X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зародження ринкових відносин

Завантажити презентацію

Зародження ринкових відносин

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Зародження ринкових відносин. Початок промислової революції.

Слайд 2

Мета уроку: показати занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині ХІХ ст.; ознайомити учнів з процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі; формувати вміння й навички аналізу соціально-економічної історії країни, роботи з поняттями.

Слайд 3

План. Проникнення товарних відносин у поміщицьке господарство. Селянські промисли. Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості.

Слайд 4

1. Проникнення товарних відносин у поміщицьке господарство Робота з текстом підручника с. 90 Хто перешкоджав капіталістичній модернізації розвитку економіки України? Що залишалося оплотом кріпосницьких відносин в Україні? Що свідчило про проникнення ринкових відносин в першій половині ХІХ ст.? Хто вдавався до раціоналізаторських експериментів? Чому раціоналізаторські експерименти закінчувалися невдачею?

Слайд 5

2. Селянські промисли. Прокоментувати виділені речення с 90-91: розклад кріпосницької системи супроводжувався обезземеленням селян; безземельні селяни шукали заробіток недалеко від дому; частина бідноти, не знайшовши роботи дому змушені були шукати заняття в далеких відходах; на іншому полюсі села виділялися заможні селяни.

Слайд 6

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ Чумаки Полтавщини. 1849 р. (Уривок з книги М. Арандаренка «Записки про Полтавську губернію») Ті, що займаються візникуванням солі з Криму і Бессарабії, а також риби з Криму і Дону, звуться тут чумаками. Великий зріст, фізична сила, мужні риси обличчя і довгий жмут волосся, закручений за вухо (по малорос. чуприна, або оселедець), рухи, які свідчать про міцність м’язів, поважна постава з виразом самосвідомості на обличчі, гордість – з мовчазною веселістю, одяг – надто широкі шаровари, нарозхрист свита і висока смушкова шапка – становлять відмінні риси чумака. Цей клас, підкоривший себе особливим умовам під час візникування, відрізняється цим від інших малоросіян. Вони (чумаки) мають дуже великих, сильних і красивих волів, охоче за ними доглядають, платять за них дорогу ціну і цим пишаються; в добрі, надзвичайної міцності вози, на які кладуть 100 і більше пудів, запрягаючи звичайну пару волів (тут зветься паровицею); ті, в кого худоба слабша, впрягають і дві пари. Коли на Перекопі від озер сіль вивозилась вільно, зі сплатою в казну від пароволого воза, то були приклади, що чумаки вивозили парою волів на одному возі по 200 пудів солі і більше. Візникування своє чумаки провадять звичайно валками (по малорос. фура), які складаються з кількох десятків возів (по чумацькому паровиці). Валка, або фура, має свого отамана, який від імені цілої валки наймається для візникування, приймає заробітки і робить розкладку за участю кожному. Таке товариство зветься в них артіллю. Кожний чумак в своїй артілі підкорюється в суворому розумінні всім умовам і в разі відходження від них – карається і навіть виганяється з артілі. Отаман вирішує всі суперечки остаточно; він призначає кару, і вся артіль підкоряється йому безумовно… Візникування їх починається від початку весни і триває до осені. Взимку чумаки в подорож не їдуть. Зупиняючись на ночівлю, чумаки вишиковують свої вози в колону, військовим порядком. Джерело: Хрестоматія з історії Української РСР. – С. 100–101. На підставі відомих вам фактів про працю чумаків, поміркуйте над запитанням: що змушувало їх об’єднуватися в артілі і підкорятися суворій дисципліні?

Слайд 7

Слайд 8

3. Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Промисловий переворот (промислова революція) – перехід до машинного виробництва. Історичний факт. Промисловий переворот в Англії відбувся протягом останньої третини XVIII ст. — першої половини XIX ст.; у Франції він тривав з початку XIX — до кінця 60-х років XIX ст.; у США (північні штати) протягом 90-х років XVIII — середини XIX ст. В Україні промисловий переворот розпочався в 30-х роках ХІХ ст. Поміркуйте, чому він відбувся з таким запізненням майже в півстоліття?

Слайд 9

Опрацюйте текст підручника с 93-96 і письмово наведіть факти, що свідчать про розвиток капіталістичних відносин у промисловості. Виробництво будується на застосуванні машин, спочатку парових. Основна умова розвитку капіталізму – ринок найманої праці. Перехід від мануфактури до фабрики. З’являються нові верстви населення: підприємці та промислові робітники.

Слайд 10

с. 94 Пояснити, що означають наступні цифри. 200 - Кількість промислових підприємств наприкінці XVIII ст. 2150 – Кількість промислових підприємств в 1860 р. 1815 – Яхненки і Симиренки заснували торговий дім. 40-і рр. ХІХ ст. – заснування парового цукрового виробництва. 1823 – рік запуску першого пароплава «Бджілка» 1835 – час початку роботи пароплавної кампанії на Дніпрі 1841 – рік створення першого заводу з виробництва сільськогосподарської техніки

Слайд 11

Слайд 12

Зростання кількості промислових робітників у Наддніпрянській Україні. Співвідношення кріпосних і вільнонайманих робітників у промисловості Східної України. 1828 р..

Слайд 13

С. 95-96. Як можна пояснити той факт, що Наддніпрянська Україна мала більш розвинуту промисловість, ніж Західна Україна? Папірня в Бережанах. 1805 р. Типове підприємство того часу.

Слайд 14

Закріплення: 1. Які зміни в сільському господарстві свідчать про зародження ринкових відносин? 2. Яке значення мало поширення селянських промислів для розвитку ринкових відносин? 3. Дайте визначення поняття «промисловий переворот». 4. Назвіть прізвища найбільших українських підприємців – вихідців із селян. 5. Охарактеризуйте особливості промислового перевороту в Україні. 6. Які особливості спостерігаються в розвитку промисловості та торгівлі в Україні? Чому деякі важливі галузі промисловості не розвивалися? 7. Користуючись картою, підготуйте розповідь про господарство українських земель.

Слайд 15

Домашнє завдання: Опрацювати підручник - §10 Підготувати повідомлення на тему: «Найбільші порти в Україні, в першій половині ХІХ ст.»

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України