X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кирило-Мефодій

Завантажити презентацію

Кирило-Мефодій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

9 к л а с УРОК з історії України на тему СЛОВ`ЯНСЬКІ ПРОСВЕТИТЕЛІ КИРИЛ ТА МЕФОДІЙ

Слайд 2

Мислі кирило-мефодіївських братчиків зоставили глибокий слід, вони жили далі і будили політичну і соціальну українську мисль… Від Кирило-Мефодіївського братства веде свою історію весь новий український політичний рух М.С.Грушевський

Слайд 3

1.Створенння Кирило-Мефодіївського братства. 2.Програмні документи –Програма і Статут. 3.Тарас Григорович Шевченко в українському національному відродженні. 4.Значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

Слайд 4

В.І. Штинберт Кирило-Мефодіївське братство

Слайд 5

У 1846 році "заговорщики" створили братство ім. Кирила та Мефодія, члени якого сповідували гуманістичну ідеологію, що базувалась на ідеях христианства - любові до ближнього, щирого прощення людських помилок. Соціальний склад братсва - різночинці, дворяни. Товариство було не лише малочисельним, а й обмеженим у своїй діяльності. Протягом приблизно 14 місяців його існування "браття" збиралися кілька разів на тривалі філософські й політичні дискусії (під час однієї з них і був присутній донощик Петров) та підготували ряд положень своєї програми. Ілюстрація до “КОБЗАРЯ” В.Седляр

Слайд 6

Товариство складалося всього з десятка активних членів та кількох десятків співчуваючих. Це були молоді українські інтелегенти. 30-річний історик Микола Костомаров незадовго до свого арешту отримав кафедру у Київському університеті. 22-річний Василь Білозерський у дні створення товариства, за спогадами Костомарова, жив у Київі "по окончании курса в университете... в надежде найти себе служебное место", яке й знайшов у Полтаві, де до арешту викладав у кадетському корпусі. Микола Гулак перебував на службі в канцелярії київського генерал-губернатора на посаді перекладача археографічной комісії. Хоч два інших інтелігенти - викладач гімназії та письменник Пантелеймон Куліш і вже добре знаний поет Тарас Шевченко - підтримували з товариством не дуже стійкі зв'язки, їх також заарештували. СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД БРАТЧИКІВ “КОБЗАР” Т.Г.ШЕВЧЕНКО

Слайд 7

Основна мета - об'єднаня слов'ян на засадах федерації при рівності та дотриманні прав і свобод громадян, скасування кріпацтва, та самодержавства, соціальне і національне визволення українського народу. Члени братства ідеалізували козацьку минувщину і в її суспільній організації вбачали майбутній суспільний устріій України. ,” Ілюстрація до поеми “ГАЙДАМАКИ” Т.Г.Шевченко

Слайд 8

діяльності ФОРМИ ТА МЕТОДИ -НЕЛЕГАЛЬСТЬ І КОНСПЕРАЦІ Я ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРИСЯГИ; -ПРОГОЛОШЕННЯ ВЗАЄМОДОПОМОГИ; -ПОШИРЕННЯ ОСВІТИ І ГРАМОТНОСТІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ; -ПОШИРЕННЯ СВОЇХ ІДЕЙ ЧЕРЕЗ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ Р Е Л І Г І Й Н А СПРЯМОВАННІСТЬ -НАЗВАНА В ЧЕСТЬ СЛОВ`ЯНСЬКИХ ПРОСВЕТИТЕЛІВ,КИРИЛА Й МЕФОДІЯ; -ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУЛА ЗАПОЗИЧЕНА В ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВАХ; -У ПРОГРАМОВИХ ДОКУМЕНТАХ ДОМІНУЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ІДЕЇ ПЕРВІСНОГО ХРИСТІАНСТВА; -ЧІТКО ПРОСТЕЖУЄТЬСЯ ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ,СВОБОДИ,РІВНОСТІЙ БРАТЕРСТВА

Слайд 9

Микола Костомаров (1817-1885) - 30-річний історик ,завідувач кафедри Київського університету, один з організаторів товариства Автор книги "Закон Божий (Книга Буття українського народу)" , яка стала основоположним твором Статуту товариства Активні члени братства

Слайд 10

Микола Гулак (1822-1899) Засновник, головний діяч Кирило-Мефодіївського братства Громадсько - політичний діяч педагог, учений

Слайд 11

Пантелеймон Куліш - Видатний письменник України, поет, етнограф, критик, громадський діяч (1819 - 1897)

Слайд 12

Портрет Пантелемона Куліша, написаний Тарасом Григоровичем Шевченко

Слайд 13

Письменник, редактор першого українського журналу “ОСНОВА” (1825-1899)

Слайд 14

Микола Савич (1808-1892) Громадсько-політичний діяч, публіцист, однодумець Т.Г.Шевченко

Слайд 15

(1822-1862)

Слайд 16

видатний український письменник , «Кобзар» українського народу» Тарас Григорович Шевченко - (1814 -1861)

Слайд 17

Слайд 18

У Шевченка Т. Г. вже в першій половині 40-х років XIX ст. сформувався революційно - демократичний світогляд. У ряді своїх творів, і перш за все в 'I мертвим, i живим, i ненародженім землякам моїм', в 'Заповітi', він закликав народ до боротьби за свою свободу, кінцевою метою якої повинна була стати демократична республіка, (на відміну від М. Костомарова, який вважав за необхідне зберегти монархічну форму правління). У своїх ідеалах великий поет спирався на демократичні засади організації Запорізької Січі, боротьби українського народу за свободу. Та Кобзар дивився не тільки в минуле: зразком демократії державно-політичного устрою в свій час він вважав політичний устрій США, асоціюючи послідовну боротьбу за демократію і незалежність із першим американським президентом. Звертаючись до своїх співвітчизників, він запитував: 'Коли ми дождемося Вашингтона з новим i праведним законом?' І оптимістично стверджував: ‘дождемось таки колись ".

Слайд 19

П р о г р а м о в і ц і л і 1. Знищення царизму,кріпосного праву, і поділу населення на стани. 2.Об`єднання слов`янських народів у єдину федерацію. 3. Кожний слов`янський народ зберігає свою самостійність і незалежність й утворює власну державу з республіканською формою правління у складі федерації. 4. Управління Слов`янською федерацією повинен здійснювати Слов`янський собор із представників усіх слов`янських народів. 5.Проголошення рівності,демократичних прав і свобод народів. 6. Розвиток національної мови та культури усіх слов`янських народів. 7.Українському народові відводилася місія визволителя та об`єднувача усіх слов`янських народів. 8.Правове законодавство має грунтуватися на релігійних ідеях.

Слайд 20

Помірно -ліберальна Радикальна Костомаров, Куліш, Бєлозерський, Маркович Прагнуть досягти поставленої мети шляхом проведення реформ і здійснення поступових перетворень Шевченко ,Навроцький ,Гулак, Посяда Виступають за революційний переворот,встановлення республіки,соціальне й національне звільнення українського народу

Слайд 21

1.Поклало початок переходу від культурницького до політичного етапу боротьби за національний розвиток України. 2.Це була спроба передової частини української інтелігенції осмислити та визначити місце і роль українського народу в тогочасному світі . 3.Спроектували передові західноєвропейські ідеї на український грунт. 4. Сформулювали основні засади українського національного відродження. 5. Визначили форми і методи досягнення поставленої мети. 6. Діяльність товариства – то був початок довгої безупинної боротьби української інтелігенції з російським царизмом.

Слайд 22

Читати та переказувати параграф 14 підручника, відповісти на питання стор. 117. 2.Творчі завдання на вибір учнів:

Слайд 23

1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.:Наукова думка, 1992. . 2. Ісаєвич Я. Братства та їхня роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. К., 1966.  3.Кирилло-Мефодиевское общество. Сборник документов в 3 томах – Т.1. – К.,1990 – С.150-152. 4.. Кирило-Мефодіївське товариство. htt://books/com.ua/35418 5. Субтельний О. Україна: історія:- К.:Либідь, 1994. 6. Струкевич О.К. Історія України: Підручн. для 9 кл.загальноосвіт.навч.закл. – К.:Грамота,2009 .   7.Турченко Ф.Г. Мороко В.М. Історія України.кін.XVIII –поч.XIX ст.- К.: Генеза, 2000  .

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України