X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Варіант 1

Завантажити презентацію

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Варіант 1

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготувала вчитель математики СЗШ № 1 м. Львова ЛЕВ А.Я.

Слайд 2

Те, що я чую, я забуваю, Те, що я бачу та чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу та обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю та роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. Конфуцій Дива творять не комп'ютери, а вчителі!

Слайд 3

Що необхідно учням для успіху? Здатність творчо мислити, послідовно міркувати та репрезентувати свої ідеї. Уміти працювати в команді та володіти навичками ефективного спілкування. Визначати пріоритети, планувати конкретні результати і нести особисту відповідальність за їх реалізацію. Ефективно використовувати знання в реальному житті. Бути конкурентноспроможними. + Комп'ютерна грамотність

Слайд 4

Важливі специфічні компоненти інформаційної культури сучасного вчителя уміння використовувати сучасні ІКТ для підготовки, супроводу, аналізу, коригування навчального процесу; уміння добирати найбільш раціональні методи і засоби навчання, уміння враховувати індивідуальні особливості учнів, їх запити, нахили і здібності; уміння ефективно поєднувати традиційні методичні системи навчання із новими інформаційно-комунікаційними технологіями.

Слайд 5

збільшення кількості тренувальних завдань; досягнення оптимального темпу роботи учня; перетворення учня на суб’єкт навчання; застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних процесів; підвищення мотивації навчальної діяльності через діалог з програмою, який має характер навчальної гри. Позитивні особливості роботи з комп’ютерною навчальною програмою:

Слайд 6

відсутність емоційності діалогу з програмою; не завжди враховані програмістами особливості конкретної групи учнів; майже повна відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної культури учнів; подання навчального матеріалу в надто стиснутій та одноманітній формі; обмеження контролю знань кількома формами – тестами або програмованим опитуванням; наявність спеціальних знань самого вчителя. Недоліки:

Слайд 7

детально проаналізувати мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу; визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні; необхідно демонструвати предмети, явища або їх зображення; відібрати і проаналізувати дидактичні засоби; встановити їх відповідність змісту і цілі уроку, встановити, на якому попередньому пізнавальному досвіді буде проводитися вивчення кожного питання теми; визначити методи і прийоми для забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, досягнення ними міцного засвоєння знань, умінь і навичок. Як готувати і проводити урок з використанням ТЗН? Необхідно:

Слайд 8

З точки зору вчителя урок можна представити у вигляді наступної схеми: Етап 1 підгрупа 2 підгрупа 3 підгрупа Час 1. Організаційний момент, постановка мети 2 хв. 2. Робота з комп’ютером Інші форми роботи Інші форми роботи 10-12 хв. 3. Інші форми роботи Робота з комп’ютером Інші форми роботи 10-12 хв. 4. Інші форми роботи Інші форми роботи Робота з комп’ютером 10-20 хв. 5 Підбиття підсумків, домашнє завдання 4-5 хв.

Слайд 9

Слайд 10

За допомогою GRAN1 можна будувати та аналізувати функціональні залежності явного та неявного видів, які задані в декартових чи в полярних координатах, параметрично, таблично, графічно розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи з однією чи двома змінними; наближено визначати корені многочленів; досліджувати границі числових послідовностей та функцій; опрацьовувати статистичні дані; обчислювати визначені інтеграли; площі криволінійних трапецій; площі поверхонь та об’єми тіл обертання тощо.

Слайд 11

Розв’язати нерівність 3sin2x>1 . ЗАВДАННЯ

Слайд 12

Розв’язати нерівність 3sin2x>1 . ЗАВДАННЯ Тема уроку: „Побудова графіків функцій за допомогою елементарних перетворень” ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ Побудувати графік функції y=sinx та виконати вказані перетворення: 1) y=sin(x+1); 2) y=sinx+1; 3) y=sin(-x); 4) y=-sinx; 5) y=|sinx|; 6) y=sin|x|.

