X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як практична наука.

Завантажити презентацію

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як практична наука.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як наука. Медико-соціальні проблеми та методологія вивчення здоров'я населення. Чинники, що впливають та обумовлюють здоров'я населення. Медико-соціальна характеристика демографічних процесів. Загальні тенденції захворюваності населення. Інвалідність та фізичний розвиток як показники здоров’я населення.

Слайд 2

Соціальна медицина - одна з найдревніших наук. Свідчення про вплив умов життя (довкільних і громадських) та соціальну неоднорідність здоров’я дійшли до нас у письменах та інших пам’ятках матеріальної культури з часів Шумерської цивілізації, культур Древньої Греції та Риму.

Слайд 3

Розділи соціальної медицини та організації охорони, здоров’я 1. Медична статистика (загальна статистика, статистика здоров’я, статистика охорони здоров’я); 2. Вчення про здоров’я населення (методи та критерії вивчення й оцінки здоров’я та закономірностей його змін, соціальні фактори здоров’я, методи соціальної профілактики); 3. Організація медичної допомоги населенню: планування діяльності лікувально-профілактичного закладу (з ним тісно пов’язане фінансування); облік роботи та звітність; організація та оцінка діяльності медичних закладів; економіка, фінансування та маркетинг у сфері охорони здоров’я.

Слайд 4

Методи дослідження в соціальній медицині 1)  статистичний метод—як основний метод дослідження в соціальній медицині з допомогою якого вивчаються масові явища, що стосуються здоров’я населення та надання медичної допомоги; 2)   історичний метод, встановлює історичні закономірності розвитку громадського здоров’я і його охорони; 3)   соціологічні методи – дозволяють вивчати соціальну структуру і її вплив на здоров’я; 4) експериментальний, дозволяє вивчати переваги (недоліки) організаційних форм медичної допомоги людям; 5)  експертизи, з допомогою якої вивчається якість і ефективність медичної допомоги; 6)  економічні, що дають змогу визначити економічну ефективність системи медичної допомоги.

Слайд 5

Основні завдання соціальної медицини вивчення стану здоров'я населення та процесів його відтворення; забезпечення всебічної характеристики зрушень (динаміки), які відбуваються в показниках здоров'я населення країни в цілому, а також на регіональних рівнях, соціально-економічних, еколого-географічних зонах, населених пунктах, окремих колективах; наукове розкриття умов і чинників, які призводять до позитивних і негативних відхилень у стані здоров'я різних соціальних, віково-статевих та інших груп населення;

Слайд 6

Основні завдання соціальної медицини розробка напрямків оздоровлення населення та визначення принципів системи охорони здоров'я, його теоретичних та організаційних основ; аналіз діяльності органів та закладів охорони здоров'я, створення їх раціональних структур і наукове обґрунтування найбільш доцільних форм організації роботи, проведення реформування та реструктуризації; створення різнострокових прогнозів та планів розвитку системи охорони здоров'я з метою проведення цілеспрямованих заходів щодо підтримання належного рівня здоров'я населення.

Слайд 7

“Valetudo magnum bonum est!” Життя і здоров’я - найвищі людські цінності, а саме здоров’я є найбільшим природним благом людини.

Слайд 8

Здоров’я людини залежить від багатьох факторів, визначальними з яких є: природні суспільні генетичні. Воно є невід’ємною умовою гармонійного розвитку людей та показником рівня соціально-економічного та культурного розвитку суспільства.

Слайд 9

Найбільш важливі детермінанти здоров’я пов’язані з соціально-економічними умовами, в яких люди народжуються, живуть, працюють і старіють У світі існують разючі відмінності в здоров’ї, пов’язані з соціально-економічними детермінантами. Ці відмінності не є вироком долі, а свідчать про неефективну політику Вони є неприйнятними і вимагають рішучих заходів від урядів країн щодо їх скорочення ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ВООЗ МАРГАРЕТ ЧЕН

