X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціально-економічне життя народу та національний рух у першій половині ХІХ ст

Завантажити презентацію

Соціально-економічне життя народу та національний рух у першій половині ХІХ ст

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Соціально-економічне життя народу та національний рух у першій половині ХІХ ст.» Узагальнення за темою :

Слайд 2

«Любіть Україну у сні й наяву, Вишневу свою Україну… Любіть Україну ,як сонце любіть, як вітер, і трави, і води…» Т.Г.Шевченко

Слайд 3

Узагальнити та систематизувати знання з теми; Розвивати вміння працювати з картою та історичними джерелами; Вміти обґрунтувати і висловлювати особисту точку зору, встановлювати причиново-наслідкові зв'язки. Мета:

Слайд 4

1) До складу яких держав входили українські землі у п.п. XIX ст.? 2) Схарактеризуйте політику імперських урядів щодо України у п.п. XIX ст. Використайте для характеристики три іменника.

Слайд 5

Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії .

Слайд 6

Слайд 7

Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії .

Слайд 8

Слайд 9

Самоврядування,право населення самостійно вирішувати справи внутрішнього управління. Автономія. Об’єднання всіх етнічних українських територій у складі єдиної держави. Соборність.

Слайд 10

Перехід від мануфактурної стадії виробництва до фабрично-заводської. Промисловий переворот Форма державного устрою,за якої територіальні одиниці мають власні органи влади і поряд з цим утворюють спільні державні органи Федерація

Слайд 11

Вплив територіального положення держав на їх політику та міжнародні відносини Організація війська, при якій солдати поєднують військову службу із веденням господарства Геополітика Військові поселення

Слайд 12

Встановіть відповідність 1)-е; 2)-а; 3)-є; 4)-б; 5)-ж; 6)-г; 7)-д; 8)-в. ДАТА ПОДІЯ 1)1812р. а)заснування Харківського університету 2)1805р. б)видання альманаху“РусалкаДністровая” 3)1825 р. в)заснування Азовського козацького війська 4)1836 р. г)утвореннявійськових поселень 5)1846 р. д)видання“Кобзаря” 6)1817р. є)повстаннядекабристів 7)1840 р. е)російсько-французькавійна 8)1828 р. ж)заснування Кирило-Мефодіївськоготовариства

Слайд 13

Визначити історичну особистість

Слайд 14

Керівник повстанського руху на Поділлі у 1813—1835 роках проти національного і соціального гніту. «…Не любив розбійників, сильно карав даремних злодіїв. Житель с. Гуменці Мисливський згадував, що одного разу … відібрав багато золота у місцевого здирника і роздав бідним, обірваним жінкам, що йшли по дорозі. На прощання сказав: "Беріть золото, хай діти ваші вдома не плачуть... Як мене десь вб'ють, споминайте..." Устим Кармалюк

Слайд 15

Слайд 16

Він залишив після себе багатогранну спадщину: понад 300 історичних досліджень, критичних і полемічних статей. Серед них — «Українські балади», п’єси і повісті «Сава Чалий», «Переяславська ніч», «Кудеяр», «Чернігівка» та ін. Разом з Т. Г. Шевченком та іншими кирило-мефодіївцями був покараний і відбув десятирічну висилку в Саратов. Тут він почав вивчати історичне минуле краю. Потім йому дозволили жити в Петербурзі, і він працював в університеті. Але власті завжди з підозрою ставилися до діяльності ... Його бажання працювати на Україні, в Києві, не здійснилось. Микола Костомаров

Слайд 17

Слайд 18

В 1816 вступив у “Союз порятунку” був автором його статуту. У березні 1821 створив і очолив Південне товариство декабристів. З 1821 року розробляв проект соціально-економічних та політичних перетворень у Російській імперії (у 1821 — названий ним Руською правдою), який став політичною програмою Південного Товариства. Виступав за проведення військового перевороту без участі широких верств населення. Висловлювався за знищення всієї імператорської сім'ї. Програма містила вимоги негайного повалення самодержавства та встановлення республіканського правління. Павло Пестель