Слайд 13

Розв’язати нерівність 3sin2x>1 . Також актуальним буде творчий проект „Малюємо графіками функцій”. Кінцевим продуктом в проекті стане колекція малюнків. Завдання для школярів будуть корисними у тому змісті, що закладають базу для усвідомлення практичного застосування матеріалу – опису графічних зображень за методом функціонального подання. Школярі мають можливість проявити нестандартний підхід, творчість, розкрити прихований потенціал дослідника, винахідника. ЗАВДАННЯ Тема уроку: „Побудова графіків функцій за допомогою елементарних перетворень” ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ Побудувати графік функції y=sinx та виконати вказані перетворення: 1) y=sin(x+1); 2) y=sinx+1; 3) y=sin(-x); 4) y=-sinx; 5) y=|sinx|; 6) y=sin|x|.

Слайд 14

Програма GRAN-2D призначена для графічного аналізу систем геометричних об'єктів на площині, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 2-Dimension). За допомогою ППЗ GRAN-2D також зручно виконувати малюнки до стереометричних задач на розташування прямих і площин в просторі. Процес побудови при цьому подібний до побудови вручну, оскільки враховуються властивості паралельного проектування. Перевагою комп’ютерних моделей є динамічність. Фігуру можна розташувати в найкращому ракурсі, легко змінивши розташування опорних точок, покроково відтворити хід побудови, розмістити підказки до умови завдання чи до ходу розв’язування.

Слайд 15

ЗАВДАННЯ З точки простору до вершин квадрата зі стороною 60 см проведені рівні відрізки. Відстань від цієї точки до площини квадрата рівна 40 см. Обчислити площу опуклого чотирикутника, одна із сторін якого співпадає зі стороною квадрата, кінці протилежної сторони належать протилежним проведеним відрізкам, а площина чотирикутника перпендикулярна до площини цих відрізків.(10 клас)

Слайд 16

ЗАВДАННЯ З точки простору до вершин квадрата зі стороною 60 см проведені рівні відрізки. Відстань від цієї точки до площини квадрата рівна 40 см. Обчислити площу опуклого чотирикутника, одна із сторін якого співпадає зі стороною квадрата, кінці протилежної сторони належать протилежним проведеним відрізкам, а площина чотирикутника перпендикулярна до площини цих відрізків.(10 клас) Вивчаючи тему „Круг та його частини”, пропоную учням створити колекцію малюнків, в яких приховані дані геометричні фігури. Маючи необмежений час для виконання домашнього завдання, можливість дібрати в літературі потрібний матеріал, порадитися з друзями, учні можуть самовиразитися, створюючи малюнки, отримати позитивну оцінку однолітків та вчителя. Завдяки виконанню подібних творчих завдань у школярів зміцнюється позитивне уявлення про себе, підвищується внутрішня мотивація, інтерес до навчання. Для побудови фігур, обчислення периметра чи площі їх частин застосовую ППЗ GRAN-2D. Щоб зробити малюнок яскравим, привабливим, його можна розфарбувати різними кольорами, нанести штриховки.

Слайд 17

ППЗ GRAN-3D дозволяє створювати та оперувати моделями геометричних об'єктів, а саме: точка, відрізок, ламана, площина, многогранник, поверхня обертання. При цьому можливе задання об'єктів у різний спосіб.

Слайд 18

ЗАВДАННЯ НА ОБЧИСЛЕННЯ В правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює 9 од., а площа основи 20 кв. од. Обчислити висоту піраміди; радіус описаного навколо основи кола; кут між сусідніми бічними ребрами; кут нахилу бічного ребра до площини основи; кут між площинами суміжних бічних граней.

Слайд 19

Програму Advanced Grapher призначено для побудови графіків функцій, графічного розв’язування рівнянь, нерівностей, систем рівнянь та нерівностей, обчислення площ фігур, похідної функції, складання рівняння дотичної та ін.

