X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Об’єм циліндра"

Завантажити презентацію

"Об’єм циліндра"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Об’єм циліндра

Слайд 2

Тема уроку: поняття про циліндр як тіло обертання, його основні елементи, формули для обчислення об’єму, площі

Слайд 3

Мета уроку: формування поняття про циліндр, основи і твірні циліндра; радіус, висоту та вісь циліндра; перерізи циліндра площу і об’єм циліндра; вивчення властивостей основ і твірних циліндра; формули для обчислення площ бічної і повної поверхні циліндра; розгляд кількох задач з теми

Слайд 4

Означення циліндра Циліндр — геометричне тіло, яке складається не більше ніж з двох паралельних кругів, які суміщаються паралельним перенесенням, та всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих кругів. Основа перетинає кожну твірну бічної поверхні рівно один раз. о О1 А А1 Н L

Слайд 5

Циліндр утворений шляхом обертання прямокутника навколо своєї осі.

Слайд 6

Елементи циліндра Круги що утворюють циліндр називаються основами циліндра. Вони рівні і лежать у паралельних площинах. Твірні циліндра — відрізки, що сполучають відповідні точки кіл кругів. Вони паралельні і рівні. Радіусом циліндра називається радіус його основи. Висотою циліндра називається відстань між площинами основ. Віссю циліндра називається пряма, яка проходить через центри основ. Вона паралельна твірним.

Слайд 7

Види циліндрів еліптичний гіперболічний параболічний

Слайд 8

Прямий Круговий циліндр Циліндр називається прямим, якщо його твірні перпендикулярні до площин основ. При обертанні прямокутника навколо його сторони як осі утворюється циліндр. ABCD – прямокутник, АВ – вісь утвореного циліндра (AB || CD). D C А В

Слайд 9

Площа поверхні циліндра Площа повної поверхні циліндра дорівнює сумі площ його бічної поверхні та його основ. Площа бічної поверхні циліндра обчислюється за формулою:   R  

Слайд 10

Об’єм циліндра V=

Слайд 11

Осьовий переріз Якщо січна площина проходить через вісь циліндра, то січна являє собою прямокутник, дві сторони якого – твірні, а дві інші – діаметри основ циліндра. Переріз ABCD називається осьовим. A D C B

Слайд 12

Круговий переріз Круговий переріз – це переріз циліндра площиною, паралельною його основам.Площина, паралельна площині основи циліндра, перетинає його бічну поверхню по колу, яку дорівнює колу основи. С О γ α

Слайд 13

Переріз циліндра площиною, паралельною його осі (KLMN) || AB KLMN – прямокутник NK і LM – твірні циліндра NK – висота циліндра A B M K L N

Слайд 14

Дотична площина до циліндра Дотичною площиною до циліндра називається площина, яка проходить через твірну циліндра і перпендикулярна до площини осьового перерізу, що містить цю твірну.

Слайд 15

Вписані і описані циліндри

Слайд 16

Слайд 17

Задача №1 В циліндр площа основи дорівнює Q, а площа осьового перерізу S. Визначити повну поверхню циліндра. Розв’язанння: Відповідь: D A C O1 O

Слайд 18

Задача №2 Висота циліндра дорівнює 7 см, радіус 5 см. Знайти площу перерізу циліндра площиною, паралельною до його осі, якщо відстань між площиною і віссю циліндра дорівнює 3 см. Розв’язанння: Відповідь: O O1 A B C D K H R

Слайд 19

Використання циліндрів

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Висновки Отже, ми закріпили поняття про циліндр, його основні елементи, види, перерізи, навчились обчислювати площу поверхні і об’єм циліндра, побачили приклади його використання в нашому житті

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика