X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Витоки українського народу та його державності"

Завантажити презентацію

"Витоки українського народу та його державності"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 1. Витоки українського народу та його державності План заняття 1. Вступ до курсу історія України та його завдання. 2. Найдавніші поселення людей на території України періоду кам'яного віку. 3.Трипільська культура. 4.Кочові і землеробські племена України в ранньому залізному віці. Перші держави. 5. Античні міста-держави Північного Причорномор‘я. 6. Ранні слов'яни та їх сусіди. 7. Германські племена на території України. 8. Наш край у давнину

Слайд 2

Рекомендована література Бойко О. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Академвидав, 2003. Борисенко В. Курс української історії. К.: Либідь, 1998. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Донецьк: БАО, 2003. Довідник з історії України: в 3 томах. – К.: Генеза, 1995. Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська обл.. – К.: Українська Радянська Енциклопедія, 1972. Історія України / За заг. ред. В.Смолія - К., 2000. Кормич Л. І. Історія України. – Харків: Одіссей, 2001. Крип'якевич І., Історія України — Лв, 1991. Мельник Л. Історія України: в ІІ книгах. – К.: Либідь, 1991. т. 1-2. Наумко В. Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1999. Полонська-Василенко Н. Історія України (у 2-х томах).— К., 1992. Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь., 1993.

Слайд 3

Реферат – коротка доповідь із оглядом існуючого готового матеріалу з певної проблеми. Структура реферату : титульний аркуш, зміст, вступ, 2–3 розділи, висновки, список джерел і літератури. Загальний обсяг 10–20 аркушів тексту, надрукованому через 1,5 інтервали на папері формату А4 лише з одного боку. Виступ з доповіддю на семінарі на 7–10 хвилин.