Слайд 20

Розв’язати рівняння 2sin 0.5x=-1. ЗАВДАННЯ

Слайд 21

Розв’язати рівняння 2sin 0.5x=-1. Обчислити площу фігури, обмеженої графіками кривих Розглядають функції у=SQRТ(6x-5) та y=(x-2)^2 і застосовують операцію Точки перетину графіків, записують абсциси точок перетину – межі інтегрування. Користуючись послугою Інтеграл, необхідно зазначити, між графіками яких саме функцій потрібно обчислити площу фігури, ввести межі інтегрування. Можна обчислити площу фігури за одну операцію. Штриховка фігури при цьому зберігається як окремий об’єкт. ЗАВДАННЯ

Слайд 22

Програмний засіб “Пакет динамічної геометрії DG” (далі – ПЗ) створений для підтримки шкільного курсу планіметрії. ПЗ DG – це комп’ютерне середовище для експериментування з геометрії. Даний ПЗ призначений для використання вчителями математики і учнями 7-9 класів на уроках геометрії у школі. Мета ПЗ – надати учням можливість самостійного відкриття геометрії шляхом експериментування на комп’ютері. ПЗ також можна використовувати для ілюстрування задач і теорем курсу планіметрії, створення та використання наочних інтерактивних навчальних матеріалів.

Слайд 23

ЗАВДАННЯ Дослідіть залежність величини вписаного й центрального кутів, якщо вони спираються на спільну дугу. Урок - навчальне дослідження з геометрії у 9-му класі із використанням ПЗ “Пакет динамічна геометрія DG”. ТЕМА УРОКУ: КУТИ, ВПИСАНІ В КОЛО

Слайд 24

Мультимедійні засоби Особливо хотілося б зупинитися на використанні такої інформаційної технології, як комп'ютерні презентації на уроках математики. Я використовую комп'ютерні презентації на уроці, коли комп'ютер виконує роль і дошки, і підручника, і дидактичної допомоги.

Слайд 25

Програмний засіб “Програмно-методичний комплекс Терм VII підтримки практичної навчальної математичної діяльності” (ПМК Терм) призначено для використання на уроках алгебри в 7 класі, а також вчителями математики - при підготовці до проведення уроків, самостійних або контрольних робіт, учнями – при виконанні домашніх завдань.

Слайд 26

Приклад оформлення засобами ТерМ перетворення виразу (режим перевірки кроку розв’язування)

Слайд 27

Програмне середовище “Системи лінійних рівнянь” (ПС СЛР) призначено для застосування в курсі алгебри загальноосвітньої школи при вивченні теми „Системи лінійних рівнянь з двома змінними”. Даний програмний засіб дозволяє учневі зосередитися на логіці розв’язування систем лінійних рівнянь і отримати осмислений результат; звільняє учня від рутинних обчислень, що дозволяє розв’язувати набагато більшу кількість задач; дозволяє диференціювати навчання, полегшує перевірку виконання завдань. ПС СЛР надає наступні можливості: розв’язування систем лінійних рівнянь графічним способом, а також способом додавання, підстановки, і текстових задач, математичною моделлю яких є системи лінійних рівнянь.

Слайд 28

Слайд 29

Основним призначенням програмного засобу «Алгебра 7-9» є використання в якості наочностей на уроках алгебри у 7-9 класах або у процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних вмінь.

Слайд 30

Бібліотека опорних конспектів Конспект-означення

Слайд 31

Конспект-алгоритм розв’язання задачі.

Слайд 32

Конспект - приклад застосування алгебраїчної властивості

Слайд 33

Конспект-графічне побудування.

Слайд 34

Конспект - анімація (реального процесу)

Слайд 35

Мета застосування педагогічного програмного засобу (ППЗ) “Бібліотека електронних наочностей “Геометрія, 7-9 класи” – активізувати пізнавальну діяльність учнів; посилити самостійність в опануванні знаннями, вміннями і навиками, мотивацію та інтерес до навчання геометрії і, тим самим, покращити навчальні досягнення учнів.

Слайд 36

Головне вікно ПЗНП «Бібліотека електронних наочностей «Геометрія, 7-9 клас» завантажене в режимі „Конструктор”

Слайд 37

Електронний навчально-методичний комплект «Алгебра, 10 і 11 класи» (ЕНМК) містить тексти та ілюстрації, аудіо супровід, анімаційні фрагменти, завдання для програмованого контролю рівня навчальних досягнень учнів, інтерактивні ресурси тощо.          Цей ЕНМК має широкий спектр демонстраційних можливостей:          анімація процесів, які складно або й неможливо спостерігати у природному середовищі; збільшення або зменшення зображень,  їх переміщення, зміна напрямку спостереження тощо. Разом  з  цим  ЕНМК  надає  можливості  для  індивідуалізації  та диференціації навчання, контролю та самоконтролю рівня навчальних досягнень учнів. Він має інформаційно-довідкову систему для самостійного пошуку учнем необхідної інформації та систему діалогового режиму.

Слайд 38

Імпортовані наочності для уроку "Застосування визначених інтегралів"

Слайд 39

Копія вікна ППЗ „Алгебра 11” до завдання на обчислення площі фігури з використанням визначених інтегралів

Слайд 40

Електронні навчально-методичні комплекти «Геометрія, 10 і 11 класи» - це електронне видання, яке містить набір мультимедійних компонентів, що відображають об'єкти геометрії, які вивчаються в 10 – 11 класі. Зміст і структуру ППЗ зорієнтовано на розв'язування навчальних завдань. Дані завдання можуть бути включені до шкільної лекції, уроків повторення і систематизації знань. Використання засобу може відіграти важливу роль в організації самостійної, групової чи індивідуальної роботи учнів. Оскільки більша частина завдань подається з підказкою чи з відстрочкою висвітлення ходу розв’язування, то така подача матеріалу сприяє впровадженню інтерактивних форм навчання.

Слайд 41

Тестові завдання дозволяють швидко перевірити знання пройденого матеріалу та отримати навички користування тестами для майбутнього незалежного тестування

Слайд 42

Великі бібліотеки інтерактивних моделей, таблиць, портретів покращують сприйняття матеріалу

Слайд 43

Анімаційний та інтерактивний матеріал найкращим чином допомагає запам’ятати весь курс

Слайд 44

Історичні відомості, словник та довідка розширять ваш світогляд

Слайд 45

Копія екрану ППЗ „Математика, 5 клас”. Режим „Конструктор”

Слайд 46

Вікно створення тестового завдання на впорядкування

Слайд 47

Програми тестування Перевірка знань та вмінь учнів, оцінювання їх досягнень є невід'ємною частиною процесу навчання. Порівняльний аналіз різних форм контролю та оцінки знань та вмінь показує, що найбільш повно критеріям якості при визначенні рівня знань відповідає тестування, а враховуючи необхідність оперативного тестування та обробки даних, значить і комп'ютерне тестування.

Слайд 48

Структура системи

Слайд 49

Слайд 50

“Тестові завдання. Математика” – комп’ютерна програма, яка дозволяє швидко та якісно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. За її допомогою можна здійснювати перевірку знань у режимах тесту та за темами. Налаштування програми дозволяють включити підказки, щоб негайно дізнатись, яка відповідь правильна, або спробувати повторно дати відповідь. Програму можна використовувати також і для тематичного оцінювання, поточного оцінювання. Програма може використовуватись учителями на уроках у кабінетах, обладнаних комп’ютерами або інтерактивною дошкою.

Слайд 51

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики надає можливості удосконалювати організацію уроку, активізує пізнавальну діяльність учнів з метою отримання міцних математичних знань для подальшого їх використання в практичній діяльності. Я вважаю, що для впровадження ідеї інформаційно-комунікативних технологій навчання можна використовувати величезну палітру методів і форм, що розроблені в сучасній педагогіці. Але найбільше імпонують мені ті методи і форми, в яких школярі не тільки отримують готові знання, а самі стають активними учасниками процесу пізнання, самостійно, шляхом критичного мислення вирішують проблемні питання, розв’язують проблемні ситуації, знаходять істину. Тому моє педагогічне кредо: “УЧЕНЬ – НЕ ПОСУД, ЯКИЙ ПОТРІБНО НАПОВНИТИ, А СВІЧКА, ЯКУ ПОТРІБНО ЗАПАЛИТИ”. І ТИМ ЯСКРАВІШЕ ВОНА БУДЕ ГОРІТИ, ЧИМ БІЛЬШЕ ЛЮБОВІ І ВЛАСНОЇ ДУШІ ВІДДАМО МИ СВОЇМ УЧНЯМ. В И С Н О В К И

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика