X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Завантажити презентацію

УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Україна в роки повоєнного десятиліття (1945 – 1955) Україна в період тимчасової лібералізації в СРСР (1953–1964 рр.). Наростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України (друга половина 60 – сер. 80-х рр.) Україна і процес перебудови в СРСР (1985 – 1991 р.)

Слайд 2

Наростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України (друга половина 60 – сер. 80-х рр.)

Слайд 3

«Застій» Період правління Л.Брежнєва (1964 – 1982 рр.): поворот від лібералізації до консерватизму в усіх сферах життя; відмова від критики культу особи; зростання корупції, хабарництва, бюрократизму; всевладдя «номенклатури».

Слайд 4

Курс на «стабілізацію»: Зміцнення монополізму КПРС; Підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудівників у радах; Зростання масштабів бюрократичного апарату; Зведення нанівець самостійності громадських організацій, їхнє фактичне одержавлення.

Слайд 5

Посилення негативних тенденцій в соціально-економічному житті: уповільнення темпів економічного зростання; наростаюче домінування зрівнялівки в оплаті праці; деформована структура розміщення продуктивних сил (переважання промисловості групи «А»); значна зношеність основних виробничих фондів;

Слайд 6

збереження і поглиблення відставання від країн Заходу щодо рівня споживання на душу населення; катастрофічна екологічна ситуація; загострення житлової проблеми; несприятлива демографічна ситуація.

Слайд 7

Україна і процес перебудови в СРСР (1985 – 1991 р.)

Слайд 8

Перебудова соціально-економічний і політичний курс радянського керівництва в 1985 - 1991 рр., спрямований на реформування всіх сфер суспільного життя при збереженні соціалізму. Її ініціатором став Генеральний секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов

Слайд 9

Особливості «перебудови» в Україні: уповільнений темп розвитку; порівняно низький рівень активності населення; тривале збереження при владі старої брежнєвської еліти; відсутність відвертого насилля як засобу вирішення внутрішніх проблем; перетворення Чорнобильської трагедії з екологічного чинника суспільного життя на потужний політичний. Щербицький - перший секретар ЦК КПУ у 1972 – 1989 рр.

Слайд 10

І етап (квітень 1985 — січень 1987 р.) - визрівання політичного курсу перебудови курс на прискорення соціально-економічного розвитку, наведення елементарного порядку, зміцнення трудової та технологічної дисципліни, підвищення відповідальності кадрів та ін.

Слайд 11

травень 1985 року постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму Марка СРСР "Тверезість - норма життя" (1985)

Слайд 12

26 квітня 1986 р. – аварія на Чорнобильській АЕС

Слайд 13

Четвертий енергоблок ЧАЕС після аварії

Слайд 14

Встановлення знаку "Заборонена зона"

Слайд 15

II етап (січень 1987 - літо 1988 р.) - кристалізація та усвідомлення основних завдань перебудови, формування та розширення її соціальної бази політичний центр сформулював, а згодом і обнародував стратегічну тріаду перебудови: нове політичне мислення; радикальна економічна реформа (червневий (1987) Пленум ЦК КПРС); демократизація політичної системи

Слайд 16

Січневий пленум ЦК КПРС (1987) Курс на «демократизацію всіх сторін життя суспільства», реформування політичних інститутів, розвиток гласності: створення комісії з вивчення сталінських репресій під керівництвом О. Яковлєва; реабілітація жертв масового терору; припинення переслідування інакодумців і церкви.

Слайд 17

зняття цензури і дозвіл видання нових газет; дозвіл раніше заборонених книг та фільмів; поява опозиційних літературних творів; розгортання на сторінках періодичних видань дискусій про вибір шляху суспільного розвитку, видання опозиційних журналів; поява політичних передач.

Слайд 18

Червень 1987 р. – пленум ЦК КПРС: Програма економічних реформ: розширення самостійності підприємств на принципах госпрозрахунку та самофінансування; поступове відродження приватного сектору економіки;

Слайд 19

відмова від монополії зовнішньої торгівлі, більш глибока інтеграція у світовий ринок; скорочення кількості галузевих міністерств та відомств; розвиток орендних відносин на селі.

Слайд 20

1987 р. – виникнення неформальних громадських організацій: Український культурологічний клуб (Київ), «Товариство Лева» (Львів), «Народний союз сприяння перебудові» (Одеса), «Комітет підтримки перебудови» (Ворошиловоград)

Слайд 21

1988 – 1989 рр.: Товариство української мови ім. Т. Шевченка (1989), історико-просвітницька організація «Меморіал» (1989), екологічне громадське об'єднання «Зелений світ» (1988). Українська Гельсінська спілка (1988). голова УГС Л. Лук'яненко

Слайд 22

III етап (літо 1988 - травень 1989 р.) - зміщення центру рушійних сил перебудови зверху вниз червень — липень 1988р. – XIX Всесоюзна конференція КПРС: Вироблення основних принципів політичної реформи: чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову; ліквідація зрощування партійного і державного апаратів; плюралізм політичного життя; розширення повноважень рад; проведення виборів на змагальній і альтернативній основі.

Слайд 23

IV етап (травень 1989 – лютий 1990рр.) – розмежування, консолідація та протистояння політичних сил. поглиблення процесу перебудови; інтенсивне формування народних фронтів – перших незалежних організацій, які мали масовий характер; монополія КПРС у політичній сфері поступово витісняється реальним плюралізмом (лютневий (1990 р.) пленум ЦК КПРС: відміна статті 6 Конституції СРСР, яка проголошувала КПРС ядром політичної системи).

Слайд 24

Вересень 1989 р. – установчий з'їзд «Народного Руху України за перебудову». Головою Руху обрано І.Драча.

Слайд 25

21 січня 1990 р.- акція “живий ланцюг” (на відзнаку річниці Акту злуки ЗУНР і УНР (1919 р.)

Слайд 26

Слайд 27

V етап (лютий - грудень 1990 р.) - поступове зміщення вправо акцентів політики керівництва СРСР і радикалізація народних мас. загострення ситуації в країні; вибори в березні 1990 р. народних депутатів до Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів.

Слайд 28

Березень 1990 р. - вибори до Верховної Ради УРСР на альтернативній основі. Верховна Рада УРСР

Слайд 29

16 липня 1990 р. - Декларація про державний суверенітет України.

Слайд 30

Мітинг під час ухвалення Декларації про державний суверенітет України

Слайд 31

2 - 17 жовтня 1990 р. – кампанія протестного голодування студентів у Києві (Революція на граніті).

Слайд 32

Слайд 33

VI етап (грудень 1990 – серпень 1991 рр). загострення економічної і політичної кризи в СРСР, намагання консервативних сил врятувати імперію; кінець перебудові, перемога демократичних сил.

Слайд 34

17 березня 1991 р. – союзний референдум з питання збереження СРСР “новоогарьовський процес” (переговори між радянськими республіками про зміст нового союзного договору) 19 – 21 серпня 1991 р. - спроба державного перевороту в СРСР (серпневий путч)

Слайд 35

Слайд 36

24 серпня 1991 р. - позачергова сесія Верховної Ради України:

Слайд 37

Акт про державну незалежність України

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України