Слайд 19

Слайд 20

«Всё он изведал: тюрьму петербургскую, Справки, доносы, жандармов любезности, Всё - и раздольную степь Оренбургскую, И её крепость... В нужде, в неизвестности Там, оскорбляемый каждой невеждою, Жил он солдатом с солдатами жалкими, Мог умереть он, конечно, под палками, Может и жил-то он этой надеждою.» М. Некрасов Тарас Шевченко

Слайд 21

Слайд 22

Він багато подорожував по Галичині, Закарпаттю та Буковині, збираючи фольклор та вивчаючи народний побут. У 1842-48 рр. Був сільським священиком. З 1848 р. - викладач, а з 1863 року - ректор Львівського університету. Після революційних подій 1848 року примкнув до табору слов'янофілів. У 1867 році переїхав до Вільна, де працював головою Археографічної комісії. У 1849 р. письменник видав свою „Граматику руського язика". Яків Головацький

Слайд 23

Слайд 24

З’ ясуйте організацію

Слайд 25

Мета руху- збройною силою встановити в Росії конституційний лад. Вони боролися за повалення царату та скасування кріпацтва. Основне гасло - буржуазна революція. Програма руху формавувалися під впливом західноєвропейських ідей, глибшого ознайомлення з соціальним та політичним життям Європи. Цілі рухи відображали історичні завдання, що виникли у розвитку Росії того часу. Декабристи

Слайд 26

Морально-етичний рух у вигляді закритої організації «вільних каменярів».. Найбільш поширене означення  — це «система моралі, викладена в алегоріях та проілюстрована символами»; також — всесвітнє братство, всесвітній Орден. Масони

Слайд 27

Українська таємна політична організація, що спиралася на традиції українського визвольного й автономістського руху. Була одним з проявів піднесення національного руху на українських землях та активізації загальнослов'янського руху під впливом визвольних ідей періоду назрівання загальноєвропейської революційної кризи — «весни народів». Кири ло-Мефо діївське товариство

Слайд 28

Діяльність організації викликана як соціально-національним поневоленням українців в Австрійській Імперії, так і пробудженням інших слов'янських народів переступила межі вузького культурництва. У 1834 р. організація робить спробу видати збірку «Зоря», в якій збиралися надрукувати матеріали, що засуджували іноземне гноблення і прославляли героїчну боротьбу українців за своє визволення. “Руська трійця”

Слайд 29

Робота з документом “Книга буття українського народу” 1) Схарактеризуйте мету діяльності товариства. 2) Який державний устрій пропонують братчики? 3) Яке місце відводиться Україні у майбутній слов'янській державі? Якою повинна бути ця держава?

Слайд 30

Значення Кирило-Мефодіївського товариства Члени Кирило-Мефодіївського товариства, враховуючи уроки світового досвіду сформулювали основні постулати українського національного відродження, визначили форми та методи досягнення поставленої мети. Поява та діяльність братства стала початком переходу від культурницького до політичного етапу боротьби за національний розвиток України.

Слайд 31

Значення Кирило-Мефодіївського товариства Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання українського національно- визвольного руху полягало в тому, що саме в ньому відбулася перша і найуспішніша спроба об’єднання на національних принципах української аристократії та селянства.

Слайд 32

Місце Т.Г. Шевченко в українському національно-визвольному русі у п.п. 19 ст.

Слайд 33

Що вам відомо про творчість Т. Г. Шевченко з уроків української літератури? Які його твори історичної тематики ви можете назвати? Про що там йдеться? Яку участь у діяльністі Кирило-Мефодіївського братства брав Т.Г. Шевченко? Як ви розумієте вислів «Шевченко належав до революційного крила Кирило- Мефодіївського братства»? Поясніть.

Слайд 34

• Яке місце посідає Т. Г. Шевченко в українському національному відродженні?

Слайд 35

Закінчити речення: було цікаво… було важко… я зрозумів, що… зараз я можу… я навчився… я зміг… мене здивувало… урок дав мені для життя…

Слайд 36

Домашне завдання. Підготувати повідомлення за темами: “Освіта в Україні у п.п. XIX ст.” “Розвиток науки у п.п. XIX ст.” “ Ришельєвський ліцей” “Харківський університет”

Слайд 37

Гарного настрою!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України