X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток освіти та науки в 1917–1921 рр.

Завантажити презентацію

Розвиток освіти та науки в 1917–1921 рр.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розділ 4: Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921рр. Тема: Розвиток освіти та науки в 1917–1921 рр.

Слайд 2

ПЛАН: Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці; Культурно-освітня діяльність громадських діячів.

Слайд 3

Основні поняття: Українізація – процес поступового поширення в освіті, культурі, державному управлінні та інших галузях життя української мови, утвердження іі як державної після тривалого періоду заборон і переслідувань. Інтелігенція – соціальна група, що складається з освічених людей, яким притаманна велика внутрішня культура, які професійно займаються розумовою працею, розвитком і поширенням культури.

Слайд 4

. Освітня політика в 1917- 1920 рр 1. Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці Період Риси   УЦР Розбудова украінськоі школи, Відкриття 53 українських гімназій. Відбулось декілька учительських з’їздів. Заснування Київського народного університету. Підтримка діяльності товариств «Просвіта». Проте більшість дій не вийшло за межі декларацій   П. Скоропадський Активна освітня політика. Розбудова мережі українських гімназій (150). Поступова українізація народної, середньої та вищої освіти. Реорганізація Киівськото народного університету в державний. Створення університету в Кам’янці-Подільському. Відкриття українських кафедр у Київському, Одеському і Харківському університетах  

Слайд 5

1. Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці УНР Освітня політика не виходила за межі декларацій про підтримку і розвиток української освіти, бо Директорй доводилося вести постійні бойові дй, до того ж вона не контролювали тривалий час певної територіі   Денікінський Освіта українською мовою заборонялася і переслідувалася Радянська влада Руйнування попередньоі системи освіти. докладалися значні зусилля до ліквідації неписьменності. Ідеологізація освіти. Створення єдиної трудової школи (навчання 7 років). Скасовувалася плата за навчання. Розбудовувалася мережа підготовки педагогічних кадрів (інститути, технікуми, курси). Половина шкіл здійснювала навчання українською мовою. У 1920 р. ліквідовано університети, а на їх базі створено мережу інститутів. Уся наукова робота була зосереджена в УАН. Для підготовки для вступу у вузи створювалися робітничі факультети (робітфаки)  

Слайд 6

Палладін Олександр Володимирович 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 7

Пато н Євге н О скарович 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 8

Кри мський Агата нгел Юхи мович 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 9

Граве Дмитро Олександрович 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 10

Вернадський Володимир Іванович 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 11

Іва н Матві йович 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 12

Николай Прокоф’євич Василенко 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 13

Дми тро Іва нович Багалій  2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 14

Володи мир Галактио нович Короле нко 2. Культурно-освітня діяльність громадських діячів

Слайд 15

Слайд 16

Наукове товариство імені Шевченка (НТШ)

Слайд 17

Узагальнення: Одним із найвагоміших здобутків цього періоду було створення Української академії наук (УАН), яку очолив В. Вернадський. Період визвольних змагань став часом злетів та падінь для української інтелігенції, що уособлювала національну культуру, була носієм ідеалів національного державотворення. Унаслідок складних воєннополітичних колізій значна її частина опинилася за кордоном, а решта, залишившись під владою більшовиків, змушена була співпрацювати з ними.

Слайд 18

Список використаних джерел: Губарев В. К. Історія України: Довідник школяра і студента. – Д., 2004. Реєнт О. Історія України: підруч для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / О. Реєнт, О. Малій. – К, : Генеза, 2010. – 240 с. : іл., карти. Турченко Ф. Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 – 1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – Вид. 3-тє, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.: іл.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України