі шлунка і передують аналогічним змінам в його антральному відділі. А тому видалення дилятованого сегменту тіла шлунка, що характеризується деструктивними та склеротичними змінами шлункової стінки в мовах декомпенсації попереджує розвиток післяопераційних моторно-евакуаторних порушень в ранніх і пізніх стадіях.

Слайд 29

Зміна товщини м’язового шару тіла та антрального відділу шлунка при змоделюваному декомпенсованому пілородуоденостенозі (А.С.№95041813)

Слайд 30

Резекцію дилятованого сегменту шлунку, ліквідація дуоденостенозу з дуоденопластикою і СПВ виконуємо у хворих з декомпенсованим стенозом при умові гіпомоторики ( тонус > 70 мм вод.ст.) без резервів його скоротливої функції або в стадії вираженої гіпотонії тіла шлунка (тонус < 70 мм. вод.ст.) при наявності резервної здатності антрума. Резекцію шлунка виконуємо в стадії вираженої гіпотонії тіла шлунка (тонус < 70 мм. вод.ст.) при відсутності резервів скоротливої здатності антрума.

Слайд 31

Етапи операції Патент України від 28.04.1998року за № 19102 А

Слайд 32

Підвищення питомої ваги органощадних і органозберігаючих операційних втручань при пілородуоденальних стенозах до 85 % дозволило у віддалені строки отримати відмінні і добрі результати лікування у 93,7% порівняно з 76,6 % з резекційними методами.

Слайд 33

Дуоденопластика

Слайд 34

Дуоденопластика при пенетрації виразки в головку підшлункової залози

Слайд 35

Дуоденопластика при пенетрації виразки в гепатодуоденальну зв’язку

Слайд 36

ХАРАКТЕР ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