X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Уніфікована мова моделювання UML. Загальна характеристика мови

Завантажити презентацію

Уніфікована мова моделювання UML. Загальна характеристика мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Уніфікована мова моделювання UML. Загальна характеристика 2003-2010 UML

Слайд 2

Зміст Виникнення UML Призначення UML у розрізі проектування ПС Види діаграм Спрощена стратегія використання UML-діаграм при моделюванні ПС Засоби розширення UML: стереотипи (stereotype); помічені значення (tagged value); обмеження (constraint). Профілі предметних областей UML

Слайд 3

Уніфікована мова моделювання UML UML (Unified Modeling Language – Уніфікована Мова Моделювання) – це стандартна нотація візуального моделювання програмних систем (але не тільки програмних систем!). На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами (CASE-системами). UML – уніфікована мова, вона: не залежить від методології, що використовується при розробці проекту; може підтримувати будь-яку об'єктно-орієнтовану мову програмування. В UML можна змістовно описувати класи, об'єкти й компоненти з різних галузей, що можуть істотно відрізнятись між собою. ------------------------------------------------------ CASE — Computer Aided Software Engineering UML

Слайд 4

Передумови виникнення UML На середину 1990-х років існувало більше 50 різних об'єктно-орієнтованих методів чи мов моделювання. У цей же період часу оновлюються версії таких досить розповсюджених методів як: Booch'93, OMT-2 (Object Modelling Technique) Джима Рамбо (Jim Rumbaugh), Fusion, OOSE (Object-Oriented Software Engineering) Айвера Якобсона (Ivar Jacobson). І розроблювачів ПС, і замовників охоплювало занепокоєння при виборі методу проектування ПС, кожен із яких до того ж, як правило, спирався на власну нотацію. Отже, на часі визріла проблема в стандартизації та уніфікації підходів до моделювання. UML

Слайд 5

Виникнення UML Початком розробки UML вважається жовтень 1994 року, коли у Rational Software Corporation силами Греді Буча (Grady Booch) і Джима Рамбо (Jim Rumbaugh) була започаткована робота з уніфікації їх власних методів Booch'93 та OMT. Перша версія Уніфікованого Метода (Unified Method 0.8) була опублікована в жовтні 1995. Трохи згодом, у тому ж 1995 році, до роботи приєднався Айвер Якобсон (Ivar Jacobson), залучаючи до процесу інтеграції й уніфікації ще один метод – власний метод OOSE. Таким чином, на першому концептуальному етапі UML отримав трьох авторів: Буча, Рамбо і Якобсона, кожен із яких був ідеологом свого власного об'єктно-орієнтованого методу візуального моделювання. UML

Слайд 6

Виникнення UML. The Three Amigos. (Terry Quatrani «Introduction to the Unified Modeling Language» - www.rational.com) UML

Слайд 7

Деяка хронологія виникнення UML UML

Слайд 8

UML та Object Managing Group (OMG) Розвитком UML опікується консорціум Object Managing Group (OMG). OMG опублікував запит на пропозиції щодо створення загальної метамоделі опису переважно ПС. Rational Software Corporation представив специфікацію UML 1.0 (січень 1997) і після її опрацювання членами OMG, групою було створено і прийнято версію UML 1.1 (вересень 1997) . UML

Слайд 9

Object Managing Group (OMG) Консорціум OMG засновано у 1989 році одинадцятьма компаніями (в основному це були виробники комп'ютерних систем різного рівня й інтегратори зі світовим ім'ям). Основною задачею створення OMG було просування проекту CORBA. OMG пропагує CORBA під девізом "Middleware that's Everywhere" ("Середня ланка – всюди"). Зараз у консорціум входять більш ніж 1000 компаній. Серед них такі, наприклад, як IBM, DEC, Hewlett-Packard, Canon, Sun Microsystems, 3M, Fujitsu, Oracle, Bank of America, Chevron, Ford, Boeing, Hitachi, Xerox, VISA, AT&T, NT&T тощо. Варто зауважити, що більше 40% членів не є розроблювачами програмного забезпечення. Штаб квартира OMG знаходиться у США (більш ніж 60% членів OMG знаходяться у США та Канаді). Microsoft якийсь час тримався осторонь від OMG, проте підтримав UML (у 1997 році – році затвердження UML фактично як стандарту) і наступного 1998 року вступив у консорціум. UML

Слайд 10

Статичні та динамічні об'єктні моделі. Моделі представлень архітектури В UML інтегровані різноманітні відомі засоби візуального моделю-вання, які добре зарекомендували себе на практиці. Зокрема, UML забезпечує можливість опису двох визначальних видів об'єктних моделей: структурних (або статичних) моделей – описується структура сутностей системи, включаючи класи, інтерфейси, відношення, атрибути; моделей поведінки (або динамічних моделей) – описується поведінка (функціонування) об'єктів системи, включаючи методи, взаємодію, процес зміни станів окремих компонент чи всієї системи. Використання UML забезпечує можливість моделювати різноманітні представлення архітектури: представлення (статичної) структури; представлення (динамічної) поведінки; представлення управління моделями. UML

Слайд 11

Призначення UML у розрізі проектування ПС Надати засоби візуального моделювання ПС різного призначення з акцентацією на можливості розробки ПС та отримання документації. (UML містить як абстрактні конструкції для представлення моделей, так і цілком конкретні, які дозволяють описувати деталі реалізації програмних систем). Забезпечити засобами розширення та спеціалізації з метою більш точного опису конкретних предметних областей. (Хоча у більшості випадків для побудови моделей цілком достатньо базових конструкцій UML, все ж в UML уведено механізм розширення набору базових понять. Крім того, можлива спеціалізація базових понять, шляхом доповнення останніх новими атрибутами чи властивостями). Підтримувати таку специфікацію моделей, яка, з одного боку, була б незалежною від конкретних мов програмування і, з іншого боку, забезпечувала б потенційні можливості реалізації у таких мовах. UML

Слайд 12

Діаграми UML Діаграма UML – це зображення у вигляді графа з вершинами (сутностями) і ребрами (відношеннями). Основна мета діаграм – візуальне моделювання (згадаймо принцип візуальності) розроблюваної системи чи її архітектури, причому моделювання системи чи архітектури має забезпечуватись з різних точок зору (згадаймо принцип багатомодельності). Діаграму належить розглядати як деякий зріз системи. При цьому один і той самий елемент може бути присутнім у кількох діаграмах (у кількох моделях). В UML визначено вісім видів діаграм, кожна з яких може містити елементи певного типу. Типи можливих елементів і відношень між ними залежать від виду діаграми. UML

Слайд 13

Діаграми UML: діаграми структури та діаграми поведінки UML

Слайд 14

Види діаграм UML. Коротка характеристика. Діаграми прецедентів Діаграми прецедентів або діаграми використання (use case diagrams). Задають концептуальну модель ПС (визначаються загальні кордони та контекст програмної системи, уточнюється її зовнішня функціональна поведінка, саме тут з'являється первісна документація, яка може використовуватись для предметного обговорення ПС розробниками, замовниками, користувачами та іншими зацікавленими сторонами – стейкхолдерами). Діаграми прецедентів виступають основою для подальшої деталізації системи у формі логічних і фізичних моделей. (Управління прецедентами є одним з наріжних каменів RUP). Набір прецедентів діаграми дозволяє визначити функціональні вимоги, з яких може розроблятись технічне завдання. Окрема діаграма прецедентів складається з прецедентів та акторів, а також можливих відношень між ними. UML

Слайд 15

Ще раз про концептуальність моделі прецедентів Промені зірки RUP представляють основні ідеї, закладені у RUP Модель архітектури “4+1” UML

Слайд 16

«Перетікання» прецедентів у різних моделях основних потоків робіт RUP – це процес, керований прецедентами. Прецеденти “червоною ниткою” проходять через увесь життєвий цикл ПС, відіграючи важливу роль в основних технологічних процесах (потоках робіт). UML

Слайд 17

Види діаграм UML. Коротка характеристика. Діаграми класів Діаграми класів (class diagrams) описують статичну структуру класів. Дозволяють (на концептуальному рівні) формувати "словник предметної області" та (на рівні специфікацій і рівні реалізацій) визначати структуру класів у програмній реалізації системи. Діаграми класів можуть використовуватись для генерації каркасного програмного коду (в реальній мові програмування). UML

Слайд 18

Види діаграм UML. Коротка характеристика. Діаграми поведінки та діаграми реалізації Для опису динаміки використовуються діаграми поведінки (behavior diagrams), що поділяються на діаграми взаємодії (interaction diagrams), які у свою чергу поділяються на діаграм послідовності (sequence diagrams); діаграм кооперації (співробітництва) (collaboration diagrams). діаграми станів (statechart diagrams); діаграми діяльності (активності) (activity diagrams); І, нарешті, діаграми реалізації (implementation diagrams) поділяються на компонентні діаграми· (діаграми компонентів) (component diagrams); діаграми розгортання· (deployment diagrams). UML

Слайд 19

Представлення системи (архітектури) та діаграми UML UML

Слайд 20

Спрощена стратегія використання UML-діаграм при моделюванні ПС Спочатку для ПС, що проектується, варто розробити (1) діаграму прецедентів, яка виступає концептуальною моделлю системи (визначаються загальні кордони та контекст програмної системи, уточнюється її зовнішня функціональна поведінка і, зокрема, уточнюються функціональні вимоги до ПС; з'являється первісна документація, яка може використовуватись для предметного обговорення розробниками, замовниками, користувачами та іншими зацікавленими сторонами – стейкхолдерами). Подальша робота над проектом може здійснюватись на основі моделі прецедентів. Зокрема, за прецедентами доцільно розробити (2) діаграми взаємодії, якими уточнюється динамічні аспекти системи. Паралельно виявляються задіяні в такій реалізації прецедентів об'єкти і, враховуючи відношення між ними, розробляються (3) діаграми класів. Діаграми класів можуть використовуватись для (4) генерації каркасного програмного коду. UML

Слайд 21

Спрощена стратегія використання UML-діаграм при моделюванні ПС (прод.) Для визначення поведінки класів зі складною динамікою реагування на події можуть бути задіяні діаграми станів та діаграми діяльності. Розподіл об'єктів по програмних модулях фіксується (5) компонентними діаграмами, а розподіл програмних модулів по вузлах (комп'ютерах) мережі – (6) діаграмами розгортання. UML

Слайд 22

Засоби розширення UML. Профілі предметних областей В UML закладено механізм розширення, який дозволяє визначати для моделювання нові елементи, враховуючи специфіку предметної області, яка розглядається. Засобами розширення є: стереотипи (stereotype); помічені значення (tagged value); обмеження (constraint). Приклади профілів UML (стани профілів різні: зареєстровані в UML OMG, опубліковані, направлені на експертизу - обговорення, реалізовані у CASE-системах, у стадії розробки): профіль для розробки ПС; профіль для ділового моделювання; профіль для моделювання даних; профіль для web-моделювання. UML

Слайд 23

Засоби розширення UML. Стереотипи прикордонні (boundary) або інтерфейсні класи; класи-сутності (entity); управляючі (control) класи (класи-менеджери). Stereotype Display (RationalRose): Decoration; Icon; Label. Стереотипи дозволяють створювати нові будівельні блоки (точніше, похідні від існуючих), які є специфічними для розв’язуваної задачі. Ст