X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гендер і ВІЛ від патерналізму до активної участі

Завантажити презентацію

Гендер і ВІЛ від патерналізму до активної участі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дослідження в рамках проекту «Гендер і ВІЛ: від патерналізму до активної участі» Роман Любченко 02-04 лютого 2011 Рада Регіональних Представників ВБО Всеукраїнська Мережа ЛЖВ м. Черкаси

Слайд 2

Мета дослідження - комплексний аналіз причинно-наслідкових зв’язків між поширенням ВІЛ/СНІД і врахуванням гендерних особливостей при наданні послуг ВІЛ-позитивним людям. Територія дослідження - 17 областей України (регіони, в яких впроваджувався проект NOVIB) Цільові групи дослідження Організацій, які працюють в сфері гендеру і ВІЛ на національному рівні (16 експертів) Клієнти ВІЛ-сервісних організацій (1000 осіб) Соціальні працівники та психологи, які працюють у ВІЛ-сервісних організаціях (40 фахівців)

Слайд 3

Компоненти дослідження Аналіз міжнародної та національної нормативно-законодавчої бази з питань впровадження гендерних підходів в контексті ВІЛ/СНІДу та аналіз досліджень, що були проведенні в Україні з проблем гендеру та ВІЛ/СНІДу. Картування послуг, що надають українські громадські організації, які працюють у галузі гендерної рівності та ВІЛ/СНІДу. Вивчення впливу гендерних аспектів на поширення ВІЛ-інфекції (особливості інфікування у гендерному вимірі) та життя з ВІЛ (вплив гендерної нерівності на життя ВІЛ-позитивних людей)

Слайд 4

Висновки Законодавство України побудоване на принципах рівноправності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності. Однак існуюча система неприпустимості дискримінації жінок залишається неефективною, оскільки відсутні національні механізми жорсткого контролю за виконанням відповідних законодавчих норм. На сьогоднішній день, в Україні, поєднання проблем ВІЛ/СНІДу, та надання ВІЛ-сервісних послуг з урахуванням гендерної рівності є мінімальним та слабко розробленим компонентом.

Слайд 5

Висновки Cеред респондентів, які отримували «гендерно чутливі» послуги, більше тих, на чию думку утиски прав гендерного характеру в країні існують, ніж серед респондентів, які не отримували таких послуг – 47% проти 35% відповідно. «На Вашу думку, чи існують в Україні утиски прав жінок та/або чоловіків?» (%)

Слайд 6

Висновки Серед жінок більше тих, хто стверджує наявність в Україні утисків прав гендерного характеру (52% проти 39% серед чоловіків). Жінки значно частіше заявляють про утиски своїх прав і можливостей (67%), ніж чоловіки (5%). З іншого боку, чоловіки також визнають, що частіше утискаються права представників жіночої статі, ніж чоловічої (39%), хоча домінуючою серед них є думка про порушення прав представників обох статей (49%). Жінки частіше за чоловіків самі стають жертвами дискримінації за статтю або стають свідками прояву гендерної нерівності (21%). В той же час їхні висновки (як і висновки чоловіків) про наявність утисків гендерного характеру сформувалися у більшості випадків на підставі чуток від друзів, знайомих, родичів (35% серед жінок і 23% серед чоловіків). «Права і можливості представників якої статі частіше утискаються?» (%)

Слайд 7

Висновки Отримані дані свідчать про те,що чоловікові в першу чергу відводиться роль «голови сім’ї», «керівника» та «добувальника» - про це висловилися понад 50% респондентів. Жінкам традиційно відводяться ролі «виконавиці», «доглядальниці за дитиною», хоча простежуються певні тенденції до змін у масовій свідомості ролі жінки. Думки респондентів стосовно того, хто має берегти сімейне вогнище, - чоловік чи жінка, - розділилися майже навпіл. І якщо 45-48% респондентів вважають, що цим має займатися жінка, то інші 44-46% переконані, що берегти сімейне вогнище мають обоє. Ще більшою мірою потреба паритету чоловіків і жінок декларується стосовно роботи в домашньому господарстві (71-73%); виховання дітей (65-72%) та дотримання поведінки, яка була б взірцем для дитини (77-82%). Порівняння часток обох груп респондентів щодо цих аспектів свідчить про те, що клієнти «гендерно чутливих» програм ВІЛ-сервісних організацій більш схильні до паритетного підходу вирішення різних питань, ніж потенційні клієнти таких програм.

Слайд 8

Висновки Найчастіше респонденти стикаються з проявами гендерної нерівності при прийомі на роботу, коли роботодавці надають переваги представникам однієї із статей (31% клієнтів Novib і 24% потенційних клієнтів). На другому місці – надмірне навантаження чоловіка або жінки при розподіленні сімейних обв’язків (28% клієнтів і 23% потенційних клієнтів). Окрім того, серед потенційних клієнтів на другому місці відмічені також «обмеження входу до певних кіл (професійних, бізнесових, дозвіллєвих тощо) – 23%, тоді як для реальних клієнтів цей прояв гендерної нерівності віднесений на четверте місце. І на третьому місці в обох досліджуваних групах – нерівномірність виплати зарплати чоловікам і жінкам за однаково виконану роботу (по 21% в кожній групі). «З якими із перелічених ситуацій Ви стикалися у своєму житті з огляду на Вашу стать?» (%)

Слайд 9

Висновки Переважна більшість опитаних клієнтів, які отримують послуги у ВІЛ-сервісних організаціях, вказали на абсолютно доброзичливе й ввічливе ставлення до них (88% ствердних відповідей). Більше того, на їхню думку, ставлення працівників цих організацій до ЛЖВ, навіть не можна порівняти із ставленням медичних працівників у звичайних лікарнях або поліклініках, які вирізняються байдужістю й надмірною пересторогою. Між клієнтами та соціальними працівниками нерідко виникають досить дружні стосунки, які характеризуються довірою й ввічливим ставленням. Майже одноголосно (92% відповідей) клієнти заявили про те, що не стикалися у ВІЛ-сервісній організації з випадками порушень прав клієнтів та/або членів їх сімей з огляду на їхню стать.

Слайд 10

Висновки

Слайд 11

Пропозиції отримувачів гендерно-орієнтованих послуг щодо покращення практики їх надання Клієнти ВІЛ-сервісних організацій відзначають, що ті послуги з психологічної підтримки, консультування та інформування, а також організація груп самодопомоги і дискусійних клубів, які вони отримали в ВІЛ-сервісі, були ефективними, а тому мають обов’язково надаватися і надалі і охоплювати більше ВІЛ-інфікованих Необхідно надавати можливість гендерно-чутливих послуг, таких як участь в консультаціях, групах самодопомоги окремо для чоловіків, окремо для жінок, відповідно до тих актуальних для них тематик

Слайд 12

Пропозиції отримувачів гендерно-орієнтованих послуг щодо покращення практики їх надання Клієнтами запропоновані такі теми для груп самодопомоги та дискусійних клубів: можливості безпечної вагітності та пологів для ВІЛ-інфікованої жінки; безпечна поведінка та можливості мати дитину у дискордантних парах; безпечна поведінка в сексуальних стосунках ВІЛ-інфікованого чоловіка; можливості безпечного планування дитини у ВІЛ-інфікованої пари; безпечне вигодовування немовляти ВІЛ-інфікованою жінкою; етичні інтимні стосунки чоловіка та жінки, способи підготовки партнера до відкриття статусу ВІЛ-інфікованого; протистояння дискримінації та стигматизації; протидія домашньому насильству; консультації щодо відвертого спілкування з дітьми на теми ВІЛ/СНІД.

Слайд 13

Пропозиції отримувачів гендерно-орієнтованих послуг щодо покращення практики їх надання Значна частина клієнтів ВІЛ-сервісних організацій потребує толерантного ставлення та якісних професійних послуг медиків: уролога, сексопатолога, хірурга, гастроентеролога, гінеколога, інфекціоніста, педіатра; Значна частина клієнтів ВІЛ-сервісних організацій висловила побажання щодо необхідності інформаційної та роз’яснювальної роботи з медичними працівниками щодо шляхів передачі ВІЛ /СНІД та проблем ВІЛ-інфікованих людей в контексті виховання професійного, толерантного ставлення медичних працівників до цієї категорії населення. Деякі категорії клієнтів ВІЛ-сервісних організацій потребують надання соціально-побутових послуг (душ, їжа, елементарні засоби гігієни, кімната відпочинку): це жінки, які потерпіли від домашнього насильства і змушені шукати собі притулку, а також матеріально незабезпечені жінки секс-бізнесу; також потрібні послуги (одноразові шприці, спиртові серветки) для ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків.

Слайд 14

Подальші кроки Після фіналізації звіту, дослідження буде видано та презентовано. Матеріали дослідження та фінальний звіт будуть розміщені у розділі “Гендер” на сайті Всеукраїнської мережі ЛЖВ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина