X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток Запорізької Січі у 18 ст. Ліквідація Січі Катериною 2

Завантажити презентацію

Розвиток Запорізької Січі у 18 ст. Ліквідація Січі Катериною 2

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 7. Розвиток Запорізької Січі у XVIII ст. Ліквідація Січі Катериною II. План лекції: 1. Запорозька січ та Гетьманство в першій половині XVIII ст. 2. Ліквідація Гетьманшини та зруйнування Запорозької Січі.

Слайд 2

Пилип Орлик (1710— 1742 рр.) У 1710 р. залишки козацького війська обирають на гетьмана П. Орлика (1710— 1742 рр.) - колишнього генерального писаря при І. Мазепі. Намагаючись забезпечити собі підтримку, він створює проект під назвою «Пакти і Конституція прав вольностей Запорізького Війська» — угоду між гетьманом, старшиною і запорожцями. Статті конституції передбачали встановлення національного суверенітету, забезпечення демократичних прав людини, єдності та взаємодії законодавчої, виконавчої і судової влади.

Слайд 3

Слайд 4

Зовнішня політика гетьмана У зовнішній політиці передбачалася спілка зі Швецією та кримським ханом. П. Орлик виступив за непорушність кордонів Війська Запорізького, визначених ще Зборівською угодою. Орлик, підтриманий Карлом XII, вступає у спілку з Туреччиною і Кримом і на початку 1711 р. організує спільний похід запорожців і татар проти російських військ в Україні. Проте наступ не мав успіху, і Орлик був змушений повернутись в еміграцію.

Слайд 5

Іван Скоропадський (1708 – 1722 рр.) За часів правління І. Скоропадського посилюється контроль Москви над Україною. До гетьмана був приставлений резидент — стольник Ізмайлов. У 1715 р. Петро І ліквідував виборність старшини і полковників. У 1721 р. Росія проголошена імперією. Після закінчення Північної війни Петро І вживає заходи з ліквідації автономії України.

Слайд 6

Слайд 7

Малоросійська колегія (1722—1727 рр.) В 1722 р. створюється Малоросійська колегія (1722—1727 рр.) на чолі з бригадиром С. Вельяміновим. Вона складалася з шести російських офіцерів і прокурора та поділяла владу з гетьманом. По смерті І. Скоропадського вводиться заборона на вибори гетьмана. Українські питання з Колегії іноземних справ переходять до російського Сенату.

Слайд 8

Слайд 9

Павло Полуботок (1722 – 1724 рр.) Наказний гетьман П. Полуботок очолив боротьбу за залишки автономії Гетьманщини і домігся від Сенату певного обмеження функцій Малоросійської колегії. Але в середині 1723 р. він був заарештований і ув'язнений в Петропавлівській фортеці, де й скінчив своє життя.

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Відновлення гетьманщини Смерть Петра І у 1725 р. та загроза війни з Туреччиною змінили політичну ситуацію в Росії. Під тиском Олександра Меншикова, який володів значними маєтками в Україні, в 1727 р. Петро II ліквідував Малоросійську колегію і дозволив вибори гетьмана.

Слайд 13

Слайд 14

Данило Апостол (1728 – 1734 рр.) В 1728 році гетьманом було обрано Данила Апостола. Але з'являються так звані «Рішительні пункти», які визначали статус України у складі Росії. Причому вперше цей документ виник у формі не угоди, а царського указу. Гетьман не мав права дипломатичних стосунків, старшина і полковники затверджувались імператором, усі митні прибутки України мали надходити у державну скарбницю.

Слайд 15

Слайд 16

Правління гетьманського уряду Після смерті Д. Апостола у 1734 р. імператорка Анна Іоанівна (1730— 1740 рр.) не дозволила обрати нового гетьмана і всю владу в Україні передала князеві Шаховському й так званому Правлінню гетьманського уряду.

Слайд 17

Анна Іоанівна (1730— 1740 рр.)

Слайд 18

Кирило Розумовський (1750 – 1764 рр.) 22 лютого 1750 р. за рішенням Єлизавети Петрівни Правління гетьманського уряду було розпущено і на гетьмана обрано Кирила Розумовського — молодшого брата фаворита імператриці.

Слайд 19

Єлизавета Петрівна 1740 – 1762 рр.

Слайд 20

Слайд 21

Діяльність Кирила Розумовського Розумовському вдалося розширити автономію України, повернувши її справи з Сенату до іноземної колегії. Київ і Запоріжжя знову підпорядковувалися гетьманові. Відновив Розумовський і склад генеральної старшини і суду.

Слайд 22

Катерина II Катерина II, прагнучи уніфікації та централізації державного управління, у 1764 р. після звернення Розумовського з проханням про введення спадковості гетьманування і розширення його прав знову ліквідувала цей інститут в Україні.

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Друга Малоросійська колегія (1764—1786 рр.) Вся повнота влади зосередилась у руках президента Другої Малоросійської колегії (1764—1786 рр.) генерал-губернатора Петра Румянцева. Колегія складалася з чотирьох російських представників, чотирьох українських старшин, прокурора, двох секретарів (росіянина і українця).

Слайд 26

Слайд 27

Діяльність Катерини II щодо Гетьманщини. На початку 80-х років був скасований полковий устрій на колишній Гетьманщині. У 1776 р. Катерина II ліквідувала слобідське козацтво — більшість заможних козаків наказним порядком перевела в гусари, а частину — в селянський стан. Старшина отримала офіцерські звання і статус дворянства. На території слобідських полків було створено Слобідсько-Українську губернію з центром у Харкові.

Слайд 28

Останній кошовий отаман – Петро Калнишевський Після укладення Кючук-Кайнарджийського миру Запорізька Січ втратила значення військового форпосту проти турецької і татарської агресії. Крім того, козаки брали активну участь у гайдамацькому русі. Війська царського генерала Текелі, повертаючись із Криму, несподівано оточили Січ. Петро Калнишевський — останній кошовий отаман — капітулював і згодом був засланий царським урядом на Соловки.

Слайд 29

Останній кошовий отаман – Петро Калнишевський

Слайд 30

Ліквідація Січі. У 1781 р. був ліквідований полково-сотенний устрій, а Лівобережжя поділене на три намісництва — Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське (потім — Малоросійське генерал-губернаторство).

Слайд 31

В 1783 р. українську національну армію у складі 10 полків було перетворено на регулярні пікінерські полки за взірцем російської армії. Того ж року кріпосне право було поширене на українське селянство.

Слайд 32

«Жалувана грамота дворянству» У 1785 р. виходить «Жалувана грамота дворянству», за якою українська шляхта отримує дворянські права та привілеї.

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Література: Основні: 1. Грушевський Михайло. Ілюстрована історія України. – К. 1990. 2.Крип'якевич І. П. Історія України. – Львів, 1990. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1-2. – К. 1992. Субтельний Орест. Україна. Історія. - К 1993. Історія України / Керівник авторського колективу Ю.Зайцев. – Львів,1996. – 488с. 5. Історія України / Під редакцією В.А.Смолія. – К 1997. –423 с. Додаткові: 1. Котляр М.Ф., Смолій В. А. Історія в життєписах. – К. 1994. 2.Крип'якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 3.Довідник з Історії України. Т. 1. - К. 1993.

Слайд 37

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України