Слайд 10

СУПЕРЕЧНОСТІ СУЧАСНОГО СВІТУ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ РІВЕНЬ БАГАТСТВА НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНИХ РЕСУРСІВ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД БАГАЖ НАУКОВИХ І МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ДЕМОКРАТІЯ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА БІДНІСТЬ ЗЛИДНІ ІЗОЛЯЦІЯ ХВОРОБИ НЕРІВНІСТЬ В ДОСТУПІ ДО СОЦІАЛЬНИХ БЛАГ БЕЗРОБІТТЯ

Слайд 11

20% ВВП 80% ВВП ДИСПРОПОРЦІЇ В РОЗПОДІЛІ ЕКОНОМІЧНИХ БЛАГ 5 млрд. населення 1 млрд. населення КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ РОЗВИНЕНІ КРАЇНИ

Слайд 12

ДИСПРОПОРЦІЇ В РОЗПОДІЛІ ЕКОНОМІЧНИХ БЛАГ 20% 60% 20% 86% 13% 1% НАЙБАГАТШІ З СЕРЕДНІМИ ДОСТАТКАМИ НАЙБІДНІШІ ЧИСЕЛЬНІСТЬ СПОЖИВАННЯ

Слайд 13

Здоров’я визначається 2-ма групами чинників (факторів): внутрішніми (генетичні особливості організму, його конституція – фенотип у широкому розумінні цього слова) зовнішніми, обумовленими впливом клімату, етнічними традиціями, харчовими звичками, екологічним благополуччям довкілля, впливом шкідливих факторів виробництва і іншими.

Слайд 14

* * Знижена маса тіла Небезпечний секс Високий кров’яний тиск Тютюн Алкоголь Небезпечна вода, погані санітарно-гігієнічні умови Високий рівень холестерину Дим всередині приміщень від згорання твердого палива Дефіцит заліза Надлишкова маса тіла / ожиріння

Слайд 15

ВПЛИВ РІВНЯ ДОХОДІВ НА ЗДОРОВ’Я БІДНІ КРАЇНИ БАГАТІ КРАЇНИ 170 млн. дітей мають знижену вагу тіла понад 3 млн дітей помирає від недоїдання 1 млрд з надмірною вагою тіла 300 млн – ожиріння 0,5 млн помирають від причин, пов’язаних з ожирінням

Слайд 16

РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ (грн) Харків Луганськ Суми Чернігів КИЇВ Полтава Черкаси Кіровоград Миколаїв Дніпропетровськ Донецьк Запоріжжя Херсон Сімферополь Житомир Вінниця Одеса Тернопіль Луцьк Рівне Хмельницький Львів Івано-Франківськ Ужгород Чернівці понад 1000 < 1000 < 900 < 800 < 700 < 600

Слайд 17

Повна відповідність зовнішніх і внутрішніх факторів – ідеальна основа для формування та збереження здоров’я. Постійно виникаючі порушення цієї рівноваги і є причинами порушення здоров’я, особливо в тих випадках, коли відхилення у зовнішньому середовищі виходять за межі пристосувальних, компенсаторних можливостей організму або популяції.

Слайд 18

Фактори, що визначають здоров’я спосіб життя – 50-55% вплив зовнішнього оточуючого середовища – 20-25 %; дія спадкових факторів – 20 %; функціонування охорони здоров’я – 8-10 %

Слайд 19

Соціальні умови: 1. Суспільно-політичний лад: його інститути (держава, законодавство, в т.ч. і законодавство про охорону здоров’я, система медичної допомоги населенню, тощо): 2.    Політико-економічні умови: рівень розвитку демократії і відкритості суспільства, чим більше демократії у даному суспільстві, тим більша залежність тих, хто при владі, від волевиявлення народу, хочуть того вони чи ні; цим забезпечується вільний доступ до інформації та її вірогідність); наявність національної конвертованої валюти (як гарант розвитку власної бази, виробництва медичного обладнання та підвищення кваліфікації медичних кадрів); економічні свободи (незалежність) виробничої сфери (підприємств) лише за цієї умови можливі інвестиції з її боку на охорону здоров’я 3.   Спосіб життя – це історично зумовлений, відносно стабільний в часі спосіб життєдіяльності людей в матеріальній та духовній сферах.