X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Україна на початку ХХ ст.

Завантажити презентацію

Україна на початку ХХ ст.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Україна на початку ХХ ст.

Слайд 2

До Рос імп 9 українських губерній (Волинська, Подільська, Полтавська, Харківська, Київська, Херсонська, Катеринославська, Чернігівська, Таврійська) (618 тис. км2, 30 млн. українців) До Ав-Уг Буковина, Галичина, Бессарабія 72 тис. км.2, 4 млн. українців

Слайд 3

Перепони на шляху державності Відсутність державності протягом століть Звідси- відсутність політичного досвіду Політика свідомої деформації економіки українських провінцій Колоніальний статус (монополізм, інозем капітал, сировинний х-р, технічна відсталість, ) Станом на 1900 р. 80-90% акціонерних капіталів у гірничозаводській галузі знаходилося у власності іноземців. Найбагатшими на теренах української економіки були такі іноземні підприємці як Дж.Юз (до 10 млн. крб.), «соляний король» француз Сольве (до 10 млн. крб.), грек Раллі (від 25 до 30 млн. крб.). відсутність класу укр капіталістів капітал \ рік 1890 1900 французький бельгійський англійський німецький 67 млн. крб. 25 млн. крб. 35 млн. крб. 79 млн. крб. 226 млн. крб. 297 млн. крб. 137 млн. крб. 219 млн. крб.

Слайд 4

Юзівка, 1911

Слайд 5

Нерівномірність екон розвитку (відсутн завершених екон циклів) Перехід від традиційного до індустріального суспільства в Рос і Ав-Уг відбувався нерівномірно, мав незавершений х-р процес модернізації в Наддніпрянській Україні починався з економіки, а в західноукраїнських землях - з політичних реформ австрійського уряду(під модернізацією розуміють процес переходу від традиційного, аграрного суспільства до сучасного, індустріального. Модернізаційний процес відбувався в різних сферах: економічній, соціальній, політичній та духовній). Модернізац процеси стосувалися міста, а мешканцями міст були лише 16 % усіх українців

Слайд 6

Пережитки кріпосництва (латифундизм,відсутн капіталу, техніки, інфраструктури) землеробський менталітет селянина

Слайд 7

Відсутність політичної еліти Національна самоідентифікація мінімальна перетворенням української старшинської верхівки на російське дворянство централізація та бюрократизацією управління Низький рівень освіти Русифікація, ополячення, окатоличення

Слайд 8

Підстави для укр держ Історичні (існування держ з Київ Русі-Козаччини) Територіальні (корінне, за тер. поступалася Росії і Османській імперії ) Чисельні (поступалася Росії, Німеччині, Австро-Угорщині і Великобританії) Етнічні (в Рос укр становили 73 % населення ) Економічні Культурно-релігійні (- процес переходу до малої сім'ї, зростання соціальної мобільності, )

Слайд 9

Риси суспільно-політичного життя в Зах Україні: Політика «поділяй і владарюй» система політичних партій та організацій на західноукраїнських землях почала формуватися швидше чим на Наддніпрянщині, Вплив на укр пол парт європ (ав-уг) фактору їх утворення і діяльність відбувалося в легальних умовах, Характерною рисою галичан була їхня лояльність до Габсбургів, коріння якої сягало часів «просвічених монархів» -Марії-Терезії та Йосифа II. –3 течії: москвофіли, народовці, радикали. При цьому слабкість москвофільського руху, угодовство частини народовців по відношенню до поляків, опозиція угодовству радикалів, Народовство стало пасивним, що відштовхнуло від нього молодь, яка радикалізувалася, спиралася у своєму світобаченні на принципово інші - позитивістські, соціалістичні засади.

Слайд 10

поляки перешкоджали не лише створенню українських навчаль них закладів чи поширенню української мови (в суді, адміністрації); вони протидіяли зайняттю представниками української нації державних посад. Польсько-український конфлікт був гострішим чим українсько-російський, він був локомотивом утворення партій. Національна сасмоідентифікація Університетська «справа» переходить «зі сфери теоретичних дискусій» на «поле дійсної боротьби» активний процес духовного і господарського відродження (“Просвіта”, “Рідна школа”, Наукове товариство імені Шевченка (1893 р.), “Сільський господар”, “Народна торгівля”, “Сокіл” (1894), “Січ” (1900). З трьох регіонів західноукраїнських земель - Галичини, Буковини, Закарпаття - лише населення останнього закінчувало XIX ст., так і залишаючись у стані національної нерозвинутості. Провідна роль УНДП зрівноважувала і стабілізувала політичне життя. Практично усі політичні партії Східної Галичини стояли на платформі політичної самостійності України, що давало підстави для формування широкої політичної консолідації (виявиться у 1918-1919 рр.) Вплив УГКЦ

Слайд 11

ПРОМИСЛОВІСТЬ Монополізм, інозем капітал, сировинний х-р, технічна відсталість, Колоніальний статус деформація Відсутність нац бурж, відсутн трудов закон-ства землеробський менталітет, консерв, мінімалістська етика праці царизм Бідність, Безграмотність, Політична аморфність Поміщик опора монархії, неграмотний, консерв, відсутн інновац, Пережитки кріпацтва Інтелігенція-нац, мала, бідна еліта Реліг конфл тільки в Зах Укр 16% роб класу українці, бідні, неосвіч Роб укр, але мало, бідні, неосвічені, трудова емігр в США Важка і легка Деревообробна, нафта Наддніпрян Зах Укр Незаверш аграрн переворот, безземеля, відробітки, стара техніка Гуманіт інтеліг, лоял до Рос Гуманіт інтеліг+правники+УГКЦ+австрофіл ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЯ ??? ПОЛІТ ПАРТІЇ Нелегальні, Громадс орг в тіні Соціалістичні, Пацифізм, народництво, інтелігенція гуманітарна, Автономізм у складі Рос федерації УНП – єдина самост парт Легальне існування Певні права Громадс орг –Просвіта, Укр господар, Січ УНДП –центр, лібер Інтелігенц+ ера юристів+УГКЦ Автономізм в Ав-Уг МОСКВОФІЛИ «Нова ера» УКР-ПОЛ КОНФЛІКТ!!! австрофільство Соціальна обмеженість та політична короткозорість , народництво, впливи імперських партій русифікація, Лояльність інтел, НАЦ САМОІДЕНТИФІКАЦ Ополячення, б-ба за освіту, нац. самоідентифік мовна, узагалі культурна строкатість земель Правова к-ра Правова к-ра Сіл госп психол КОЗАЦ. СТРАРШ

Слайд 12

український народ як цілість не встиг сформуватися. Так само не встигли сформуватися і політичні сили, які б адекватно відоб ражали, висловлювали, формулювали політичні інтереси різних його соціальних, релігійних та інших груп і верств

Слайд 13

Аграрний переворот Промисл переворот Національна буржуаз Буржуазна революція Громадян права, труд законодавство Робітничий клас Аграрний переворот Промисл переворот Національна буржуаз Робітничий клас Буржуазна революція Модернізація –індустр – промисл Модернізація Європа Україна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України