X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Українське військо княжих часів

Завантажити презентацію

Українське військо княжих часів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* * Тема 1. Українське військо княжих часів

Слайд 2

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ Найдавніші військові формування на території України Організаційна структура та система комплектування війська Початки українського воєнного мистецтва

Слайд 3

Л І Т Е Р А Т У Р А Брайчевський М. Ю. Походження Русі. - К., 1968. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. — К., 1998. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. — К., 1996. Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З., Думін О., Шрамченко С. Історія Українського війська. Т.1-2. – Київ: Варта, 1994. Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія Українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Упорядник Б.З.Якимович. - 4-те вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. - 712с. Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системи Руссо-литовских отношений конца ХV – первуй трети ХVІ вв. – М., 1995. Кубіцький С.О., Кирик В.Л., Єрмоленко А.Б., Сірий С.В. Нариси воєнно-політичної історії України: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 264 с. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 390с. Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела. — Т. 1., — К., 1997. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—ХІII вв. - М.. 1982. Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь... — СПб., 1998. Скрипник М.О., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. та ін. Історія України: Навчальний посібник. Під ред. М.О.Скрипника. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 367с. Історія України: Посібник / За ред. Г.Д.Темка, Л.С.Тупчієнка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 480с. Черкащина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 384с. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 480с.