X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантажити презентацію

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Старченко Людмила Миколаївна, методист секції інформатизації та дистанційної освіти

Слайд 2

Рекомендації ЮНЕСКО read – читати – знаходження нових даних шляхом пошуку в різних джерелах, спостереження, збирання, зберігання… write – писати – уміння спілкуватися в гіпермедіа середовищі, використовувати всі види представлення повідомлень і всі засоби масової інформації. arithmetic – рахувати – уміння проектувати (конструювати) об’єкти і дії.

Слайд 3

Сходинки до інформатики Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання зокрема передбачає Типові навчальні плани вводяться в дію поетапно, у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 1 2 3 4 Разом Технології Трудове навчання 1 1 1 1 4 Сходинки до інформатики - 1 1 1 3

Слайд 4

Сходинки до інформатики Програма «Сходинки до інформатики» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті». Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі, та носить світоглядний характер. Метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Слайд 5

Слайд 6

«Комп’ютер та його складові» Вступ. Комп’ютери та їх застосування. Сучасні комп’ютери та їх застосування. Короткі історичні відомості (від абака до нетбука). Правила поведінки і техніка безпеки в комп’ютерному класі. Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер). Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Клавіатура. Клавіатурний тренажер. Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш. Клавіатурний тренажер.

Слайд 7

«Інформація та інформаційні процеси» Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень. Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями. Інформаційні процеси і комп’ютер. Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбіновані). Носії повідомлень. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера. Кодування.

Слайд 8

«Використання інформаційних технологій» Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишкою. Вікно програми та дії над вікнами. Вікно програми. Основні об’єкти вікна програми (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область). Дії над вікнами. Поняття меню, контекстного меню.Різні способи запуску програм на виконання. Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень. Графічний редактор. Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі.

Слайд 9

«Використання інформаційних технологій» Опрацювання тексту на комп’ютері. Тексти і текстовий редактор. Відкриття та створення текстового документа. Редагування тексту. Правила введення тексту. Форматування тексту. Копіювання і переміщення фрагментів тексту. Вставлення зображень у текстовий документ. Збереження текстового документа. Файли, папки. Операції над папками і файлами. Файли, папки. Створення і видалення папок, видалення файлів. Копіювання файлів та папок. Робота з презентаціями. Презентація та слайди. Фотоальбом. Відкриття презентації та її запуск на перегляд. Переміщення об’єктів слайдів. Редагування тексту слайду. Форматування тексту та зображень. Вставлення тексту і зображень. Збереження презентацій. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, англійської мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо.

Слайд 10

Змістовна лінія «Алгоритми та виконавці» Алгоритми і виконавці. Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди. Команди і виконавці. Ознайомлення з поняттям алгоритму. Середовище виконання алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців. Алгоритми в нашому житті. Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. Висловлювання. Істинні і хибні висловлювання. Аналіз тексту задачі. Типи алгоритмів. Логічне слідування «Якщо – то – інакше». Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі.

Слайд 11

Змістовна лінія «Комунікаційні технології» Пошук даних в Інтернеті. Поняття про комп’ютерну мережу. Поняття про Інтернет. Знайомство з програмою - браузером. Поняття веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання. Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Передавання повідомлень. Електронне листування. Електронна скринька та електронне листування. Правила і етикет електронного листування. Безпечна робота в Інтернеті при електронному листуванні

Слайд 12

Створення міні-проектів УЧЕНЬ: має уявлення про порядок роботи над проектом; реалізує проект зі вказаної теми; записує алгоритм своєї роботи над проектом; використовує Інтернет для пошуку текстів і графічних зображень з теми проекту; використовує графічний редактор для підготовки матеріалів з теми проекту; використовує презентації для оформлення матеріалів з теми проекту.

Слайд 13

Час перебування за комп'ютерами Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.009-98 (витяг) Клас За добу За тиждень 1-2 класи 10 хв. 2 години 3-5 класи 15 хв. 2 години 6-7 класи 20 хв. 2, 5 години 8-10 класи 30 хв. 10-11 класи 7 годин

Слайд 14

Підготовка вчителя до уроків інформатики в початковій школі полягає в опануванні такими програмними засобами: клавіатурний тренажер, тренажер мишки, комп’ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, графічний редактор, текстовий редактор, презентації, програма-браузер середовище виконання алгоритмів.

Слайд 15

Рекомендації: Приділити увагу попередній підготовці педагогічних працівників до викладання курсу «Сходинки до інформатики». Під час складання розкладу занять у початкових класах навчального закладу спланувати проведення уроків «Сходинки до інформатики» тільки в кабінетах інформатики. Відстежувати виконання санітарно-гігієнічних умов застосування ІКТ в навчально-виховному процесі. При відвідуванні та аналізі уроку інформатики особливу увагу приділяти формам його проведення, а саме рекомендаціям, відповідно до яких частина уроку проводиться обов’язково за комп’ютером, а інша частина присвячена теоретичному засвоєнню матеріалу.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика