X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток культури на початку ХХ ст.

Завантажити презентацію

Розвиток культури на початку ХХ ст.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК №6 ТЕМА. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ НА ПОЧАТКУ XXст. Творча група вчителів історії м. Черкас

Слайд 2

ПЛАН 1.Характерні риси культури України на початку XXст. 2.Освіта. 3.Наука.Видатні вчені. 4.Українська преса та видавництво. 5.Здобутки майстрів літератури та мистецтва. 6.Зміни у побуті та звичаях українців. 7. Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій. 8.Церковне життя.

Слайд 3

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Культура Модернізм Реалізм Конфесія

Слайд 4

РОБОТА НАД ПОНЯТТЯМИ Реалізм-напрямок у літературі й мистецтві,який прагне правдиво, обєктивно відображати дійсність. Модернізм-загальна назва сукупності напрямків у літературі й мистецтві кінця 19-початку 20ст.,представники яких заявляли про розрив із традиціями реалізму. Митцям модернізму було притаманне змішування стилів,революційне перетворення засобів виразності.

Слайд 5

РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ В ході уроку заповнить таблицю “Розвиток культури України на початку XXст.

Слайд 6

Робота з підручником, документами і матеріалами 1.Обгрунтуйте актуальність питання в той час про навчання українською мовою в школах України. 2.Порівняйте стан освіти в Наддніпрянській Україні і західноукраїнських землях на початку XXст. 3.Які ви можете назвати чинники,що сприяли розвитку освіти і гальмували її розвиток?

Слайд 7

1.Які висновки можна зробити з даних на карті? 2.Як можна коментувати таку велику різницю між регіонами?

Слайд 8

Прокоментуйте твердження: “наприкінці XIX-на початку XXст. Українськими вченими було здійснено багато досліджень із життя українського народу,доведено історичну самобутність та своєрідність українського культурно-національного типу. Проте ці дослідження були зроблені з урахуванням цензурних вимог,деякі історичні теми взагалі не могли бути дослідженими”. Як політика російського уряду вплинула на розвиток вітчизняної науки?

Слайд 9

З’ясуйте внесок видатних українських вчених початку XXст. І.Пулюй-український фізик, електротехнік Дани ло Кири лович Заболо тний український мікробіолог, епідеміолог

Слайд 10

Мико ла Дми трович Пи льчиков— український фізик-теоретик, експериментатор, винахідник. Володимир Іванович Вернадський- український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму

Слайд 11

Микола Федорович Гамалія український і радянський мікробіолог і епідеміолог Ігор Іванович Сікорський інженер (авіаконструктор) і підприємець

Слайд 12

Петро Миколайович Нестеров—військовий льотчик, штабс-капітан. Основоположник вищого пілотажу (петля Нестерова). Левко Макарович Мацієвич- авиатор, капитан. Висунув ідею Створення авіаносців

Слайд 13

Миха йло Сергі йович Груше вський— професор історії, організатор української науки, автор понад 2000 наукових праць. Автор фундаметальної праці — «Історія України-Руси» Єфи менко Олекса ндра Я ківна- український історик і етнограф, перша жінка, що одержала ступінь доктора історії.

Слайд 14

Дмитро Іванович Багалій — український історик, філософ та громадський діяч, академік Всеукраїнської Академії Наук (з 1919). Микола Миколайович Аркас— український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик. Автор ілюстрованої “Історії України-Руси”

Слайд 15

Борис Дмитрович Грінченко— український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови». Агатангел Юхимович Кримський— український історик, письменник і перекладач кримськотатарського походження, один з організаторів Академії Наук України. Автор «Української граматики».

Слайд 16

Охарактеризуйте внесок українських поетів і письменників в розвиток літератури Михайло Михайлович Коцюбинський— український письменник, громадський діяч. Олександр Олесь - український письменник, поет, драматург, представник символізму.

Слайд 17

Кобилянська Ольга Юліанівна - українська письменниця Леся Українка - українська письменниця, перекладач, культурний діяч.

Слайд 18

Архип Юхимович Тесленко - український письменник. Василь Семенович Стефаник - український письменник, майстер експресіоністичної новели.

Слайд 19

Внесок в розвиток театру, музики та мистецтва Микола Садовський -актор, режисер і громадський діяч Панас Карпович Саксаганський - визначний український актор, режисер, драматург

Слайд 20

Іван Карпенко-Карий Тобілевич - український письменник, драматург, актор Лесь Курбас - український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач.

Слайд 21

Марі я Костянти нівна Занькове цька - українська актриса. Соломія Амвросіївна Крушельницька - українська оперна співачка, педагог.

Слайд 22

Костанді Киріак Костянтинович - український маляр Труш Іван Іванович - український живописець-імпресіоніст, майстер пейзажу і портретист

Слайд 23

Олександр Олександрович Мурашко - український живописець, педагог і громадський діяч. Казими р Севери нович Мале вич - український художник-авангардист.

Слайд 24

Кричевський Федір Григорович - український художник і педагог Василь Григорович Кричевський - український маляр, архітектор, графік.

Слайд 25

Бойчук Михайло Львович - український художник, маляр-монументаліст. Бойчук Тимофій (Тимко) Львович - країнський живописець-монументаліст.

Слайд 26

Робота з підручником 1.Опрацювати матеріал підручника і виписати зміни, які відбулися в побуті та звичаях українців на початку 20 століття. Поясніть, чим вони були викликані. 2. З’ясуйте роль і значення народних звичаїв українців в їхньому житті.

Слайд 27

Робота з таблицею Назва Характеристика «Сокіл» Спортивне товариство, що виникло у 90-х рр. XIX ст. у Львові. Мета — виховання в українському народі єдності, народної сили і почуття честі шляхом плекання фізкультури, а разом із тим витривалості, рухливості, підприємності, розуміння праці в спільному гурті, дисципліни; приділялася увага пожежній справі, мандрівництву, фехтуванню, «наколесництву» — велосипедному спорту, із 1912 р.— вправам у стрілянні. Значних зусиль для розбудови «Сокола» доклав І. Боберський. «Січ» Спортивно-протипожежно-фізкультурна організація, створена в 1900 р. в Галичині, а також на Буковині, Закарпатті та в еміграції. Перша «Січ» заснована К. Трильовським («січовим батьком») вс. Завалля Снятинського повіту. Наголошення зв'язку «Січей» з історичними традиціями (Запорозька Січ), спільні вправи і свята в народних одягах чи одностроях під січові ми прапорами, як зовнішньою ознакою національної окремішності від польського оточення; сприяло зростанню національної свідомості й активізації політичного життя українців у Галичині й на Буковині. «Пласт» Нелегальна військовопідготовча молодіжна організація, створена в 1911 р., яка проводила вишкіл усіх бажаючих; у результаті такої роботи в 1913—1914 рр. пластові гуртки було ствс рено майже в усіх середніх школах Галичини. «Січові стрільці» Товариство, засноване К. Трильовським у 1913 р. при Українському Січовому Союзі. Під керівництвом Д. Катамая була організована стрілецька секція для підготовки молоді у військо вій справі, оформлена пізніше в окремі Товариства українських січових стрільців, яких у 1914 р. налічувалося 94. Польові вправи цих товариств відбувалися за підручником О. Дем чука й О. Семенюка «Правильник піхотинця». Із членів товариств УСС, «Січей», «Соколів» та добровольців, що погодилися, у серпні 1914 р. був сформований легіон Українських січових стрільців.

Слайд 28

Робота в групах I група Опрацювати матеріал підручника і охарактеризувати діяльність православної церкви. II група Опрацювати матеріал підручника і охарактеризувати діяльність греко-католицької церкви. III група Опрацювати матеріал підручника і охарактеризувати діяльність сектанського руху. Завдання: складіть історичний портрет А. Шептицького

Слайд 29

Андрей Шептицький Роман Марія Александр Шептицький

Слайд 30

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Метод “Уявний мікрофон” Чи спостерігалися в українській культурі початку XX ст. ознаки європейського модернізму? Свою думку аргументуйте.

Слайд 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.Історія України:підруч. Для 10 кл. загальноосвіт.Навч.закл./О.Реєнт,О.Малій.-К.:Генеза,2010. 2. www.google.com.ua; http://wikipedia.org.ua. 3. Історія Україн.10клас/А.І.Мироненко, О.П.Мокрогуз.Х.:Вид.група“Основа”,2011 4.Скирда І.М.Історія України.10клас.-Х.:Вид. “Ранок”,2010. 5.Історія України.10клас.Атлас.-Х.:Вид. “Ранок”, 2010. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України