X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття про етапи розв'язання задач на комп'ютері

Завантажити презентацію

Поняття про етапи розв'язання задач на комп'ютері

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Етапи розв'язання задач на комп'ютері Постановка задачі мовою чітко визначених математичних понять. Суть поставленої задачі, необхідні початкові дані та інформацію, що вважається результатами розв'язання. Побудова математичної моделі. Створюється інформаційна математична модель об'єкта, і чим достовірніше вона відображає реальні сторони об'єкта, тим точніші одержані результати. Розробка алгоритму, тобто послідовності вказівок для розв'язання задачі, відбувається на основі побудованої математичної моделі. При створенні складних алгоритмів застосовується метод покрокової розробки, сутність якого полягає в тому, що алгоритм розробляється «зверху донизу»: необхідно розбити алгоритм на окремі частини, кожна з яких розв‘язує свою самостійну підзадачу, і об'єднати ці підзадачі в єдине ціле. Складання програми. Алгоритм має бути записаний мовою програмування. Може здійснюватися теж за принципом «зверху донизу», що дозволяє одержати добре структуровану програму, читання і розуміння якої значно полегшене. Компіляція програми. Компонування програми. Налагодження програми. Полягає в підготовці системи тестів, які містять набір вихідних даних, що мають відомий результат. Експлуатація програми. Програма, що має відповідну документацію, може бути тиражована і запропонована іншим користувачам.

Слайд 2

Основи алгоритмізації Алгоритм - це чітко визначена послідовність дій, які спрямовані на досягнення поставленої мети або розв'язання задачі певного типу. Властивості алгоритмів: Зрозумілість. 5. Скінченність. Масовість. 6. Дискретність. Однозначність. 7. Ефективність Правильність.. Способи представлення алгоритмів: описані як система словесних правил; представлені алгоритмічною мовою у вигляді послідовності операторів; за допомогою графічного зображення у формі блок-схем.

Слайд 3

Блок-схеми Блок-схема - це спосіб представлення алгоритму в графічній формі, у вигляді геометричних фігур, сполучених між собою лініями (стрілками). Основні елементи Основні види блок-схем : прості (нерозгалужені); розгалужені; циклічні; з підпрограмами; змішані.

Слайд 4

Базові алгоритмічні конструкції Виділяють три базові алгоритмічні конструкції: Лінійні алгоритми; Алгоритми розгалуженої структури; Алгоритми циклічної структури. Лінійний алгоритм Розгалужений алгоритм Циклічний алгоритм