X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нетрадиційнва енергетика

Завантажити презентацію

Нетрадиційнва енергетика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Слайд 2

Енергетика - найважливіша частина життєдіяльності людини. Вона є основою розвитку продуктивних сил в будь-якій державі. Енергетика забезпечує безперебійну роботу промисловості, сільського господарства, транспорту, комунальних господарств. Електроенергетика розглядається як частина єдиної народно- господарської економічної системи. В даний час без електричної енергії наше життя немислиме. Електроенергетика вторглася у всі сфери діяльності людини: промисловість і сільське господарство, науку і космос . Представити без електроенергії наш побут також неможливо . Таке широке розповсюдження пояснюється її специфічними властивостями: - можливості перетворюватися практично на всі інші види енергії (теплову, механічну, звукову, світлову та інші) ; - здатності відносно просто передаватися на значні відстані у великих кількостях; - величезним швидкостям протікання електромагнітних процесів; - здібності до дроблення енергії і утворення її параметрів (зміна напруги, частоти) .

Слайд 3

У господарському комплексі України електроенергетика грає дуже важливу роль. Приблизно половина всього первинного палива (вугілля, нафта, газ, уран), яке здобуває або імпортує Україна, а також енергія окремих річок використовується для виробництва електро- і теплоенергії. Розвиток електроенергетики стимулює створення нових промислових вузлів. Окремі галузі промисловості територіально наближені до джерел дешевої електроенергії, наприклад, кольорова металургія. Переважно електроенергію на Україні виробляють ТЕС, ГЕС, ГАЕС і АЕС. Потужність електростанцій України - 52,8 млн кВт.

Слайд 4

Сегменти електроенергетики України

Слайд 5

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії стали останнім часом одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують світову спільноту. Альтернативна енергетика – сукупність перспективних засобів отримання енергії, які поширені не так широко, як традиційні, проте представляють інтерес із-за вигідності їх використання при низькому ризику спричинення шкоди екології району.

Слайд 6

Водородна енергетика Геотермальна енергетика Геліоенерге-тика Космічна енергетика Інше Альтернативна гідроенергетика Вітроенергетика Біоенергетика НАЕ Розподілене виробництво енергії

Слайд 7

Внесок різних НДЕ у виробництво енергії в Україні (2001 р.) Велика гідроенергетика 78.8% Вітроенергетика 0.2% Біоенергетика 17.79% Геотермальнаенергетика 0.07% Малагідроенергетика 3.1% Сонячнітепловіколектори 0.04% Всього100%

Слайд 8

Украина має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики. Те ж можна сказати відносно інших альтернативних традиційних джерел енергії - таким, як: шахтний метан, торф, буре вугілля, скидний потенціал побутових і промислових стоків та ін. Можливості використання НВДЕ мають всі області країни, разом з тим, не зважаючи на значний обсяг прийнятих законів, програм нормативних актів та інших документів, справа з впровадженням НВДЕ у країні йде занадто низькими темпами, вклад в енергетичний баланс країни є незначним. Технічно досяжний енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в перерахунку на умовне паливо (млн. т у.п.).

Слайд 9

№п\п Області Сонячна енергетика Геотермальна енергетика Мала гідро-енергетика Енергія біомаси Теплова енергія стічних вод Теплова енергія ґрунту та ґрунтових вод Всього по областях Споживання орг. палива % заміщення орг. палива за рахунок ВДЕ Комунальний сектор Всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.         АР Крим 0,39 0,68 0,05 0,59 0,16 0,35 2,22 0,133 2,193 101,2 2.         Вінницька 0,25 0 0,09 1,08 0,08 0,42 1,91 0,097 7,777 24,8 3.         Волинська 0,18 0 0,03 0,29 0,05 0,29 0,84 0,054 3,064 27,4 4.         Дніпропетровська 0,32 0 0,03 1,90 0,59 1,36 4,20 0,203 27,023 15,54 5.         Донецька 0,27 0 0,05 1,16 0,50 1,36 3,34 0,285 33,795 9,88 6.         Житомирська 0,26 0 0,09 0,38 0,06 0,30 1,09 0,079 2,399 45,4 7.         Закарпатська 0,13 7,40 1,05 0,21 0,05 0,45 9,29 0,065 1,175 79,6 8.         Запорізька 0,28 0 0,03 1,13 0,19 0,34 1,97 0,108 14,568 13,5 9.         Івано-Франківська 0,13 0,51 0,09 0,17 0,11 0,49 1,50 0,076 6,916 21,7 10.      Київська 0,26 0 0,06 1,02 0,63 1,14 3,11 0,258 16,458 18,9 11.      Кіровоградська 0,23 0 0,04 1,26 0,06 0,33 1,91 0,065 2,855 66,9 12.      Луганська 0,27 0 0,10 1,11 0,16 0,93 2,57 0,150 10,630 24,2 13.      Львівська 0,22 0,45 0,42 0,41 0,32 1,05 2,87 0,144 8,604 33,4 14.      Миколаївська 0,26 0 0,04 0,97 0,08 0,30 1,65 0,070 5,22 31,6 15.      Одеська 0,37 0 0,01 0,42 0,21 0,35 1,37 0,136 7,046 19,4 16.      Полтавська 0,26 0,39 0,09 1,43 0,11 0,81 3,08 0,092 10,492 29,4 17.      Рівненська 0,17 0 0,08 0,36 0,06 0,27 0,95 0,062 2,282 41,6 18.      Сумська 0,22 0,96 0,08 0,79 0,06 0,40 2,50 0,072 5,122 48,8 19.      Тернопільська 0,15 0 0,09 0,44 0,05 0,34 1,06 0,060 2,560 41,4 20.      Харківська 0,29 0,37 0,06 1,69 0,35 1,07 3,82 0,168 15,298 25,0 21.      Херсонська 0,31 0 0,01 1,09 0,06 0,23 1,69 0,065 3,455 48,9 22.      Хмельницька 0,20 0 0,07 0,79 0,07 0,39 1,52 0,079 2,579 58,9 23.      Черкаська 0,21 0 0,09 0,36 0,10 0,38 1,13 0,079 4,819 23,5 24.      Чернівецька 0,09 0 0,21 0,29 0,03 0,19 0,81 0,048 1,348 60,1 25.      Чернігівська 0,28 1,24 0,04 0,66 0,06 0,35 2,62 0,072 3,672 71,4           Всього 6,00 12,00 3,00 20,00 4,2 13,89 59,09 59,02 202,07 29,2 Обсяги заміщення органічного палива за рахунок “великої” гідроенергетики по Україні     7,0     3,6 Обсяги заміщення органічного палива за рахунок енергії вітру по Україні     15,0     7,4 Технічно досяжний енергетичний потенціал позабалансових джерел енергії     12     4,9          ВСЬОГО     93   202,07 46

Слайд 10

Переваги використання НВДЕ: як дуже низький рівень (або зовсім не мають) викидів парникових газів і мають невичерпний (відновлюваний) запас палива необхідний для їх реалізації. Деякі з цих технологій вже сьогодні є конкурентоспроможними і є всі підстави сподіватись, що в майбутньому їх економічна ефективність буде зростати на фоні зростання ціни і ускладнення умов видобутку традиційних енергоресурсів.

Слайд 11

Фактори, які сприяють розвитку НВДЕ в Україні : зростання цін на традиційні енергоносії; підвищення вимог екологічних норм і стандартів; можливості реалізації механізмів Кіотського протоколу для фінансування проектів впровадження НВДЕ; покращення можливості входження до європейської спільноти; необхідність заміни зношених основних фондів.

Слайд 12

Висновки і пропозиції

Слайд 13

Широкомасштабне впровадження НВДЕ в Україні дозволить зробити суттєвий крок у зменшенні енергетичної залежності країни, охороні довкілля та створенні умов для входження країни до європейської спільноти. Біоенергетика, яка в даний час розвивається найбільш інтенсивно, потребує оптимізації свого розвитку з врахуванням як потреб паливного, так і продовольчого сектору економіки, а також державного регулювання експорту біопаливної сировини. Пріоритетним напрямком повинно стати виробництво біогазу з промислових, побутових та сільськогосподарських відходів, що забезпечить не тільки виробництво енергії, біодобрив, а також дозволить зробити довкілля більш чистим. Вітроенергетика вже сьогодні могла б вийти на значущий рівень виробітку електроенергії в країні в разі достатнього її фінансування та відповідної державної політики. Для активації цього напрямку необхідно провести технологічне оновлення ВЕС за рахунок більш потужних вітроенергетичних установок (до 1МВт) та вирішити організаційні питання, зокрема, розділення управління розробкою і виробництвом вітчизняних ВЕУ та виробітком і продажем електроенергії виробленої ВЕС.

Слайд 14

Сонячна енергетика має шанс значно збільшити свій внесок за рахунок впровадження передових вітчизняних розробок сонячних колекторів та відродження виробництва сонячного кремнію в Україні. Мала гідроенергетика може внести свій вклад в енергопостачання, особливо в регіональному вимірі. Використання геотермальних вод в Україні знаходиться на початковій стадії (використовується не більше 2 % існуючого потенціалу). Збільшення обсягів геотермальної енергії для використання в будівлях можливо вже сьогодні. Серед альтернативних джерел палива і енергії економічно привабливими і доступними є використання шахтного метану і синтез-газу із бурого вугілля торфу, відходів вуглепереробки, впровадження яких дозволить в значному ступені замінити імпортований природний газ і вирішити проблему енергетичної залежності країни.

Слайд 15

Людство постійно удосконалює способи отримання так необхідної йому енергії, зокрема електричної. Не дивлячись на зовнішню привабливість «нетрадиційних» видів отримання електроенергії, іноді званих «малою енергетикою», у них є ряд недоліків. Саме ця друга назва говорить, перш за все, про те, що з їх допомогою поки, на сучасному рівні розвитку техніки і економіки, неможливо отримати так само багато електроенергії, як за допомогою теплової, гидро- або атомної енергетики. Але, можливо, цей недолік переборний в найближчі десятиліття. А ось які можуть бути шкідливі наслідки від розвитку такої нетрадиційної енергетики? А головний їх недолік на сьогодні - це дорожнеча, у великій потребі кількості матеріалів і в дуже обширній території, яка теж не скрізь може бути знайдена. Будують сонячні станції на дахах будинків і в космосі, на орбітальних станціях. При цьому використовують найсучасніші сонячні батареї. Але, на жаль, замінити собою традиційні види отримання електроенергії в потрібній кількості вони поки не можуть. В наші дні провідними видами палива поки залишаються нафта і газ. Але за кожним новим кубометром газу або тонни нафти потрібно йти все далі на північ або схід, зариватися все глибше в землю. Не мудро, що нафта і газ коштуватиме все дорожче. Заміна? Потрібний новий лідер енергетики. Ним, поза сумнівом, стануть ядерні джерела. Запаси урану, якщо порівняти їх із запасами вугілля, начебто не стільки вже і великі. Та зате на одиницю ваги він містить в собі енергію в мільйони разів більшу, ніж вугілля. А підсумок такий: при отриманні електроенергії на АЕС потрібно витратити в сто тисяч разів менше засобів і праці, чим при витяганні енергії з вугілля. І ядерне пальне приходить на зміну нафти і вугіллю. Енергетика дуже швидко акумулює, асимілює, вбирає в себе самі новітні ідеї, винаходи, досягнення науки. Це і зрозуміло: енергетика пов'язана буквально зі всім, і все тягнеться до енергетики, залежить від неї. Тому енергохімія, воднева енергетика, космічні електростанції, енергія, що знаходиться в кварках, «чорних дірках», вакуумі, - це всього лише найбільш яскраві віхи, штрихи того сценарію, який пишеться на наших очах і який можна назвати Завтрашнім Днем Енергетики.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика