X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Повторення курсу математики 5 класу. Цікаві запитання та завдання для учнів

Завантажити презентацію

Повторення курсу математики 5 класу. Цікаві запитання та завдання для учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дніпропетровський обласний інститут після педагогічної освіти Кафедра природничої освіти Навчально – методичний відділ природничо-математичних дисциплін Робота вчителя математики Дубовиківської середньої загальноосвітньої школи Ромашиної Лариси Андріївни Дніпропетровськ 2014 рік

Слайд 2

Повторення математики курсу 5 класу Натуральні числа і дії з ними. Відрізок. Пряма. Площина. Промінь. Вирази. Кут. Види кутів. Трикутник і його види. Прямокутник. Площа прямокутника. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Піраміда. Звичайні дроби. Десяткові дроби. Відсотки.

Слайд 3

Уроки повторення математики курсу 5 класу Мета: повторити матеріал за курс 5 класу, закріпити набуті уміння та навички, удосконалити вміння застосовувати математичні знання до розв’язування нестандартних практичних задач; розвивати прийоми розумової діяльності, пам’яті, відпрацювати уважність, наполегливість, швидкість в розрахунках; виховувати відповідальність, самостійність, вміння працювати в команді, поважати один одного.

Слайд 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, … - натуральний ряд. Тема «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел» Числа, які використовуються при лічбі, Називаються натуральними.

Слайд 5

Пригадайте головне 1. Які числа називають натуральними? 2. Опишіть ряд натуральних чисел. 3. Чи існує найменше натуральне число? Найбільше? 4. Яка цифра не може стояти першою в записі натурального числа? 5. Як називають групи із трьох цифр, на які розбивають багатоцифрові числа з права на ліво?

Слайд 6

Пригадайте головне 1. Як називають числа, які додаються ? 2. Одна з властивостей додавання. 3. Як називають числа, які віднімаються ? 4. Як можна від числа відняти суму двох доданків і на оборот?

Слайд 7

Найменшим натуральнимчислом є число 1

Слайд 8

Найбільшим натуральнимчислом є число 9 1 не існує 0 Не існує

Слайд 9

Вкажіть натуральний ряд чисел: 1; 2; 3; 4…

Слайд 10

Завдання 1. Яке число є відємником у рівності 5200-100 =5100 ? 2. Чому дорівнює сума числа 10378 і числа 324121? 3. 1 км 526м + 800м = 4. 2 год 10 хв.- 50 хв =

Слайд 11

Тема «Відрізок. Пряма. Площина. Промінь»

Слайд 12

Скільки на рисунку відрізків? Записати їх. А В С D М N P

Слайд 13

Вибрати і вказати правильний варіант відповіді Прямі АВ і СD:

Слайд 14

Вказати правильний варіант відповіді. Зроби рисунок.

Слайд 15

Визначи, на якому із променів правильно позначено точку А(6):

Слайд 16

Тема «Вирази»

Слайд 17

Знайти значення виразу 1) 256 – (44 + 192) = 2) 414 + 142 – 547 = 3) (249 – 142) – (62 + 20) 4) 2765 : 2765 = 5) 3 + 8234 : 8234 = 6) 345 – (257 + 69) = 7) 457 – 365 – 69 = 20 9 25 1 4 19 23

Слайд 18

Підставивши замість цифр букви алфавіту, отримаємо прізвище давньогрецького математика 1) П 2) І 3) Ф 4) А 5) Г 6) О 7) Р

Слайд 19

Буквені вирази Буквені вирази утворюють із букв, чисел знаків дій і дужок. Якщо у буквеному виразі підставити замість букв певні числа то дістанемо числовий вираз.

Слайд 20

Знайти значення виразу: х – у, якщо 1) х = 237, у = 209 2) х = 360, у = 349 3) х = 561, у = 539 4) х = 93, у = 77 5) х 900, у = 881 28 11 22 16 19

Слайд 21

Підставивши замість цифр букви алфавіту, отримаємо одне з найголовніших понять математики 1) Ч 2) И 3) С 4) Л 5) О

Слайд 22

Тема «Кути. Види кутів» Фігуру утворену двома променями , які мають спільний початок, називають кутом (мал. 1). Два кути називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладані (мал. 2).

Слайд 23

Види кутів

Слайд 24

Закінчи твердження Гострий кут … Ніж прямий. Тупий кут … Ніж прямий.

Слайд 25

Тема «Трикутник і його види» Класифікація трикутників Трикутник Залежно від довжини сторін Залежно від міри кутів різносторонній рівносторонній рівнобедрений гострокутний тупокутний прямокутний

Слайд 26

Трикутники Залежно від міри кутів, трикутники поділяють на гострокутні, тупокутні й прямокутні. Залежно від довжин сторін трикутники поділяють на різносторонні, рівнобедрені й рівносторонні.

Слайд 27

Означення трикутника: Трикутник – це фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що попарно з'єднують ці точки. Елементи трикутника: Точки А,В,С – вершини . Відрізки АВ, ВС, АС – сторони. < А, < В,

Слайд 28

Повторимо визначення: Закінчити речення: Трикутник- це геометрична фігура, яка складається … Трикутник, у якого всі сторони рівні називається… Трикутник, у якого всі сторони різні називається … Трикутник, у якого дві сторони рівні називається…

Слайд 29

Який із трикутників є рівнобедреним, рівностороннім, різностороннім? 16см 16см 16см 18см 9см 8см 8см 8см

Слайд 30

Повторимо визначення: Закінчити речення: Якщо у трикутника два кути рівні, то він … Якщо у трикутника всі кути рівні, то він … Будь- який рівносторонній трикутрик є … Трикутник, у якого дві сторони рівні називається…

Слайд 31

Тема «Прямокутник» Означення трикутника: Прямокутник – це чотирикутник у якого всі кути прямі. Сусідні сторони прямокутника називають його шириною та довжиною. Протилежні сторони прямокутника рівні. Прямокутник у якого всі сторони рівні називають квадратом

Слайд 32

Площа. Площа прямокутника Sкв. = а Правило а - сторона квадрата Sпр. = аb Правило а і b - сторони прямокутника

Слайд 33

Пригадайте головне Який прямокутник називається плоским? Що таке одиничний квадрат? Якими одиницями вимірюють площу? Як визначити площу фігури? Яка формула площі прямокутника? Запишіть формулу площі квадрата.

Слайд 34

Слайд 35

Тема «Прямокутний паралелепіпед. Піраміда» Прямокутний паралелепіпед: АBCDA1B1C1D1 Вершини: АBCDA1B1C1D1 Ребра: АB, DС,A1B1,DС1; АD, BС,A1D1,BС1; AA1, BB1, CC1, DD1. В с D D C

Слайд 36

Об’єм прямокутного паралелепіпеда та куба V = аbc а , b і с - виміри прямокутного паралелепіпеда Vкуб. = а³ а - ребро куба

Слайд 37

Пригадайте головне Поясніть, що таке прямокутний паралелепіпед. Що таке виміри прямокутного паралелепіпеда? Яку форму мають грані прямокутного паралелепіпеда? Чому дорівнює сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда? Поясніть що таке куб. Яку форму мають грані куба? Чому дорівнює сума площ усіх граней куба?

Слайд 38

Об’єм прямокутного паралелепіпеда та куба V = аbc а , b і с - виміри прямокутного паралелепіпеда Vкуб. = а³ а - ребро куба

Слайд 39

Задача Довжина акваріуму 85 см, ширина 40 см, а висота – 60 см. Скільки літрів води необхідно влити до акваріуму, щоб рівень води був нижчий від верхнього краю на 10 см?

Слайд 40

Піраміди у житті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Слайд 41

Види пірамід

Слайд 42

Задача Назвіть: вершину піраміди; бічні ребра та ребра основи піраміди; 3. бічні грані та основу піраміди; ребра, що проходять через вершину піраміди; грані, що проходять через вершину піраміди.

Слайд 43

Пригадайте головне Поясніть, що таке піраміда. Поясніть, що таке вершина піраміди; основа піраміди; бічні ребра; ребра основи. Яку форму мають бічні грані піраміди? Яку форму може мати основа піраміди? Поясніть, від чого залежить назва піраміди.

Слайд 44

Тема «Звичайні дроби» Дайте відповідь на запитання: Що показує знаменник дробу? Що показує чисельник дробу? Що означає риска дробу ? Який дріб називають правильним? Який дріб називають неправильним? Як порівняти дроби з однаковими знаменниками? Як порівняти дроби з однаковими чисельниками?

Слайд 45

Дайте відповідь на запитання: Як порівняти правильний дріб із неправильним? Як перетворити мішане число у неправильний дріб? Як перетворити неправильний дріб у мішане число? Як додати дроби з однаковими знаменниками? Як відняти дроби з однаковими знаменниками?

Слайд 46

Допоможіть Віні – Пуху розмістити правельні і не правельні дроби:

Слайд 47

Розв'язування задач 1) Перетворіть на неправильний дріб числа: 2) Знайди від числа 120 3) Знайди від числа 120 4) Знайди число, якщо від нього дорівнює 20? 5) Знайди число, якщо від нього дорівнює 35?

Слайд 48

Тема «Десяткові дроби» Дайте відповідь на запитання: Як називають дроби записані за допомогою коми? А які ще дроби ви знаєте? Що відокремлює цілу та дробову частину десяткового дробу? У десятковому дробі справа приписали декілька нулів. Чи зміниться від цього дріб? Яку цифру треба поставити в десятковому дробі, якщо відсутня ціла частина числа?

Слайд 49

Дайте відповідь на запитання: Як називають перший розряд дробової частини десяткового дробу? А які ще є розряди дробової частини десяткового дробу? Яку цифру потрібно поставити в дробовій частині числа, якщо відсутній якийсь розряд? Яким математичним знаком записують результат порівняння? Який знак ще використовують для порівняння? (менше) А як порівнюють десяткові дроби?

Слайд 50

Пригадайте Сформулюйте правило множення десяткових дробів на 10, 100, 1000, … Сформулюйте правило ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, …

Слайд 51

Розв'язування завдань 1) Запишіть звичайний дріб у вигляді десяткового дробу: 2) Розмістіть в порядку зростання десяткові дроби, тобто від найменшого дробу до найбільшого. 1,04; 1,029; 1,2; 1,13; 1,0008; 1,1312; 1,28; 1,1. 3) Вкажіть всі можливі варіанти. 4, *65

Слайд 52

Знайдіть пропущені числа: 35,1 · = 0,351; 436 · = 0,436; 3) 6,58 · = 0,658; 4) 65,8 · = 6,58

Слайд 53

Розв'язування задач Швидкість равлика 0,2 м/с, а швидкість черепахи в 10 разів більша. З якою швидкістю рухається черепаха? На циркову виставу і назад додому дядько Василь плив по річці на катері.Катер по річці від пристані «Ключі» до пристані «Світле» йшов 6 год із швидкістю 15,5 км/год. На зворотний шлях він витратив 9 год. 1) Яка відстань по річці між пристанями? 2) Яка була довжина зворотнього шляху? 3) З якою швидкістю йшов катер від пристані «Світле» до пристані «Ключі»?

Слайд 54

Тема «Відсотки» Пригадайте головне Як знайти 1% від числа а? Як знайти р % від числа а? Як знайти число, 1% якого дорівнює а? Як знайти число, р% якого дорівнює а?

Слайд 55

Розв'язування задач Довжина тіла найменшої з мавп – карликової ігрунки, дорівнює 16 см, що становить 8% довжини тіла горили. Визначте зріст горили. Маса найбільшого з оленів – лося, досягає 500 кг. Маса найменшого з оленів – кабарги, становить 1,6% маси лося. Знайдіть масу кабарги.

Слайд 56

Список використаних джерел ЛІТЕРАТУРА Бурда М.І., Мальований Ю.І. та ін. «Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів». -- 2012. -Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.), «Математика. 5 клас».—К. Освіта, 2013. - Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.), «Математика. 5 клас».-- К. Освіта, 2013. Олійник Л. І., Безущак О. Ф., Гап'юк Г. В. Довідничок-помічничок. Навчальний посібник з математики для 5 класу. За програмою 2004 року. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 160 с. Роєва Т. Г., Синельник Л. Я. Математика у таблицях. 5 клас: Навч. посібник. - 3-тє вид., випр. і допов. - X.: Країна мрій™, 2005. - 72 с. Математичний гурток. 5 клас / Л. Савченко. — К. : Шк. світ, 2008. — 120 с. — (Б-ка «Шк. світу»). Бабенко С. П. Уроки математики. 5 клас. / С. П. Бабенко. — X.: Вид. група «Основа», 2007. - 320 с. Скляренко О. В. Математика. 5 клас. Задачі для розвитку мислення.— Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.— 96 с.

Слайд 57

Список використаних джерел ІНТЕРНЕТ - РЕСУРСИ: http://www.svetgeorg.com/stati/dlai/156-kolobok.html http://i.allday.ru/uploads/posts/2010-01/1264404759_4.jpghttp://katyaburg.ru/razdely/krasota-prirody/more-okean-kartinki-foto-video http://namonitore.ru/blog/page1/nespokoynoe_more_bugatti_veyrontarga.html http://pixelbrush.ru/2010/05/07/detskij-fony-risunki.html http://pozitivportal.ru/viewtopic.php?f=100&t=3592&start=10 http://allday2.com/index.php?newsid=12268 http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/irisha2040.10/0_4d132_6f78c634_orig.jpg http://pozitivportal.ru/viewtopic.php?f=100&t=3592&start=40 http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=1062814&keywordid=198607 http://blogs.privet.ru/user/orlenok72/88894522 http://www.liveinternet.ru/users/inmira/post107740149/ http://best-animation.ru/givotnie7.html http://mirgif.com/dengi-i-bogatstvo3.htm http://blestiashky.narod.ru/gif12.htm http://cliparti.jimdo.com/

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика